www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Wzory pism dla studentów

Znajdą tutaj Państwo wszelkie wzory pism niezbędnych do załatwienia formalności na naszej uczelni.

Wzory pism do Dziekana:

Wzory pism do Kanclerz:

Wzory pism do Rektora:

Wzory pism ogólne:

 

 

Strefa studenta