Pomoc materialna

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW w roku akademickim 2021/2022

Studenci w roku akademickim 2021/2022 mogą ubiegać się w Uczelni o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

  1. stypendium socjalnego,

  2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,

  4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,

  5. zapomogi,

 

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W DZIEKANACIE

Uwaga! W Dziekanacie nie ma możliwości wydrukowania wniosków i załączników do wniosków, pracownicy dziekanatu nie udzielają informacji dotyczących wypełniania wniosków!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022 należy składać osobiście w Dziekanacie TSzW w terminie od 22.02.2022r. do dnia 08.03.2022r.

 

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dotyczącą dokumentowania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

INSTRUKCJA KOMPLETOWANIA WNIOSKU - TSzW

 

Szczegółowe informacje o stypendiach znajdują się w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie.

Druki do pobrania:

Załączniki stanowią nieodzowną całość wraz z Wnioskiem o przyznanie stypendium socjalnego (brak któregokolwiek będzie powodem nierozpatrywania wniosku)

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |