Ogłoszenia dla studentów i słuchaczy

10

lipiec
2020

Uwaga II rok KOSMETOLOGIA

Szanowne Studentki II roku Kosmetologii,

30

czerwiec
2020

Szanowni Państwo, Studenci i Słuchacze Tarnowskiej Szkoły Wyższej

KOMUNIKAT PRODZIEKAN WYDZIAŁU NAUK STOSOWANYCH DR MARIOLI KOMOROWSKIEJ

25

czerwiec
2020

Uwaga! Egzamin z Pedagogiki porównawczej dla I roku Pedagogiki magisterium

Szanowni Studenci I roku Pedagogiki magisterium,

uprzejmie informujemy, że egzamin z Pedagogiki porównawczej u prof. nadzw. dr hab. A. Niedojadły w dn. 26.06.2020 r. (piątek) będzie przeprowadzony w formie on-line.

 

25

czerwiec
2020

Uwaga I rok KOSMETOLOGIA

Szanowne Studentki I roku Kosmetologii,

uprzejmie prosimy aby na zajęciach w dniu 27.06.2020 (sobota) oraz w dniu 28.06.2020 (niedziela) z Panią mgr J. Benko-Timmermans posiadać ze sobą przyłbice ochronne.

 

16

czerwiec
2020

Zmiana formy egzaminów zaplanowanych na dzień 19.06 i 20.06.2020

Szanowni Studenci i Studentki,

uprzejmie informujemy, że egzaminy i zaliczenia, które miały odbyć się w dniach 19 i 20.06.2020 r. w Uczelni TSZW odbędą się na platformie e-learningowej w godzinach podanych przez wykładowców.

05

czerwiec
2020

Szanowni Państwo, Studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ODWOŁANIA OBRONY PRAC LICENCJACKICH I EGZAMINU W DNIU 6 CZERWCA 2020 ROKU

04

czerwiec
2020

Ważna informacja dotycząca obron na studiach magisterskich i licencjackich

Studenci broniący prac magisterskich oraz przystępujący do egzaminu dyplomowego na tydzień przed planowanym terminem obrony zobowiązani są do:

- dopełnienia wszystkich formalności związanych z uzupełnieniem wpisów w karcie okresowych osiągnięć studenta

- złożenia w dziekanacie uczelni karty obiegowej (do wydrukowania ze strony internetowej Uczelni)

04

czerwiec
2020

Egzamin dla I roku Pedagogiki licencjat i I roku jednolitych studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że egzamin z przedmiotu Pedagogika ogólna u prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Niedojadło dla I roku Pedagogiki licencjat i I roku jednolitych studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna odbędzie się w dniu 06.06.2020 r. (sobota) od godziny 08.30-09.30 z podziałem na następujące grupy:

sala nr 1 - I rok Pedagogika licencjat

sala nr 2 - I rok jednolite studia magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna osoby których nazwiska zaczynają się od literki A-N (20 osób)

pracownia informatyczna  - I rok jednolite studia magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna osoby których nazwiska zaczynają się od literki O-Z (19 osób)

Uczelnia dla studentów będzie otwarta od godziny 08.15

03

czerwiec
2020

Dyżur prof. dr hab. Paulina Moszczyńskiego

Szanowni Studenci i Słuchacze

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.06.2020 r. w godzinach 11:00 - 12:00 dyżur na Uczelni pełnił będzie Prof. dr hab. Paulin Moszczyński.

03

czerwiec
2020

Egzamin z Fizjologii i elementów patofizjologii u dr Karoliny Szymury dla I i II roku Kosmetologii

Szanowni Studenci I i II roku Kosmetologii,

uprzejmie informujemy, że egzamin z Fizjologii i elementów patofizjologii u dr Karoliny Szymury odbędzie się 19.06.2020 roku (piątek) w następujący sposób: 

Godzina 15.00  - 15.30 egzamin dla II roku Kosmetologii i 6 osób z I roku Kosmetologii

* sala nr 1 (15 osób)

* pracownia informatyczna (3 osoby) + 6 osób z I roku Kosmetologii o nr albumów: 2120, 1993, 2134, 2011, 2079, 2087

Godzina 16.00 - 16.30 egzamin dla I roku Kosmetologii

* sala nr 1 (15 osób)

* pracownia informatyczna (9 osób)

Powyższy podział  wynika z wymogów sanitarno-epidemiologicznych związanych z pandemią.

Za utrudnienia przepraszamy!

02

czerwiec
2020

Ważna informacja dotycząca zajęć z Wychowania fizycznego

Z uwagi na brak możliwości realizacji zajęć wychowania fizycznego w semestrze letnim, spowodowany epidemią koronawirusa powołując się na środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywróceniem działalności uczelni p.13 wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego zarządza się zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego w odniesieniu do wszystkich studentów studiów stacjonarnych, na podstawie oświadczenia studenta o czynnym uczestnictwie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

Wzór oświadczenia znajduje się w linku poniżej:

Oświadczenie studenta o czynnym uczestnictwie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych

Powyższe oświadczenie należy przesłać drogą e-mailową na adres Dziekanatu TSzW: dziekanat@tszw.edu.pl

28

maj
2020

Zaliczenie z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej dla II roku Pedagogiki i Pedagogiki specjalnej - licencjat

Szanowni Studenci II roku Pedagogiki i Pedagogiki specjalnej - licencjat,

informujemy, że zaliczenie z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej u mgr Karoliny Lemańskiej odbędzie się w dniu 20.06.2020r. (sobota) o godzinie 10.00 z podziałem na następujące grupy:

Pedagogika

Grupa 1 - od nr 1-15 godzina 10.00 sala nr 1

Grupa 2 - od nr 16-30 godzina 10.20

Pedagogika specjalna godzina 10.30 sala nr 1

 

28

maj
2020

Zaliczenie z przedmiotu Podstawy prawa - ochrona własności intelektualnej dla III roku Kosmetologii - licencjat

Szanowne Studentki III roku Kosmetologii licencjat,

informujemy, że zaliczenie z przedmiotu Podstawy prawa - ochrona własności intelektualnej u mgr Karoliny Lemańskiej odbędzie się 19.06.2020r. (piątek) o godzinie 17.40 z podziałem na grupy po 15 osób.

Grupa 1 - od nr 1-15 godzina 17.40 sala nr 1

Grupa 2 od nr 16 - 29 godzina 18.00 sala nr 2

 

28

maj
2020

Zaliczenie z przedmiotu Prawo rodzinne i opiekuńcze dla II roku Pedagogika specjalna (OLIGO oraz DiTP) - magisterium

Szanowni Studenci II roku Pedagogiki specjalnej (OLIGO oraz DiTP) - magisterium,

informujemy, że zaliczenie z przedmiotu Prawo rodzinne i opiekuńcze u mgr Karoliny Lemańskiej odbędzie się 19.06.2020 roku o godzinie 17.00 z podziałem na specjalności:

Oligofrenopedagogika godzina 17.00 sala nr 1

Diagnoza i terapia pedagogiczna godzina 17.20 sala nr 2

 

 

28

maj
2020

Zaliczenie z przedmiotu - Fortepian

Zaliczenia z przedmiotu Fortepian - odbędą się wg ustalonego w najbliższym czasie harmonogramu.

27

maj
2020

Ważna informacja dotycząca praktyk.

Szanowni Studenci!!!

W związku z wydanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rekomendacjami dotyczącymi realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia, oraz jednolitych studiach magisterskich, studenci, którzy rozpoczęli praktyki a nie zakończyli ich z powodu COVID - 19 będą mieli zaliczone praktyki studenckie zgodne z rekomendacjami Ministerstwa na podstawie do tej pory odbytej praktyki. Opiekun oceni, czy efekty uczenia się zostały osiągnięte i praktykę można uznać za zaliczoną - praktyka będzie zaliczona gdy student przedstawi dokumenty potwierdzające odbycie części praktyk zgodnie z przyjętą dokumentacją.

20

maj
2020

Rozpoczęcie zajęć praktycznych dla I, II i III roku studiów licencjackich na kierunku Kosmetologia

Szanowni Studenci I, II i III roku studiów licencjackich na kierunku KOSMETOLOGIA, 

uprzejmie informujemy, że zajęcia praktyczne na pracowni kosmetycznej rozpoczną się w systemie weekendowym od 29 maja 2020 roku.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym harmonogramem zajęć praktycznych zamieszczonym na naszej stronie internetowej w zakładce strefa studenta/harmonogramy. 

20

maj
2020

Terminarz konwersatoriów

Szanowni Studenci i Słuchacze

uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja rozpoczną się konwersatoria z Wykładowcami. Zapisy na konwersatoria prowadzone są przez Dziekanat.

Student najpóźniej dwa dni przed planowanym konwersatorium powinien zgłosić chęć uczestnictwa w Dziekanacie Uczelni. 

UWAGA!

Ze względów epidemiologicznych będą obowiązywały następujące obostrzenia:

- na konwersatorium mogą przebywać maksymalnie cztery osoby,

- obowiązuje maseczka i rękawiczki ochronne.

Terminy, godziny konwersatoriów i prowadzących zajęcia przedstawia poniższa tabela:

Terminarz konwersatoriów maj 2020

Terminarz konwersatoriów w czerwcu (1)

20

maj
2020

Rozpoczęcie zajęć praktycznych dla I, II i III roku studiów licencjackich na kierunku KOSMETOLOGIA

Szanowni Studenci I, II i III roku studiów licencjackich na kierunku KOSMETOLOGIA, 

uprzejmie informujemy, że zajęcia praktyczne na pracowni kosmetycznej rozpoczną się w systemie weekendowym od 29 maja 2020 roku.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym harmonogramem zajęć praktycznych zamieszczonym na naszej stronie internetowej w zakładce strefa studenta/harmonogramy. 

13

maj
2020

Ważna informacja od Koordynatora praktyk mgr Justyny Małek

Ważne!

Prosimy starostów każdego roku studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach pedagogika i pedagogika specjalna, oraz studiów podyplomowych (które skończyły lub kończą studia w tym semestrze) o pilny kontakt z koordynatorem praktyk Panią mgr Justyną Małek poprzez e-maila: koordynator.praktyk.tsw@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie 20.05.2020 roku.

Sprawę proszę uznać za pilną.

08

maj
2020

Dzienniki praktyk - studia podyplomowe - LOGOPEDIA

Szanowne Słuchaczki studiów podyplomowych z Logopedii, 

uprzejmie informujemy,  aby dzienniki praktyk przesłać drogą e-mailową do opiekuna praktyk dr Anny Solak w terminie do dnia 27 maja 2020 roku. 

16

kwiecień
2020

Drodzy Studenci i Słuchacze Studiów Podyplomowych

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Kanclerz Tarnowskiej Szkoły Wyższej w okresie od 13.03.2020 do 31.05.2020 nie będą naliczane odsetki ustawowe za zwłokę w opłatach za studia i studia podyplomowe z terminem płatności przypadającym na ten okres.

16

kwiecień
2020

Szanowni Państwo, Studenci i Słuchacze Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Uprzejmie przypominamy iż w związku z epidemią COVID-19 tymczasowo realizujemy wszystkie zajęcia dydaktyczne poprzez platformę e-learningową.           

07

kwiecień
2020

03

kwiecień
2020

Ważna informacja dotycząca składania Dzienników Praktyk

Szanowni Studenci i Słuchacze,

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, osoby które nie złożyły dzienników praktyk w semestrze zimowym, mogą to zrobić 

02

kwiecień
2020

Nowe zasady zaliczenia praktycznego doskonalenia zawodowego - w semestrze letnim

Realizacja Praktycznego Doskonalenia Zawodowego w semestrze letnim

19

marzec
2020

Ważny komunikat

Drodzy Studenci i Słuchacze, w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie całej społeczności akademickiej od dnia 13. 03. 2020 r. zostały zawieszone zajęcia.

18

marzec
2020

UWAGA! Platforma moodle

W tej chwili prowadzone są prace na platformie e-learningowej.

16

marzec
2020

Informacja dotycząca przedłużenia terminu składania Dzienników Praktyk

W związku z zaistniałą sytuacją wszyscy z Państwa którzy nie złożyli praktyk w wymaganym terminie będą to mogli zrobić po odwołaniu Zarządzenia Władz Tarnowskiej Szkoły Wyższej z dnia 10 marca 2020 roku.

12

marzec
2020

Szanowni Państwo, Studenci i Słuchacze Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Zmiany w organizacji pracy Tarnowskiej Szkoły Wyższej w czasie stanu epidemii

11

marzec
2020

UWAGA !!! Odwołane wszystkie aktywności PDZ oraz debaty!

Szanowni Studenci ! Uprzejmie informujemy, że w związku z odwołanymi zajęciami na Uczelni nie odbędą się również zaplanowane debaty

11

marzec
2020

UWAGA! WYBÓR SPECJALNOŚCI – KIERUNEK PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA I ROK MAGISTERIUM

SZANOWNI STUDENCI! W załącznikach znajdują się deklaracje wyboru specjalności dla I roku Pedagogiki oraz Pedagogiki specjalnej magisterium.

10

marzec
2020

UWAGA! Odwołane zajęcia na basenie w dniu 11.03.2020 (środa)

Szanowni Studenci! Uprzejmie informujemy, że zajęcia na basenie w dniu 11.03.2020 (środa) zostają odwołane.

06

marzec
2020

Uwaga! Wyniki zaliczenia z przedmiotu Elementy prawa dla kosmetologów

  Szanowni Studenci I roku Kosmetologii – licencjat wyniki zaliczenia z przedmiotu Elementy prawa dla kosmetologów.

06

marzec
2020

Ważna informacja dotycząca sesji poprawkowej u Pani mgr Justyny Małek

Szanowni Studenci i Studentki, Informacja o niezaliczonych egzaminach i zaliczeniach u Pani mgr Justyny Małek.

06

marzec
2020

Uwaga! II/III semestr studiów podyplomowych Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Szanowne Słuchaczki II/III semestru studiów podyplomowych Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (grupa I i II) prosimy aby na zajęcia z przedmiotu Metodyka prowadzenia zajęć technicznych w dniu 07.03.2020 r.(sobota) i 08.03.2020 r.(niedziela) z Panią mgr S. Kumorek posiadali Państwo podstawowe materiały do działań manualnych.

28

luty
2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZACHOROWAŃ NA KORONAWIRUSA

Do wiadomości studentów – PILNE !!!

24

luty
2020

UWAGA!!! Zaliczenie Modułu Praktycznego Doskonalenia Zawodowego

Szanowni Studenci ! Uprzejmie informujemy, że do dnia 22.03.2020 r. należy złożyć w Dziekanacie TSzW karty zaliczeniowe Modułu Praktycznego Doskonalenia Zawodowego za semestr zimowy 2019/2020 r.

10

luty
2020

Uwaga! Wyniki zaliczenia z przedmiotu Elementy prawa dla pedagogów

Szanowni Studenci I roku Pedagogiki – licencjat oraz I roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – jednolite studia magisterskie, poniżej wyniki z przedmiotu Elementy prawa dla pedagogów.

06

luty
2020

UWAGA! Konkurs na przedstawiciela studentów (posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności) do Rady ds. Dostępności w ramach Projektu pn. „W KIERUNKU DOSTĘPNOŚCI – wdrożenie kompleksowych zmian w Tarnowskiej Szkole Wyższej
UWAGA! Konkurs na przedstawiciela studentów (posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności) do Rady ds. Dostępności w ramach Projektu pn. „W KIERUNKU DOSTĘPNOŚCI – wdrożenie kompleksowych zmian w Tarnowskiej Szkole Wyższej

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych w Tarnowskiej Szkole Wyższej w Tarnowie, ogłasza Konkurs na przedstawiciela studentów (posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności- dalej jako „OzN”) w Radzie ds. Dostępności w ramach Programu  „W KIERUNKU DOSTĘPNOŚCI – wdrożenie kompleksowych zmian w Tarnowskiej Szkole Wyższej, odpowiadających potrzebom osób z niepełnosprawnościami”.

04

luty
2020

Uwaga! Wyniki zaliczenia z Technologii informacyjnej

Szanowni Studenci II roku Pedagogiki i Pedagogiki specjalnej – licencjat poniżej wyniki zaliczenia z Technologii informacyjnej.

31

styczeń
2020

UWAGA STUDENCI!!! Ważna informacja dotycząca stypendium socjalnego

Szanowni Studenci! Uprzejmie informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni upływa dnia 02.02.2020 r.

30

styczeń
2020

Program warsztatów kosmetologicznych w ramach zaliczenia modułu praktycznego doskonalenia na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

Szanowni Studenci Kierunku Kosmetologia!!! Uprzejmie informujemy, że został zamieszczony program warsztatów kosmetologicznych na semestr letni w roku akademickim 2019/2020 w zakładce Moduł Praktycznego Doskonalenia Zawodowego.

29

styczeń
2020

Informacja dotycząca spotkania z opiekunem praktyk mgr J. Małek

Szanowni Studenci! Dnia 30.01.2020 (czwartek) w godzinach 13:30 – 15:30 odbędzie się dyżur Koordynatora praktyk Pani J. Małek w siedzibie uczelni.

25

styczeń
2020

Uwaga! I semestr Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe

Szanowni Słuchacze I semestru studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne, uprzejmie informujemy, że zaliczenie u dr A. Stańczyka z Emisji i higieny głosu odbędzie się w dniu 31.01.2020 r. (piątek) o godz. 15.30.

24

styczeń
2020

Uwaga! Zmiana godzin zajęć z mgr Justyną Małek

Szanowni Studenci, prosimy o sprawdzenie harmonogramów na najbliższy zjazd 24.01.2020 – 26.01.2020 gdyż zmianom uległy godziny zajęć z mgr Justyną Małek.

18

styczeń
2020

 UWAGA STUDENCI I SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH!
UWAGA STUDENCI I SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH!

KARTY OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ STUDENTA MAJĄ ZOSTAĆ PRZYNIESIONE NAJPÓŹNIEJ DO 14 LUTEGO 2020 ROKU DO DZIEKANATU!!!

18

styczeń
2020

Uwaga II rok Kosmetologia studia l stopnia!

Uwaga II rok Kosmetologia studia I stopnia. Zajęcia w dniu 19.01.2020 roku(niedziela) z przedmiotu Kosmetologia upiększająca z obiema grupami z mgr Dagmarą Mróz zostają odwołane!

18

styczeń
2020

Szanowni Studenci I roku studiów pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich

Szanowni Studenci I roku studiów pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w przyszłym tygodniu na stronie Uczelni pojawi się Instrukcja dotycząca praktyk studenckich dla waszego kierunku.

17

styczeń
2020

Noworoczne „Happy Hour” – spotkanie dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych
Noworoczne „Happy Hour” – spotkanie dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych

Szanowni Studenci, Słuchacze Studiów Podyplomowych pomiędzy 11.00 a 12.00 w dniu 18 stycznia 2020 (sobota) pragniemy spotkać się z Wami na nieformalnej noworocznej „happy hour”.

16

styczeń
2020

„Neurosensomotoryczna metoda integracji odruchów ustno-twarzowych” specjalistyczny kurs w Tarnowskiej Szkole Wyższej
„Neurosensomotoryczna metoda integracji odruchów ustno-twarzowych” specjalistyczny kurs w Tarnowskiej Szkole Wyższej

Szanowni Państwo, 13 stycznia br. w naszej Uczelni odbył się specjalistyczny kurs dla studentów pedagogiki specjalnej oraz logopedii: „Neurosensomotoryczna metoda integracji odruchów ustno-twarzowych” prowadzony przez mgr Aleksey’a Kapitsę.

16

styczeń
2020

Debata Oxfordzka w Tarnowskiej Szkole Wyższej
Debata Oxfordzka w Tarnowskiej Szkole Wyższej

W dniu 10.01.2020 roku w Tarnowskiej Szkole Wyższej odbyła się Debata oxfordzka pt. „Resocjalizacja osób skazanych poprzez pracę”.

15

styczeń
2020

Zaliczenie dla I roku Kosmetologii – licencjat z przedmiotu Elementy prawa dla kosmetologów

Szanowni Studenci I roku Kosmetologii licencjat, uprzejmie informujemy, że zaliczenie z przedmiotu Elementy prawa dla kosmetologów z mgr K. Lemańską odbędzie się 07.02.2020 r.

15

styczeń
2020

Termin zaliczenia dla I roku Jednolitych studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z przedmiotu Elementy prawa dla pedagogów

Szanowni Studenci I roku Jednolitych studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, uprzejmie informujemy, że zaliczenie z przedmiotu Elementy prawa dla pedagogów u mgr K. Lemańskiej odbędzie się 31.01.2020 r. (piątek) w podziale na grupy.

15

styczeń
2020

Termin zaliczenia dla I roku Pedagogika- licencjat z przedmiotu Elementy prawa dla pedagogów

Szanowni Studenci I roku Pedagogiki licencjat, uprzejmie informujemy, że zaliczenie z przedmiotu Elementy prawa dla pedagogów u mgr K. Lemańskiej odbędzie się 31.01.2020 r. (piątek) o godz. 19.10 – 19.30.

15

styczeń
2020

Odwołany dyżur Koordynatora praktyk Pani mgr Justyny Małek w dniu 16.01.2020r. (czwartek)

Szanowni Studenci, uprzejmie informujemy, że dyżur koordynatora praktyk Pani mgr Justyny Małek w dniu 16.01.2020 r. (czwartek) w godz. 15:45 do 17:15 zostaje ODWOŁANY z powodu choroby.

11

styczeń
2020

Uwaga – zmiana formy zajęć z p. mgr J. Małek w dniu 12.01.2020 r. (niedziela) godz. 17.10 – 18.40

Uprzejmie informujemy, że zajęcia Metodyka wychowania i nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym w dniu 12.01.2020 (niedziela) z Panią mgr Justyną Małek o godz. 17.10 – 18.40 będą przeprowadzone w formie e-learningu. 

10

styczeń
2020

Egzamin dla III roku Pedagogiki (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – licencjat – Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

Szanowni Studenci III roku Pedagogiki (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – licencjat), uprzejmie informujemy, że egzamin u dr K. Szymury z Metodyki wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej odbędzie się w dniu 10.01.2020 (piątek) od godz. 19.10.

09

styczeń
2020

UWAGA! Studenci I roku Kosmetologii licencjat – WAŻNE MATERIAŁY NA ZAJĘCIA

Szanowni Studenci! Informujemy, że zajęcia (dla osób które potwierdziły wcześniej swoją obecność) z Panią mgr K. Lemańską z przedmiotu Elementy prawa dla kosmetologów  odwołane w dniu 19.10.2019(sobota) odbędą się 10.01.2020 (piątek) w godzinach 16.00 – 17.30.

09

styczeń
2020

Zmiana terminu zaliczenia i wpisów dla III roku Kosmetologii – licencjat

Szanowni Studenci III roku Kosmetologii– licencjat, uprzejmie informujemy, że zaliczenie i wpisy  u dr Karoliny Szymury z przedmiotu Edukacja zdrowotna w dniu 11.01.2020 r. (sobota) od godziny 11.30 zostają ODWOŁANE i przeniesione na dzień 24.01.2020 r.

07

styczeń
2020

Możliwość zdobycia punktów w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego dla studentów Kosmetologii !!!
Możliwość zdobycia punktów w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego dla studentów Kosmetologii !!!

Szanowni Studenci Kosmetologii w dniu 21.01.2020 r. w godzinach od 8.30 do 9:30, od 9.30 do 10:30 oraz od 10.30 do 11:30 nasza Uczelnia organizuje w  pracowni kosmetologicznej „Dzień Piękna dla Seniorów”.

04

styczeń
2020

Dodatkowe punkty w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego

Zapraszamy Studentów wszystkich kierunków i roczników na wykład z okazji 85 – lecia powstania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zatytułowany „Rzeczypospolita ubezpieczonych – 85 lat ZUS” Wykład poprowadzi Pani Sabina Wójcik.

04

styczeń
2020

Dodatkowe punkty w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego

Szanowni Studenci, w dniu 10.01.2020 r. o godzinie 17.00 w Tarnowskiej Szkole Wyższej (sala wykładowa nr 1) zorganizowana będzie debata oksfordzka pt. „Możliwość resocjalizacji osób skazanych poprzez pracę na przykładzie Zakładu Karnego w Mościcach”.

03

styczeń
2020

UWAGA! I rok KOSMETOLOGIA – licencjat – Problematyka chorób cywilizacyjnych – zaliczenie u Pana prof. P. Moszczyńskiego

Szanowni Studenci I roku KOSMETOLOGII  licencjat  ! Aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu  Problematyka chorób cywilizacyjnych – u Pana prof. Moszczyńskiego należy napisać pracę zaliczeniową.

02

styczeń
2020

UWAGA! Egzamin z Anatomii – I rok KOSMETOLOGIA – licencjat

Szanowni Studenci I roku Kosmetologii – licencjat, uprzejmie informujemy, że w dniu 17.01.2020 r. (piątek) od godziny 19.10 odbędzie się EGZAMIN u dr Karoliny Szymury.

20

grudzień
2019

Uwaga! Egzamin dla III roku Pedagogiki (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) – licencjat

Szanowni Studenci III roku Pedagogiki (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – licencjat), uprzejmie informujemy, że w dniu 10.01.2020 r. (piątek) od godziny 19.10 odbędzie się EGZAMIN u dr Karoliny Szymury.

20

grudzień
2019

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2019/2020

Szanowni Studenci! Uprzejmie informujemy, że pomoc materialna za miesiące X, XI, XII została wypłacona w dniu 19.12.2019 roku.

19

grudzień
2019

Uwaga! II i III semestr studiów podyplomowych Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna

Szanowne Słuchaczki II i III semestru studiów podyplomowych Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna, prosimy aby na zajęcia z przedmiotu Elementy arteterapii w pomocy psychologiczno – pedagogicznej w dniu 22.12.2019 r. (niedziela) [...]

19

grudzień
2019

UWAGA! Studenci I roku Pedagogiki magisterium

Szanowni Studenci I roku Pedagogiki Magisterium! uprzejmie informujemy, że zajęcia w dn. 20.12.2019 r.(piątek) w godz. 16.00 – 20.00 z dr Bartoszem Bąkiem z przedmiotu Metody statystyczne w badaniach pedagogicznych zostają odwołane.

19

grudzień
2019

Zarządzenie Rektora TSzW w sprawie: wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Szanowni Państwo, w dniu 17.12.2019 r. Rektor TSzW wydał Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

18

grudzień
2019

UWAGA! Studenci I roku Kosmetologii licencjat

Szanowni Studenci! Informujemy, że zajęcia z Panią mgr K. Lemańską z przedmiotu Elementy prawa dla kosmetologów  odwołane w dniu 19.10.2019 r. (sobota) zostają przeniesione na dzień 10.01.2020 r.

12

grudzień
2019

Nowe aktywności w ramach modułu Praktycznego Doskonalenia Zawodowego

Uwaga! Szanowni Studenci, informujemy, że istnieje możliwość zdobycia 20 pkt z przedmiotu Praktyczne Doskonalenie Zawodowe dla studentów kierunków Pedagogicznych oraz Kosmetologii w dniu 19.12.2019 r.

07

grudzień
2019

UWAGA STUDENTKI II ROKU PEDAGOGIKA SPECJALNA – MAGISTERIUM

Studentki o numerach albumów: 1873, 1879, 1889, 1880 1657, 1919, 1646  proszone są o kontakt z Panią mgr Małgorzatą  Olszówką z powodu braku zaliczenia z przedmiotu Alternatywne i wspomagające metody komunikacji z poprzedniego semestru. [...]

05

grudzień
2019

Ważne informacje dotyczące praktyk studenckich

Szanowni Studenci! W zakładce praktyki zostały zaktualizowane informacje dotyczące praktyk zawodowych. Prosimy o zapoznanie się z informacjami i stosowanie się do poniższych wytycznych, które są niezbędne w realizacji praktyk.

03

grudzień
2019

Uwaga! III rok Pedagogika licencjat (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) – zagadnienia na egzamin ustny z Edukacji polonistycznej z metodyką i etyką

Szanowni Studenci III roku Pedagogiki licencjat (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna), przypominamy, że egzamin ustny z „Edukacji polonistycznej z metodyką i etyką” u Pani dr Anny Solak odbędzie się 26.01.2020 r.

28

listopad
2019

ODWOŁANE ZAJĘCIA – I rok studia magisterskie, kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Szanowni Studenci I roku studiów magisterskich na kierunku Pedagogika specjalna uprzejmie informujemy, że zajęcia „Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w pedagogice specjalnej” w najbliższą niedzielę z mgr J. Małek są odwołane.

27

listopad
2019

II rok Psychologia licencjat – zaktualizowany moduł Praktycznego Doskonalenia Zawodowego

Szanowni Studenci II roku Psychologii licencjat, w zakładce Moduł Praktycznego Doskonalenia Zawodowego zostały zaktualizowane aktywności dla Państwa na semestr zimowy.

26

listopad
2019

Nowa aktywność w ramach modułu Praktycznego Doskonalenia Zawodowego

Szanowni Studenci III roku Pedagogiki licencjat, specjalność: Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne oraz II roku Pedagogiki magisterium, specjalność Profilaktyka uzależnień i resocjalizacja w dniu 04.12.2019 r. można pomóc w przygotowaniu paczek Mikołajkowych.

23

listopad
2019

Informacja dotycząca spotkania z opiekunem praktyk mgr J. Małek

Szanowni Studenci! Istnieje możliwość  indywidualnych spotkań poszczególnych kierunków studiów w czasie weekendów zjazdowych po uprzednim umówieniu się z koordynatorem mgr J. Małek.

21

listopad
2019

Nowe aktywności w ramach modułu Praktycznego Doskonalenia Zawodowego

Uwaga! Szanowni Studenci III roku Pedagogiki licencjat, specjalność: Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne oraz II roku Pedagogiki magisterium, specjalność: Profilaktyka uzależnień i resocjalizacja na stronie internetowej Uczelni w zakładce: Moduł praktycznego doskonalenia zawodowego pojawiły się nowe aktywności.

21

listopad
2019

Szanowni Studenci I roku PEDAGOGIKI licencjat oraz I roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (jednolite studia magisterskie)

Szanowni Studenci I roku PEDAGOGIKI licencjat oraz I roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (jednolite studia magisterskie) ! Dnia 13.12.2019(piątek) o godzinie 18.30 odbędzie się egzamin z przedmiotu Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka

12

listopad
2019

Uwaga! I rok PSYCHOLOGIA licencjat – Biologiczne podstawy zachowań-zaliczenie u Pana prof. P. Moszczyńskiego

Szanowni Studenci I roku PSYCHOLOGII ! Aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu Biologiczne podstawy zachowań – u Pana prof. Moszczyńskiego należy napisać prace zaliczeniową.

12

listopad
2019

Uwaga! I rok PEDAGOGIKA licencjat oraz I rok Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie – Problematyka chorób cywilizacyjnych-zaliczenie u Pana prof. P. Moszczyńskiego

Szanowni Studenci I roku PEDAGOGIKI licencjat oraz I roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (jednolite studia magisterskie) ! Aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu  Problematyka chorób cywilizacyjnych – u Pana prof. Moszczyńskiego należy napisać pracę zaliczeniową.

12

listopad
2019

Elementy prawa dla pedagogów – 16.11.2019r. (sobota) WAŻNE MATERIAŁY NA ZAJĘCIA!

Uprzejmie informujemy studentów I roku Pedagogiki (licencjat) oraz I roku jednolitych studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna , że na najbliższe zajęcia z Elementów prawa dla pedagogów każdy student powinien posiadać wydrukowane prezentacje (załączniki).

08

listopad
2019

I rok KOSMETOLOGIA – WAŻNE MATERIAŁY NA ZAJĘCIA- 15.11.2019r.(piątek) – Elementy prawa dla kosmetologów

Uprzejmie informujemy, że na najbliższe zajęcia – Elementy prawa dla kosmetologów każdy student powinien posiadać wydrukowane prezentacje (załączniki).

08

listopad
2019

Uwaga! Studenci I roku Pedagogiki specjalnej magisterium (Grupa II)

Szanowni Studenci I roku Pedagogiki specjalnej magisterium (Grupa II), uprzejmie prosimy , aby na zajęcia w dniu 08.11.2019 (piątek) Taniec terapeutyczny przynieść ze sobą wygodną odzież , obuwie oraz koce.

07

listopad
2019

Zapraszamy po odbiór Elektronicznych Legitymacji Studenckich
Zapraszamy po odbiór Elektronicznych Legitymacji Studenckich

Szanowni Państwo, Wszystkich studentów, którzy złożyli wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej od dnia jutrzejszego, tj. od 8 listopada zapraszamy po jej odbiór do Dziekanatu.

07

listopad
2019

I rok magisterium – Pedagogika i Pedagogika specjalna

Prośba o kontakt studentów (bądź przedstawiciela roku) I roku studiów magisterskich na kierunku Pedagogika oraz Pedagogika specjalna  z prowadzącą przedmiot „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży” mgr Agnieszka Klimczak.

07

listopad
2019

I rok Kosmetologia e-learning

Szanowni Studenci I rok Kosmetologii! Na prośbę mgr M. Zych informujemy, że e-learning z przedmiotu HIGIENA jest już dostępny platformie.

07

listopad
2019

 UWAGA! 9 LISTOPADA O GODZ. 11:30 ROZPOCZNĄ SIĘ STUDIA PODYPLOMOWE – DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA ORAZ REWALIDACJA INDYWIDUALNA
UWAGA! 9 LISTOPADA O GODZ. 11:30 ROZPOCZNĄ SIĘ STUDIA PODYPLOMOWE – DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA ORAZ REWALIDACJA INDYWIDUALNA

Informujemy, że dnia 9 listopada br. o godz. 11:30 rozpoczną się pierwsze zajęcia dydaktyczne w ramach studiów podyplomowych na kierunku Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna!

07

listopad
2019

Wybór specjalności – II rok Pedagogiki, Pedagogiki specjalnej, Kosmetologii, Psychologii – studia licencjackie

Uprzejmie informujemy studentów II roku Kosmetologii, Pedagogiki, Pedagogiki specjalnej oraz Psychologii, że z zgodnie z Zarządzeniem Dziekan TSzW do dnia 30.11.2019 r. należy złożyć w dziekanacie deklaracje wyboru specjalności.

06

listopad
2019

BEZPŁATNY KURS AUTOCAD 2D I 3D DLA STUDENTÓW I SŁUCHACZY TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
BEZPŁATNY KURS AUTOCAD 2D I 3D DLA STUDENTÓW I SŁUCHACZY TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że studenci i słuchacze naszej Uczelni mogą bezpłatnie wziąć udział w szkoleniu komputerowym z zakresu obsługi programu AutoCAD.

06

listopad
2019

UWAGA ODWOŁANE ZAJĘCIA w dniu 09-10.11.2019 r. z dr Antonim Stańczykiem!

Szanowni Studenci! Uprzejmie informujemy, że wszystkie zajęcia w dniu 09.11.2019 r. (sobota) oraz 10.11.2019 r. (niedziela) z dr ANTONIM STAŃCZYKIEM są odwołane!

06

listopad
2019

Elementy prawa dla pedagogów – 08.11.2019 r. WAŻNE MATERIAŁY NA ZAJĘCIA!

Uprzejmie informujemy studentów I roku Pedagogiki oraz I roku jednolitych studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna , że na najbliższe zajęcia z Elementów prawa dla pedagogów każdy student ma posiadać wydrukowane prezentacje (załączniki) .

31

październik
2019

Uwaga Studenci II roku studiów licencjackich: PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, PSYCHOLOGIA, KOSMETOLOGIA, oraz III roku studiów licencjackich: PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA

SZANOWNI STUDENCI! Uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2019/20 obowiązują Państwa zajęcia z wychowania fizycznego.

24

październik
2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w ramach nowych kierunków studiów podyplomowych-16 listopada 2019r. godz. 9:00
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w ramach nowych kierunków studiów podyplomowych-16 listopada 2019r. godz. 9:00

Informujemy, że dnia 16 listopada br. o godz. 9:00 rozpoczną się pierwsze zajęcia dydaktyczne w ramach studiów podyplomowych.

23

październik
2019

UWAGA Studenci II semestr Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna -STUDIA PODYPLOMOWE

Szanowni Studenci II semestru Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna– STUDIA PODYPLOMOWE

23

październik
2019

UWAGA Studenci II rok Pedagogika Specjalna – magisterium!

Szanowni Studenci II roku Pedagogiki Specjalnej – Diagnoza i terapia pedagogiczna z rewalidacją indywidualną MAGISTERIUM

23

październik
2019

Zaległe egzaminy i zaliczenia u prof. P. Moszczyńskiego

Szanowni Studenci, informujemy, że podejście do zaległych egzaminów i zaliczeń za semestr letni 2018/2019 u prof. P. Moszczyńskiego jest możliwe w dniu 25.10.2019 r. o godz. 16.30.

19

październik
2019

II i III rok Kosmetologia – PODZIAŁ NA GRUPY ĆWICZENIOWE

II ROK: II rok Kosmetologia – Podział na grupy ćwiczeniowe   III ROK: III rok Kosmetologia – Podział na grupy ćwiczeniowe

17

październik
2019

Ważna informacja dotycząca STYPENDIÓW SOCJALNYCH

Uprzejmie informujemy wszystkich studentów, którzy będą składać lub złożyli wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy w roku akad. 2019/20, [...]

17

październik
2019

Uwaga – I ROK KOSMETOLOGIA – ODWOŁANE ZAJĘCIA

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z mgr K. Lemańską „Elementy prawa dla kosmetologów” w najbliższy piątek(18.10.2019r) oraz sobotę(19.10.2019r) są odwołane.

16

październik
2019

PODZIAŁ NA GRUPY ĆWICZENIOWE I ROK PEDAGOGIKA SPECJALNA MAGISTERIUM

PODZIAŁ NA GRUPY ĆWICZENIOWE I ROK PEDAGOGIKA SPECJALNA MAGISTERIUM

11

październik
2019

POMOC MATERIALNA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Szanowni Studenci! Uprzejmie informujemy, że na stronie Uczelni w zakładce „Pomoc materialna” znajdują się wnioski o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020.

07

październik
2019

Egzamin poprawkowy u dr M. Komorowskiej z przedmiotu Pojęcia i systemy pedagogiczne.

Szanowni Studenci! Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy u dr M. Komorowskiej z przedmiotu Pojęcia i systemy pedagogiczne odbędzie się 11.10.2019

04

październik
2019

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ ELS
WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ ELS

Szanowani Państwo, poniżej można pobrać wniosek o wydanie legitymacji studenckiej ELS.

01

październik
2019

 UWAGA! 26 października br. nastąpi rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w ramach nowych kierunków studiów podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020
UWAGA! 26 października br. nastąpi rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w ramach nowych kierunków studiów podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 26 października 2019r. o godz. 9:00 odbędą się pierwsze zajęcia dydaktyczne

28

wrzesień
2019

I rok magisterium – Wyniki egzaminu Biomedyczne podstawy zaburzeń rozwoju u prof. P. Moszczyńskiego

I rok magisterium – Wyniki egzaminu Biomedyczne podstawy zaburzeń rozwoju u prof. P. Moszczyńskiego.

27

wrzesień
2019

UWAGA! Ważna informacja dotycząca Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że studenci, którzy będą obecni na Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 w dniu 11 października 2019 roku o godz. 10.00 w Sali Lustrzanej w Tarnowie [...]

26

wrzesień
2019

UWAGA Kandydaci na I rok studiów na kierunku Kosmetologia

Szanowni Państwo, ze względów sanitarno-epidemiologicznych a także w celu zapewnienia przestrzegania zasad BHP od roku akademickiego 2019/2020 studenci I roku Kosmetologii powinni nabyć wyprawkę na zajęcia praktyczne [...]

17

wrzesień
2019

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2019/2020 – studia licencjackie, magisterskie, jednolite magisterskie

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2019/2020 – studia licencjackie, magisterskie, jednolite magisterskie terminy zjazdow – sem. zimowy

17

wrzesień
2019

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2019/2020 – studia podyplomowe

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2019/2020 – studia podyplomowe   terminy zjazdow – sem. zimowy STUDIA PODYPLOMOWE   Uwaga! Terminy zjazdów mogą uleć zmianie!

16

wrzesień
2019

Termin zaległego egzaminu „Biomedyczne podstawy zaburzeń rozwoju” dla studentów I roku Pedagogiki specjalnej – magisterium

Szanowni Studenci!!! W porozumieniu z większością osób termin zaległego egzaminu pisemnego „Biomedyczne podstawy zaburzeń rozwoju” u prof. zw. dr hab. P. Moszczyńskiego przeniesiono na:  18.09.2019 r. (środa) godz. 16:00.

11

wrzesień
2019

Uwaga Studenci I roku Psychologii egzamin poprawkowy u dr Ewy Klimas- Kuchtowej

Szanowni Studenci I roku Psychologii, uprzejmie informujemy, że  egzamin poprawkowy (Metody badań psychologicznych)  u dr  Ewy Klimas-Kuchtowej odbędzie się dnia 28.09.2019 r. (sobota) [...]

06

wrzesień
2019

Egzamin poprawkowy u dr Marioli Komorowskiej dla I roku Pedagogiki (licencjat) i I roku Pedagogiki specjalnej (licencjat)

Szanowni Studenci I roku Pedagogiki (licencjat) i I roku Pedagogiki specjalnej (licencjat) ! Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy u dr Marioli Komorowskiej z przedmiotu Pojęcia i systemy pedagogiczne został ustalony na dzień 13 września (piątek) .

20

sierpień
2019

Od 1.10.2019r. zajęcia dydaktyczne w Tarnowskiej Szkole Wyższej prowadzone będą także metodą e-learningową.
Od 1.10.2019r. zajęcia dydaktyczne w Tarnowskiej Szkole Wyższej prowadzone będą także metodą e-learningową.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od nowego roku akademickiego tj. 2019/2020 w naszej Uczelni zajęcia dydaktyczne prowadzone będą także metodą e-learningową.

14

sierpień
2019

ZAPRASZAMY PO ODBIÓR DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

Szanowni Absolwenci!

Zapraszamy do Dziekanatu po odbiór DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH.

12

sierpień
2019

Bezpłatne kursy i szkolenia dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, osób dorosłych w każdym wieku-rekrutacja trwa!!
Bezpłatne kursy i szkolenia dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, osób dorosłych w każdym wieku-rekrutacja trwa!!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że prowadzimy rekrutację do udziału w projekcie ,,SPOŁECZNA MOC UCZELNI – opracowanie i realizacja programów służących rozwijaniu kompetencji kluczowych wśród niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.”

30

lipiec
2019

Termin zaległego egzaminu pisemnego „Biomedyczne podstawy zaburzeń rozwoju” dla studentów 1-go roku Pedagogiki specjalnej – magisterium

Szanowni Studenci I roku Pedagogiki specjalnej magisterium!

Termin zaległego egzaminu pisemnego „Biomedyczne podstawy zaburzeń rozwoju” u prof. zw. dr hab. P. Moszczyńskiego.

18

lipiec
2019

Wyniki ocen dla studentów Psychologii z przedmiotów: Diagnoza psychologiczna, Metodologia badań psychologicznych, Podstawy pracy empirycznej u dr Ewy Klimas – Kuchtowej.

Szanowni Studenci Psychologii,

przesyłamy uzupełnienie ocen z przedmiotów: Diagnoza psychologiczna, Metodologia badań psychologicznych, Podstawy pracy empirycznej u dr Ewy Klimas – Kuchtowej.

17

lipiec
2019

Wyniki egzaminu dla I roku Pedagogiki specjalnej (lic.) – Pojęcia i systemy pedagogiczne u dr Marioli Komorowskiej

Szanowni Studenci Pedagogiki specjalnej, podajemy wyniki egzaminu z Pojęć i systemów pedagogicznych u dr Marioli Komorowskiej. 

17

lipiec
2019

Wyniki egzaminu dla I roku Pedagogiki (lic.) – Pojęcia i systemy pedagogiczne u dr Marioli Komorowskiej

Szanowni Studenci Pedagogiki, podajemy wyniki egzaminu z Pojęć i systemów pedagogicznych u dr Marioli Komorowskiej.

17

lipiec
2019

Wyniki zaliczenia dla II roku Kosmetologii – przedmiot Mikrobiologia

Szanowne Studentki II roku Kosmetologii, podajemy wyniki zaliczenia z Mikrobiologii u dr hab. Dariusza Latowskiego.

16

lipiec
2019

Dodatkowy termin obrony prac magisterskich

Szanowni Studenci! uprzejmie informujemy, że został wyznaczony drugi termin obrony prac magisterskich u dr M. Peterek i dr T.Wardzały na dzień 21.09.2019 (sobota).

15

lipiec
2019

ŚWIADECTWA DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Szanowni Słuchacze ! Uprzejmie informujemy, że świadectwa ukończenia studiów podyplomowych dla kierunków: Przygotowanie Pedagogiczne, Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z programowaniem  oraz Zarządzanie w Oświacie są gotowe do odbioru w Dziekanacie Tarnowskiej Szkoły Wyższej.

11

lipiec
2019

OBRONY – wrzesień 2019

Szanowni Studenci, uprzejmie informujemy, że osoby które nie obroniły się w pieszym wyznaczonym przez Dziekana terminie (czerwiec/lipiec) będą mogły przystąpić do obrony w dniach wyznaczonych na: 14.09.2019 r. oraz 21.09.2019 r. 

11

lipiec
2019

Opłaty za studia

Szanowni Studzeni! Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Studiów oraz Umową o studiowanie opłaty za czesne wnosi się od X do VII do 10-ego dnia każdego miesiąca. 

09

lipiec
2019

I rok Pedagogika specjalna – MAGISTERIUM – oceny z przedmiotu: Diagnostyka psychologiczno – pedagogiczna w pedagogice specjalnej

Szanowni Studenci! Oceny z przedmiotu: Diagnostyka psychologiczno – pedagogiczna w pedagogice specjalnej u mgr Justyny Małek.

05

lipiec
2019

UWAGA! ZMIANA TERMINU EGZAMINU „Biomedyczne podstawy zaburzeń rozwoju”

Szanowni Studenci I roku Pedagogiki specjalnej ( studia magisterskie), informujemy, że egzamin z „Biomedycznych podstaw zaburzeń rozwoju” u prof. zw. dr hab. Paulina Moszczyńskiego odbędzie się we wrześniu.

03

lipiec
2019

Wyniki zaliczenia I rok Kosmetologia – Podstawy zdrowego żywienia i dietetyka

Wyniki zaliczenia I rok Kosmetologia – Podstawy zdrowego żywienia i dietetyka.

02

lipiec
2019

Dyżury w lipcu mgr J. Małek – Koordynator ds praktyk

Dyżury w lipcu mgr J. Małek – Koordynator ds praktyk:

03.07 (środa) 12:00 – 14:00

10.07 (środa) 10:00 – 12:00

17.07 (środa) 10:00 – 12:00

16

maj
2019

Fizyka muzyki – muzykoterapia. Zagadnienia dotyczące podstaw funkcjonowania człowieka w świecie

Konferencja „Fizyka muzyki – muzykoterapia. Zagadnienia dotyczące podstaw funkcjonowania człowieka w świecie” odbyła się 16 maja 2019 r. W czasie konferencji obył się koncert Orkiestry Szkoły Muzycznej I stopnia im. St. Wiechowicza w Krakowie oraz wystąpienie Rektora Uniwersytetu Presowskiego w Presowie.

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |