Praktyki

PRAKTYKI

Praktyki na studiach licencjackich, magisterskich i jednolitych studiach magisterskich:

  • Przed rozpoczęciem praktyk student obowiązany jest dostarczyć Porozumienie w sprawie organizowania praktyk zawodowych oraz Zgodę na odbycie praktyki do Dziekanatu lub na dyżur koordynatora ds. kształcenia praktycznego.

  • Praktyki składane są bezpośrednio do koordynatora ds. kształcenia praktycznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji po każdym semestrze w skoroszycie plastikowym wpinanym. W miarę możliwości proszę drukować dokumenty dwustronnie.

  • Wszystkie dokumenty związane z praktykami mają być wypełnione czytelnie!

 

Praktyki na studiach podyplomowych:

  • Przed rozpoczęciem praktyk Słuchacz zobowiązany jest dostarczyć Porozumienie w sprawie organizowania praktyk zawodowych oraz Zgodę na odbycie praktyki do Dziekanatu lub na dyżur koordynatora ds. kształcenia praktycznego.

  • Praktyki składane są bezpośrednio do koordynatora ds. kształcenia praktycznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji w całości w ostatnim semestrze studiów podyplomowych w skoroszycie plastikowym wpinanym. W miarę możliwości proszę drukować dokumenty dwustronnie.

  • W sprawach zwolnień z praktyk na podstawie zatrudnienia i przebiegu kariery zawodowej lub zmniejszeniu godzin odbywanych praktyk decyzje każdorazowo podejmuje Dziekan, dlatego należy złożyć odpowiednie podanie do Dziekanatu.

  • Wszystkie dokumenty związane z praktykami maja być wypełnione czytelnie!

 

PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA I STUDIA PODYPLOMOWE

Koordynator ds. Praktyk, kształcenia praktycznego i kontaktów z pracodawcami – mgr Jadwiga Chaim

Termin dyżurów dla studentów i słuchaczy TSzW:

każda środa w godz. 14.00-17.00

każdy czwartek w godz. 15:00 - 17:00

dyżur telefoniczny każda środa w godz. 16.00 - 17.00 

adres email: praktyki.pedagog@tszw.edu.pl

 

KOSMETOLOGIA

Koordynator ds. Praktyk, kształcenia praktycznego i kontaktów z pracodawcami – mgr Luiza Radecka 

Termin dyżurów dla studentów TSzW:

14, 24 marca, 4 kwietnia; 9, 30 maja; 6, 13 czerwca: godz. 10:00 - 17:00; 12 lipca: godz. 9:00-13:00

i w soboty według harmonogramu zajęć  

adres email: praktyki.kosmetolog@tszw.edu.pl

 

PSYCHOLOGIA

Koordynator ds. Praktyk, kształcenia praktycznego i kontaktów z pracodawcami - dr Alena Stefańska

Terminy dyżurów dla studentów TSzW:

pierwszy i trzeci wtorek miesiąca  w godz. 15.00 - 17.00

 Kierownik Katedry Psychologii - dr Justyna Kaczmarczyk

każdy piątek w godz. 14.00 - 16.00

adres email: a.stefanska@tszw.edu.pl 

 

Szkoły Ćwiczeń Tarnowskiej Szkoły Wyższej - instytucje i placówki, w których studenci TSzW mogą odbywać praktyki zawodowe.

 

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH LICENCJACKICH, MAGISTERSKICH, JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH:

 

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI:

 

 

INSTRUKCJE STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW:

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE:

 

STUDIA LICENCJACKIE

 

 

STUDIA MAGISTERSKIE

 

INSTRUKCJE PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA PODYPLOMOWE:

 

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |