Ogłoszenia dla studentów i słuchaczy

06

sierpień
2020

Kolejna ważna informacja od Koordynatora praktyk mgr Justyny Małek

Szanowni Studenci i Słuchacze,

poniżej przedstawiamy listę osób, które zaliczyły praktyki w semestrze letnim 2019/2020 r.

studia podyplomowe: 

Bibliotekoznawstwo: 1748

Edukacja Przedszkolna i wczesnoszkolna: 1609

PS5 semestr IV : 1454

Studia magisterskie:

Pedagogika specjalna I rok II semestr: 1708, 2203, 2070, 2220, 2115, 1701, 2071, 2194, 2202, 2099, 1704, 2093

Uzupełnienie przygotowania pedagogicznego: 2220,

Pedagogika I rok II semestr: 2063, 1672, 1722, 1687, 2168

06

sierpień
2020

OBOWIĄZEK WYMIANY STUDENCKIEJ LEGITYMACJI PAPIEROWEJ NA ELEKTRONICZNĄ !!!

 

Studenci kontynuujący naukę w Uczelni, którzy chcą otrzymać elektroniczną legitymację studencką muszą złożyć elektroniczny wniosek o jej wydanie (skan) w terminie do 31 sierpnia 2020r.

03

sierpień
2020

Ważna informacja do starostów studiów licencjackich i magisterskich od Koordynatora praktyk mgr Justyny Małek

Szanowni Państwo,

zobowiązuje się starostów roku wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich do zebrania od studentów swoich roczników decyzji dotyczących zwolnienia z praktyk i indywidualnego toku praktyk i złożenia kser w/w dokumentu do Dziekanatu.

Jeżeli dokumenty nie zostaną dostarczone do dnia 07 sierpnia 2020 roku do godziny 14.00 studenci nie otrzymają zaliczenia z praktyki. 

 

 

03

sierpień
2020

Ważna informacja od Koordynatora praktyk mgr Justyny Małek

Szanowni Studenci i Słuchacze, 

poniżej znajduje się lista osób które mają zaliczone praktyki w semestrze letnim 2019/2020:

Studia licencjackie: 

I rok II semestr Pedagogika 

2172, 2107, 2026, 2098, 2106, 2149, 2124, 2182, 2192, 2113, 2114, 2179, 2103, 2003, 2052, 2154, 2112, 2127, 2105, 2126, 2146

II rok Pedagogika IV semestr (EPiW)

1914, 1859, 1901, 1942, 1912, 1894, 1899, 1929, 1852, 1847, 1878, 1848, 1897, 1918, 1911, 1963, 1932, 2213, 1980, 1958,

II rok Pedagogika IV semestr (RIBP)

1941, 1902, 1984, 1908

II rok Pedagogika Specjalna IV semestr (OLIGO) 

1866, 1855, 1937, 1871, 1900, 1877, 1893, 1884, 1921, 1892,1978

Uzupełnienie przygotowania pedagogicznego na studiach magisterskich:

2197, 92, 2032, 2056, 2208, 2138, 2200, 2045

 

Studia magisterskie: 

I rok II semestr Pedagogika 

2047, 2058, 2166, 1703, 1726, 1702, 2132, 1569, 2197, 1633, 2017, 2130, 1729, 2073, 1675, 1730, 2016, 2027, 2165, 2191, 2157, 92,

I rok II semestr Pedagogika specjalna: 

2092, 2152, 2159, 2042, 2001, 2032, 20,57,1717, 2043, 2050, 2201, 2148, 1764, 2186, 2158, 2156, 2119, 2055, 2214, 2139, 1704, 2048, 2135, 2125, 2189, 1677, 1700, 2208, 2163, 2138, 2117, 2116, 1711, 2160, 2060, 2224, 2162, 2200, 2045, 2049, 2155, 2054, 2061

 

Studia podyplomowe 

Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

1707, 1628, 1708, 1709, 1711, 1712

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 

1598, 1685, 1687, 1599, 1584, 1581, 1596, 1339, 1573, 1585, 1583, 1558, 1557, 1633, 1630, 1663, 1631, 1655, 1629, 1628, 1627, 1615, 1717, 1684, 956, 1632, 1400, 1716, 1660, 1657, 1674, 1730, 1625, 1624, 1675, 1614, 1634, 1455, 1616, 1617, 1619, 1729, 1658, 1743, 1673, 1728, 1753, 1659, 1645, 1686, 1626, 1620, 1621, 1622, 1623,1647, 1731, 1661, 1715, 1140, 1652, 1662, 1664, 1612, 1683, 1613, 1650, 1727, 1754, 1485, 1479, 1481, 1321, 1482, 1331, 1498, 1353, 1210, 1481, 1483, 1539, 1484, 834, 1486, 1487, 1496, 1550, 1510, 1344, 1517, 1507, 1503, 1505, 1549, 1509, 1511, 1543, 1512, 1501, 1426, 1489

Pedagogika Specjalna w pięciu specjalnościach semestr IV

1393, 1382, 1392, 1355, 1384, 1405, 1386, 1443, 1385

Diagnoza i terapia pedagogiczna semestr III

1518, 1517, 1516, 1534, 1514, 1524, 1533, 1532, 1540, 1515,

Edukacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera 

1752, 1756

Bibliotekoznawstwo 

1744, 1718, 1720, 1747, 1722, 1723, 1724, 1725, 1749

Przygotowanie pedagogiczne

1598, 1605, 1685, 1552, 1568, 1606, 1677, 1551, 1593, 1565, 1590, 1563, 1562, 1587, 1553, 1560, 1559, 1594, 1558, 1557, 1556, 1592, 1555, 1630, 1669, 1635, 1689, 1636, 1637, 1670, 1672, 1639, 1624, 1668, 1640, 1614, 1634, 1690, 1666, 1641, 1617, 1642, 1643, 1644, 1659, 1645, 1620, 1621, 1646, 1647, 1648, 1611, 1671, 1664, 1649, 1650

 

10

lipiec
2020

Uwaga II rok KOSMETOLOGIA

Szanowne Studentki II roku Kosmetologii,

30

czerwiec
2020

Szanowni Państwo, Studenci i Słuchacze Tarnowskiej Szkoły Wyższej

KOMUNIKAT PRODZIEKAN WYDZIAŁU NAUK STOSOWANYCH DR MARIOLI KOMOROWSKIEJ

25

czerwiec
2020

Uwaga! Egzamin z Pedagogiki porównawczej dla I roku Pedagogiki magisterium

Szanowni Studenci I roku Pedagogiki magisterium,

uprzejmie informujemy, że egzamin z Pedagogiki porównawczej u prof. nadzw. dr hab. A. Niedojadły w dn. 26.06.2020 r. (piątek) będzie przeprowadzony w formie on-line.

 

25

czerwiec
2020

Uwaga I rok KOSMETOLOGIA

Szanowne Studentki I roku Kosmetologii,

uprzejmie prosimy aby na zajęciach w dniu 27.06.2020 (sobota) oraz w dniu 28.06.2020 (niedziela) z Panią mgr J. Benko-Timmermans posiadać ze sobą przyłbice ochronne.

 

16

czerwiec
2020

Zmiana formy egzaminów zaplanowanych na dzień 19.06 i 20.06.2020

Szanowni Studenci i Studentki,

uprzejmie informujemy, że egzaminy i zaliczenia, które miały odbyć się w dniach 19 i 20.06.2020 r. w Uczelni TSZW odbędą się na platformie e-learningowej w godzinach podanych przez wykładowców.

05

czerwiec
2020

Szanowni Państwo, Studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ODWOŁANIA OBRONY PRAC LICENCJACKICH I EGZAMINU W DNIU 6 CZERWCA 2020 ROKU

04

czerwiec
2020

Ważna informacja dotycząca obron na studiach magisterskich i licencjackich

Studenci broniący prac magisterskich oraz przystępujący do egzaminu dyplomowego na tydzień przed planowanym terminem obrony zobowiązani są do:

- dopełnienia wszystkich formalności związanych z uzupełnieniem wpisów w karcie okresowych osiągnięć studenta

- złożenia w dziekanacie uczelni karty obiegowej (do wydrukowania ze strony internetowej Uczelni)

04

czerwiec
2020

Egzamin dla I roku Pedagogiki licencjat i I roku jednolitych studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że egzamin z przedmiotu Pedagogika ogólna u prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Niedojadło dla I roku Pedagogiki licencjat i I roku jednolitych studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna odbędzie się w dniu 06.06.2020 r. (sobota) od godziny 08.30-09.30 z podziałem na następujące grupy:

sala nr 1 - I rok Pedagogika licencjat

sala nr 2 - I rok jednolite studia magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna osoby których nazwiska zaczynają się od literki A-N (20 osób)

pracownia informatyczna  - I rok jednolite studia magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna osoby których nazwiska zaczynają się od literki O-Z (19 osób)

Uczelnia dla studentów będzie otwarta od godziny 08.15

03

czerwiec
2020

Dyżur prof. dr hab. Paulina Moszczyńskiego

Szanowni Studenci i Słuchacze

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.06.2020 r. w godzinach 11:00 - 12:00 dyżur na Uczelni pełnił będzie Prof. dr hab. Paulin Moszczyński.

03

czerwiec
2020

Egzamin z Fizjologii i elementów patofizjologii u dr Karoliny Szymury dla I i II roku Kosmetologii

Szanowni Studenci I i II roku Kosmetologii,

uprzejmie informujemy, że egzamin z Fizjologii i elementów patofizjologii u dr Karoliny Szymury odbędzie się 19.06.2020 roku (piątek) w następujący sposób: 

Godzina 15.00  - 15.30 egzamin dla II roku Kosmetologii i 6 osób z I roku Kosmetologii

* sala nr 1 (15 osób)

* pracownia informatyczna (3 osoby) + 6 osób z I roku Kosmetologii o nr albumów: 2120, 1993, 2134, 2011, 2079, 2087

Godzina 16.00 - 16.30 egzamin dla I roku Kosmetologii

* sala nr 1 (15 osób)

* pracownia informatyczna (9 osób)

Powyższy podział  wynika z wymogów sanitarno-epidemiologicznych związanych z pandemią.

Za utrudnienia przepraszamy!

02

czerwiec
2020

Ważna informacja dotycząca zajęć z Wychowania fizycznego

Z uwagi na brak możliwości realizacji zajęć wychowania fizycznego w semestrze letnim, spowodowany epidemią koronawirusa powołując się na środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywróceniem działalności uczelni p.13 wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego zarządza się zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego w odniesieniu do wszystkich studentów studiów stacjonarnych, na podstawie oświadczenia studenta o czynnym uczestnictwie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

Wzór oświadczenia znajduje się w linku poniżej:

Oświadczenie studenta o czynnym uczestnictwie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych

Powyższe oświadczenie należy przesłać drogą e-mailową na adres Dziekanatu TSzW: dziekanat@tszw.edu.pl

28

maj
2020

Zaliczenie z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej dla II roku Pedagogiki i Pedagogiki specjalnej - licencjat

Szanowni Studenci II roku Pedagogiki i Pedagogiki specjalnej - licencjat,

informujemy, że zaliczenie z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej u mgr Karoliny Lemańskiej odbędzie się w dniu 20.06.2020r. (sobota) o godzinie 10.00 z podziałem na następujące grupy:

Pedagogika

Grupa 1 - od nr 1-15 godzina 10.00 sala nr 1

Grupa 2 - od nr 16-30 godzina 10.20

Pedagogika specjalna godzina 10.30 sala nr 1

 

28

maj
2020

Zaliczenie z przedmiotu Podstawy prawa - ochrona własności intelektualnej dla III roku Kosmetologii - licencjat

Szanowne Studentki III roku Kosmetologii licencjat,

informujemy, że zaliczenie z przedmiotu Podstawy prawa - ochrona własności intelektualnej u mgr Karoliny Lemańskiej odbędzie się 19.06.2020r. (piątek) o godzinie 17.40 z podziałem na grupy po 15 osób.

Grupa 1 - od nr 1-15 godzina 17.40 sala nr 1

Grupa 2 od nr 16 - 29 godzina 18.00 sala nr 2

 

28

maj
2020

Zaliczenie z przedmiotu Prawo rodzinne i opiekuńcze dla II roku Pedagogika specjalna (OLIGO oraz DiTP) - magisterium

Szanowni Studenci II roku Pedagogiki specjalnej (OLIGO oraz DiTP) - magisterium,

informujemy, że zaliczenie z przedmiotu Prawo rodzinne i opiekuńcze u mgr Karoliny Lemańskiej odbędzie się 19.06.2020 roku o godzinie 17.00 z podziałem na specjalności:

Oligofrenopedagogika godzina 17.00 sala nr 1

Diagnoza i terapia pedagogiczna godzina 17.20 sala nr 2

 

 

28

maj
2020

Zaliczenie z przedmiotu - Fortepian

Zaliczenia z przedmiotu Fortepian - odbędą się wg ustalonego w najbliższym czasie harmonogramu.

27

maj
2020

Ważna informacja dotycząca praktyk.

Szanowni Studenci!!!

W związku z wydanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rekomendacjami dotyczącymi realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia, oraz jednolitych studiach magisterskich, studenci, którzy rozpoczęli praktyki a nie zakończyli ich z powodu COVID - 19 będą mieli zaliczone praktyki studenckie zgodne z rekomendacjami Ministerstwa na podstawie do tej pory odbytej praktyki. Opiekun oceni, czy efekty uczenia się zostały osiągnięte i praktykę można uznać za zaliczoną - praktyka będzie zaliczona gdy student przedstawi dokumenty potwierdzające odbycie części praktyk zgodnie z przyjętą dokumentacją.

20

maj
2020

Rozpoczęcie zajęć praktycznych dla I, II i III roku studiów licencjackich na kierunku Kosmetologia

Szanowni Studenci I, II i III roku studiów licencjackich na kierunku KOSMETOLOGIA, 

uprzejmie informujemy, że zajęcia praktyczne na pracowni kosmetycznej rozpoczną się w systemie weekendowym od 29 maja 2020 roku.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym harmonogramem zajęć praktycznych zamieszczonym na naszej stronie internetowej w zakładce strefa studenta/harmonogramy. 

20

maj
2020

Terminarz konwersatoriów

Szanowni Studenci i Słuchacze

uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja rozpoczną się konwersatoria z Wykładowcami. Zapisy na konwersatoria prowadzone są przez Dziekanat.

Student najpóźniej dwa dni przed planowanym konwersatorium powinien zgłosić chęć uczestnictwa w Dziekanacie Uczelni. 

UWAGA!

Ze względów epidemiologicznych będą obowiązywały następujące obostrzenia:

- na konwersatorium mogą przebywać maksymalnie cztery osoby,

- obowiązuje maseczka i rękawiczki ochronne.

Terminy, godziny konwersatoriów i prowadzących zajęcia przedstawia poniższa tabela:

Terminarz konwersatoriów maj 2020

Terminarz konwersatoriów w czerwcu (1)

20

maj
2020

Rozpoczęcie zajęć praktycznych dla I, II i III roku studiów licencjackich na kierunku KOSMETOLOGIA

Szanowni Studenci I, II i III roku studiów licencjackich na kierunku KOSMETOLOGIA, 

uprzejmie informujemy, że zajęcia praktyczne na pracowni kosmetycznej rozpoczną się w systemie weekendowym od 29 maja 2020 roku.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym harmonogramem zajęć praktycznych zamieszczonym na naszej stronie internetowej w zakładce strefa studenta/harmonogramy. 

13

maj
2020

Ważna informacja od Koordynatora praktyk mgr Justyny Małek

Ważne!

Prosimy starostów każdego roku studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach pedagogika i pedagogika specjalna, oraz studiów podyplomowych (które skończyły lub kończą studia w tym semestrze) o pilny kontakt z koordynatorem praktyk Panią mgr Justyną Małek poprzez e-maila: koordynator.praktyk.tsw@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie 20.05.2020 roku.

Sprawę proszę uznać za pilną.

08

maj
2020

Dzienniki praktyk - studia podyplomowe - LOGOPEDIA

Szanowne Słuchaczki studiów podyplomowych z Logopedii, 

uprzejmie informujemy,  aby dzienniki praktyk przesłać drogą e-mailową do opiekuna praktyk dr Anny Solak w terminie do dnia 27 maja 2020 roku. 

16

kwiecień
2020

Drodzy Studenci i Słuchacze Studiów Podyplomowych

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Kanclerz Tarnowskiej Szkoły Wyższej w okresie od 13.03.2020 do 31.05.2020 nie będą naliczane odsetki ustawowe za zwłokę w opłatach za studia i studia podyplomowe z terminem płatności przypadającym na ten okres.

16

kwiecień
2020

Szanowni Państwo, Studenci i Słuchacze Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Uprzejmie przypominamy iż w związku z epidemią COVID-19 tymczasowo realizujemy wszystkie zajęcia dydaktyczne poprzez platformę e-learningową.           

07

kwiecień
2020

03

kwiecień
2020

Ważna informacja dotycząca składania Dzienników Praktyk

Szanowni Studenci i Słuchacze,

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, osoby które nie złożyły dzienników praktyk w semestrze zimowym, mogą to zrobić 

02

kwiecień
2020

Nowe zasady zaliczenia praktycznego doskonalenia zawodowego - w semestrze letnim

Realizacja Praktycznego Doskonalenia Zawodowego w semestrze letnim

19

marzec
2020

Ważny komunikat

Drodzy Studenci i Słuchacze, w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie całej społeczności akademickiej od dnia 13. 03. 2020 r. zostały zawieszone zajęcia.

18

marzec
2020

UWAGA! Platforma moodle

W tej chwili prowadzone są prace na platformie e-learningowej.

16

marzec
2020

Informacja dotycząca przedłużenia terminu składania Dzienników Praktyk

W związku z zaistniałą sytuacją wszyscy z Państwa którzy nie złożyli praktyk w wymaganym terminie będą to mogli zrobić po odwołaniu Zarządzenia Władz Tarnowskiej Szkoły Wyższej z dnia 10 marca 2020 roku.

12

marzec
2020

Szanowni Państwo, Studenci i Słuchacze Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Zmiany w organizacji pracy Tarnowskiej Szkoły Wyższej w czasie stanu epidemii

11

marzec
2020

UWAGA !!! Odwołane wszystkie aktywności PDZ oraz debaty!

Szanowni Studenci ! Uprzejmie informujemy, że w związku z odwołanymi zajęciami na Uczelni nie odbędą się również zaplanowane debaty

11

marzec
2020

UWAGA! WYBÓR SPECJALNOŚCI – KIERUNEK PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA I ROK MAGISTERIUM

SZANOWNI STUDENCI! W załącznikach znajdują się deklaracje wyboru specjalności dla I roku Pedagogiki oraz Pedagogiki specjalnej magisterium.

10

marzec
2020

UWAGA! Odwołane zajęcia na basenie w dniu 11.03.2020 (środa)

Szanowni Studenci! Uprzejmie informujemy, że zajęcia na basenie w dniu 11.03.2020 (środa) zostają odwołane.

06

marzec
2020

Uwaga! Wyniki zaliczenia z przedmiotu Elementy prawa dla kosmetologów

  Szanowni Studenci I roku Kosmetologii – licencjat wyniki zaliczenia z przedmiotu Elementy prawa dla kosmetologów.

06

marzec
2020

Ważna informacja dotycząca sesji poprawkowej u Pani mgr Justyny Małek

Szanowni Studenci i Studentki, Informacja o niezaliczonych egzaminach i zaliczeniach u Pani mgr Justyny Małek.

06

marzec
2020

Uwaga! II/III semestr studiów podyplomowych Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Szanowne Słuchaczki II/III semestru studiów podyplomowych Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (grupa I i II) prosimy aby na zajęcia z przedmiotu Metodyka prowadzenia zajęć technicznych w dniu 07.03.2020 r.(sobota) i 08.03.2020 r.(niedziela) z Panią mgr S. Kumorek posiadali Państwo podstawowe materiały do działań manualnych.

28

luty
2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZACHOROWAŃ NA KORONAWIRUSA

Do wiadomości studentów – PILNE !!!

24

luty
2020

UWAGA!!! Zaliczenie Modułu Praktycznego Doskonalenia Zawodowego

Szanowni Studenci ! Uprzejmie informujemy, że do dnia 22.03.2020 r. należy złożyć w Dziekanacie TSzW karty zaliczeniowe Modułu Praktycznego Doskonalenia Zawodowego za semestr zimowy 2019/2020 r.

10

luty
2020

Uwaga! Wyniki zaliczenia z przedmiotu Elementy prawa dla pedagogów

Szanowni Studenci I roku Pedagogiki – licencjat oraz I roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – jednolite studia magisterskie, poniżej wyniki z przedmiotu Elementy prawa dla pedagogów.

06

luty
2020

UWAGA! Konkurs na przedstawiciela studentów (posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności) do Rady ds. Dostępności w ramach Projektu pn. „W KIERUNKU DOSTĘPNOŚCI – wdrożenie kompleksowych zmian w Tarnowskiej Szkole Wyższej
UWAGA! Konkurs na przedstawiciela studentów (posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności) do Rady ds. Dostępności w ramach Projektu pn. „W KIERUNKU DOSTĘPNOŚCI – wdrożenie kompleksowych zmian w Tarnowskiej Szkole Wyższej

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych w Tarnowskiej Szkole Wyższej w Tarnowie, ogłasza Konkurs na przedstawiciela studentów (posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności- dalej jako „OzN”) w Radzie ds. Dostępności w ramach Programu  „W KIERUNKU DOSTĘPNOŚCI – wdrożenie kompleksowych zmian w Tarnowskiej Szkole Wyższej, odpowiadających potrzebom osób z niepełnosprawnościami”.

04

luty
2020

Uwaga! Wyniki zaliczenia z Technologii informacyjnej

Szanowni Studenci II roku Pedagogiki i Pedagogiki specjalnej – licencjat poniżej wyniki zaliczenia z Technologii informacyjnej.

31

styczeń
2020

UWAGA STUDENCI!!! Ważna informacja dotycząca stypendium socjalnego

Szanowni Studenci! Uprzejmie informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni upływa dnia 02.02.2020 r.

30

styczeń
2020

Program warsztatów kosmetologicznych w ramach zaliczenia modułu praktycznego doskonalenia na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

Szanowni Studenci Kierunku Kosmetologia!!! Uprzejmie informujemy, że został zamieszczony program warsztatów kosmetologicznych na semestr letni w roku akademickim 2019/2020 w zakładce Moduł Praktycznego Doskonalenia Zawodowego.

29

styczeń
2020

Informacja dotycząca spotkania z opiekunem praktyk mgr J. Małek

Szanowni Studenci! Dnia 30.01.2020 (czwartek) w godzinach 13:30 – 15:30 odbędzie się dyżur Koordynatora praktyk Pani J. Małek w siedzibie uczelni.

25

styczeń
2020

Uwaga! I semestr Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe

Szanowni Słuchacze I semestru studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne, uprzejmie informujemy, że zaliczenie u dr A. Stańczyka z Emisji i higieny głosu odbędzie się w dniu 31.01.2020 r. (piątek) o godz. 15.30.

24

styczeń
2020

Uwaga! Zmiana godzin zajęć z mgr Justyną Małek

Szanowni Studenci, prosimy o sprawdzenie harmonogramów na najbliższy zjazd 24.01.2020 – 26.01.2020 gdyż zmianom uległy godziny zajęć z mgr Justyną Małek.

18

styczeń
2020

 UWAGA STUDENCI I SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH!
UWAGA STUDENCI I SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH!

KARTY OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ STUDENTA MAJĄ ZOSTAĆ PRZYNIESIONE NAJPÓŹNIEJ DO 14 LUTEGO 2020 ROKU DO DZIEKANATU!!!

18

styczeń
2020

Uwaga II rok Kosmetologia studia l stopnia!

Uwaga II rok Kosmetologia studia I stopnia. Zajęcia w dniu 19.01.2020 roku(niedziela) z przedmiotu Kosmetologia upiększająca z obiema grupami z mgr Dagmarą Mróz zostają odwołane!

18

styczeń
2020

Szanowni Studenci I roku studiów pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich

Szanowni Studenci I roku studiów pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w przyszłym tygodniu na stronie Uczelni pojawi się Instrukcja dotycząca praktyk studenckich dla waszego kierunku.

17

styczeń
2020

Noworoczne „Happy Hour” – spotkanie dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych
Noworoczne „Happy Hour” – spotkanie dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych

Szanowni Studenci, Słuchacze Studiów Podyplomowych pomiędzy 11.00 a 12.00 w dniu 18 stycznia 2020 (sobota) pragniemy spotkać się z Wami na nieformalnej noworocznej „happy hour”.

16

styczeń
2020

„Neurosensomotoryczna metoda integracji odruchów ustno-twarzowych” specjalistyczny kurs w Tarnowskiej Szkole Wyższej
„Neurosensomotoryczna metoda integracji odruchów ustno-twarzowych” specjalistyczny kurs w Tarnowskiej Szkole Wyższej

Szanowni Państwo, 13 stycznia br. w naszej Uczelni odbył się specjalistyczny kurs dla studentów pedagogiki specjalnej oraz logopedii: „Neurosensomotoryczna metoda integracji odruchów ustno-twarzowych” prowadzony przez mgr Aleksey’a Kapitsę.

16

styczeń
2020

Debata Oxfordzka w Tarnowskiej Szkole Wyższej
Debata Oxfordzka w Tarnowskiej Szkole Wyższej

W dniu 10.01.2020 roku w Tarnowskiej Szkole Wyższej odbyła się Debata oxfordzka pt. „Resocjalizacja osób skazanych poprzez pracę”.

15

styczeń
2020

Zaliczenie dla I roku Kosmetologii – licencjat z przedmiotu Elementy prawa dla kosmetologów

Szanowni Studenci I roku Kosmetologii licencjat, uprzejmie informujemy, że zaliczenie z przedmiotu Elementy prawa dla kosmetologów z mgr K. Lemańską odbędzie się 07.02.2020 r.

15

styczeń
2020

Termin zaliczenia dla I roku Jednolitych studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z przedmiotu Elementy prawa dla pedagogów

Szanowni Studenci I roku Jednolitych studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, uprzejmie informujemy, że zaliczenie z przedmiotu Elementy prawa dla pedagogów u mgr K. Lemańskiej odbędzie się 31.01.2020 r. (piątek) w podziale na grupy.

15

styczeń
2020

Termin zaliczenia dla I roku Pedagogika- licencjat z przedmiotu Elementy prawa dla pedagogów

Szanowni Studenci I roku Pedagogiki licencjat, uprzejmie informujemy, że zaliczenie z przedmiotu Elementy prawa dla pedagogów u mgr K. Lemańskiej odbędzie się 31.01.2020 r. (piątek) o godz. 19.10 – 19.30.

15

styczeń
2020

Odwołany dyżur Koordynatora praktyk Pani mgr Justyny Małek w dniu 16.01.2020r. (czwartek)

Szanowni Studenci, uprzejmie informujemy, że dyżur koordynatora praktyk Pani mgr Justyny Małek w dniu 16.01.2020 r. (czwartek) w godz. 15:45 do 17:15 zostaje ODWOŁANY z powodu choroby.

11

styczeń
2020

Uwaga – zmiana formy zajęć z p. mgr J. Małek w dniu 12.01.2020 r. (niedziela) godz. 17.10 – 18.40

Uprzejmie informujemy, że zajęcia Metodyka wychowania i nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym w dniu 12.01.2020 (niedziela) z Panią mgr Justyną Małek o godz. 17.10 – 18.40 będą przeprowadzone w formie e-learningu. 

10

styczeń
2020

Egzamin dla III roku Pedagogiki (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – licencjat – Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

Szanowni Studenci III roku Pedagogiki (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – licencjat), uprzejmie informujemy, że egzamin u dr K. Szymury z Metodyki wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej odbędzie się w dniu 10.01.2020 (piątek) od godz. 19.10.

09

styczeń
2020

UWAGA! Studenci I roku Kosmetologii licencjat – WAŻNE MATERIAŁY NA ZAJĘCIA

Szanowni Studenci! Informujemy, że zajęcia (dla osób które potwierdziły wcześniej swoją obecność) z Panią mgr K. Lemańską z przedmiotu Elementy prawa dla kosmetologów  odwołane w dniu 19.10.2019(sobota) odbędą się 10.01.2020 (piątek) w godzinach 16.00 – 17.30.

09

styczeń
2020

Zmiana terminu zaliczenia i wpisów dla III roku Kosmetologii – licencjat

Szanowni Studenci III roku Kosmetologii– licencjat, uprzejmie informujemy, że zaliczenie i wpisy  u dr Karoliny Szymury z przedmiotu Edukacja zdrowotna w dniu 11.01.2020 r. (sobota) od godziny 11.30 zostają ODWOŁANE i przeniesione na dzień 24.01.2020 r.

07

styczeń
2020

Możliwość zdobycia punktów w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego dla studentów Kosmetologii !!!
Możliwość zdobycia punktów w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego dla studentów Kosmetologii !!!

Szanowni Studenci Kosmetologii w dniu 21.01.2020 r. w godzinach od 8.30 do 9:30, od 9.30 do 10:30 oraz od 10.30 do 11:30 nasza Uczelnia organizuje w  pracowni kosmetologicznej „Dzień Piękna dla Seniorów”.

04

styczeń
2020

Dodatkowe punkty w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego

Zapraszamy Studentów wszystkich kierunków i roczników na wykład z okazji 85 – lecia powstania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zatytułowany „Rzeczypospolita ubezpieczonych – 85 lat ZUS” Wykład poprowadzi Pani Sabina Wójcik.

04

styczeń
2020

Dodatkowe punkty w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego

Szanowni Studenci, w dniu 10.01.2020 r. o godzinie 17.00 w Tarnowskiej Szkole Wyższej (sala wykładowa nr 1) zorganizowana będzie debata oksfordzka pt. „Możliwość resocjalizacji osób skazanych poprzez pracę na przykładzie Zakładu Karnego w Mościcach”.

03

styczeń
2020

UWAGA! I rok KOSMETOLOGIA – licencjat – Problematyka chorób cywilizacyjnych – zaliczenie u Pana prof. P. Moszczyńskiego

Szanowni Studenci I roku KOSMETOLOGII  licencjat  ! Aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu  Problematyka chorób cywilizacyjnych – u Pana prof. Moszczyńskiego należy napisać pracę zaliczeniową.

02

styczeń
2020

UWAGA! Egzamin z Anatomii – I rok KOSMETOLOGIA – licencjat

Szanowni Studenci I roku Kosmetologii – licencjat, uprzejmie informujemy, że w dniu 17.01.2020 r. (piątek) od godziny 19.10 odbędzie się EGZAMIN u dr Karoliny Szymury.

20

grudzień
2019

Uwaga! Egzamin dla III roku Pedagogiki (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) – licencjat

Szanowni Studenci III roku Pedagogiki (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – licencjat), uprzejmie informujemy, że w dniu 10.01.2020 r. (piątek) od godziny 19.10 odbędzie się EGZAMIN u dr Karoliny Szymury.

20

grudzień
2019

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2019/2020

Szanowni Studenci! Uprzejmie informujemy, że pomoc materialna za miesiące X, XI, XII została wypłacona w dniu 19.12.2019 roku.

19

grudzień
2019

Uwaga! II i III semestr studiów podyplomowych Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna

Szanowne Słuchaczki II i III semestru studiów podyplomowych Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna, prosimy aby na zajęcia z przedmiotu Elementy arteterapii w pomocy psychologiczno – pedagogicznej w dniu 22.12.2019 r. (niedziela) [...]

19

grudzień
2019

UWAGA! Studenci I roku Pedagogiki magisterium

Szanowni Studenci I roku Pedagogiki Magisterium! uprzejmie informujemy, że zajęcia w dn. 20.12.2019 r.(piątek) w godz. 16.00 – 20.00 z dr Bartoszem Bąkiem z przedmiotu Metody statystyczne w badaniach pedagogicznych zostają odwołane.

19

grudzień
2019

Zarządzenie Rektora TSzW w sprawie: wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Szanowni Państwo, w dniu 17.12.2019 r. Rektor TSzW wydał Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

18

grudzień
2019

UWAGA! Studenci I roku Kosmetologii licencjat

Szanowni Studenci! Informujemy, że zajęcia z Panią mgr K. Lemańską z przedmiotu Elementy prawa dla kosmetologów  odwołane w dniu 19.10.2019 r. (sobota) zostają przeniesione na dzień 10.01.2020 r.

12

grudzień
2019

Nowe aktywności w ramach modułu Praktycznego Doskonalenia Zawodowego

Uwaga! Szanowni Studenci, informujemy, że istnieje możliwość zdobycia 20 pkt z przedmiotu Praktyczne Doskonalenie Zawodowe dla studentów kierunków Pedagogicznych oraz Kosmetologii w dniu 19.12.2019 r.

07

grudzień
2019

UWAGA STUDENTKI II ROKU PEDAGOGIKA SPECJALNA – MAGISTERIUM

Studentki o numerach albumów: 1873, 1879, 1889, 1880 1657, 1919, 1646  proszone są o kontakt z Panią mgr Małgorzatą  Olszówką z powodu braku zaliczenia z przedmiotu Alternatywne i wspomagające metody komunikacji z poprzedniego semestru. [...]

05

grudzień
2019

Ważne informacje dotyczące praktyk studenckich

Szanowni Studenci! W zakładce praktyki zostały zaktualizowane informacje dotyczące praktyk zawodowych. Prosimy o zapoznanie się z informacjami i stosowanie się do poniższych wytycznych, które są niezbędne w realizacji praktyk.

03

grudzień
2019

Uwaga! III rok Pedagogika licencjat (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) – zagadnienia na egzamin ustny z Edukacji polonistycznej z metodyką i etyką

Szanowni Studenci III roku Pedagogiki licencjat (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna), przypominamy, że egzamin ustny z „Edukacji polonistycznej z metodyką i etyką” u Pani dr Anny Solak odbędzie się 26.01.2020 r.

28

listopad
2019

ODWOŁANE ZAJĘCIA – I rok studia magisterskie, kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Szanowni Studenci I roku studiów magisterskich na kierunku Pedagogika specjalna uprzejmie informujemy, że zajęcia „Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w pedagogice specjalnej” w najbliższą niedzielę z mgr J. Małek są odwołane.

27

listopad
2019

II rok Psychologia licencjat – zaktualizowany moduł Praktycznego Doskonalenia Zawodowego

Szanowni Studenci II roku Psychologii licencjat, w zakładce Moduł Praktycznego Doskonalenia Zawodowego zostały zaktualizowane aktywności dla Państwa na semestr zimowy.

26

listopad
2019

Nowa aktywność w ramach modułu Praktycznego Doskonalenia Zawodowego

Szanowni Studenci III roku Pedagogiki licencjat, specjalność: Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne oraz II roku Pedagogiki magisterium, specjalność Profilaktyka uzależnień i resocjalizacja w dniu 04.12.2019 r. można pomóc w przygotowaniu paczek Mikołajkowych.

23

listopad
2019

Informacja dotycząca spotkania z opiekunem praktyk mgr J. Małek

Szanowni Studenci! Istnieje możliwość  indywidualnych spotkań poszczególnych kierunków studiów w czasie weekendów zjazdowych po uprzednim umówieniu się z koordynatorem mgr J. Małek.

21

listopad
2019

Nowe aktywności w ramach modułu Praktycznego Doskonalenia Zawodowego

Uwaga! Szanowni Studenci III roku Pedagogiki licencjat, specjalność: Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne oraz II roku Pedagogiki magisterium, specjalność: Profilaktyka uzależnień i resocjalizacja na stronie internetowej Uczelni w zakładce: Moduł praktycznego doskonalenia zawodowego pojawiły się nowe aktywności.

21

listopad
2019

Szanowni Studenci I roku PEDAGOGIKI licencjat oraz I roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (jednolite studia magisterskie)

Szanowni Studenci I roku PEDAGOGIKI licencjat oraz I roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (jednolite studia magisterskie) ! Dnia 13.12.2019(piątek) o godzinie 18.30 odbędzie się egzamin z przedmiotu Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka

12

listopad
2019

Uwaga! I rok PSYCHOLOGIA licencjat – Biologiczne podstawy zachowań-zaliczenie u Pana prof. P. Moszczyńskiego

Szanowni Studenci I roku PSYCHOLOGII ! Aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu Biologiczne podstawy zachowań – u Pana prof. Moszczyńskiego należy napisać prace zaliczeniową.

12

listopad
2019

Uwaga! I rok PEDAGOGIKA licencjat oraz I rok Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie – Problematyka chorób cywilizacyjnych-zaliczenie u Pana prof. P. Moszczyńskiego

Szanowni Studenci I roku PEDAGOGIKI licencjat oraz I roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (jednolite studia magisterskie) ! Aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu  Problematyka chorób cywilizacyjnych – u Pana prof. Moszczyńskiego należy napisać pracę zaliczeniową.

12

listopad
2019

Elementy prawa dla pedagogów – 16.11.2019r. (sobota) WAŻNE MATERIAŁY NA ZAJĘCIA!

Uprzejmie informujemy studentów I roku Pedagogiki (licencjat) oraz I roku jednolitych studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna , że na najbliższe zajęcia z Elementów prawa dla pedagogów każdy student powinien posiadać wydrukowane prezentacje (załączniki).

08

listopad
2019

I rok KOSMETOLOGIA – WAŻNE MATERIAŁY NA ZAJĘCIA- 15.11.2019r.(piątek) – Elementy prawa dla kosmetologów

Uprzejmie informujemy, że na najbliższe zajęcia – Elementy prawa dla kosmetologów każdy student powinien posiadać wydrukowane prezentacje (załączniki).

08

listopad
2019

Uwaga! Studenci I roku Pedagogiki specjalnej magisterium (Grupa II)

Szanowni Studenci I roku Pedagogiki specjalnej magisterium (Grupa II), uprzejmie prosimy , aby na zajęcia w dniu 08.11.2019 (piątek) Taniec terapeutyczny przynieść ze sobą wygodną odzież , obuwie oraz koce.

07

listopad
2019

Zapraszamy po odbiór Elektronicznych Legitymacji Studenckich
Zapraszamy po odbiór Elektronicznych Legitymacji Studenckich

Szanowni Państwo, Wszystkich studentów, którzy złożyli wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej od dnia jutrzejszego, tj. od 8 listopada zapraszamy po jej odbiór do Dziekanatu.

07

listopad
2019

I rok magisterium – Pedagogika i Pedagogika specjalna

Prośba o kontakt studentów (bądź przedstawiciela roku) I roku studiów magisterskich na kierunku Pedagogika oraz Pedagogika specjalna  z prowadzącą przedmiot „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży” mgr Agnieszka Klimczak.

07

listopad
2019

I rok Kosmetologia e-learning

Szanowni Studenci I rok Kosmetologii! Na prośbę mgr M. Zych informujemy, że e-learning z przedmiotu HIGIENA jest już dostępny platformie.

07

listopad
2019

 UWAGA! 9 LISTOPADA O GODZ. 11:30 ROZPOCZNĄ SIĘ STUDIA PODYPLOMOWE – DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA ORAZ REWALIDACJA INDYWIDUALNA
UWAGA! 9 LISTOPADA O GODZ. 11:30 ROZPOCZNĄ SIĘ STUDIA PODYPLOMOWE – DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA ORAZ REWALIDACJA INDYWIDUALNA

Informujemy, że dnia 9 listopada br. o godz. 11:30 rozpoczną się pierwsze zajęcia dydaktyczne w ramach studiów podyplomowych na kierunku Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna!

07

listopad
2019

Wybór specjalności – II rok Pedagogiki, Pedagogiki specjalnej, Kosmetologii, Psychologii – studia licencjackie

Uprzejmie informujemy studentów II roku Kosmetologii, Pedagogiki, Pedagogiki specjalnej oraz Psychologii, że z zgodnie z Zarządzeniem Dziekan TSzW do dnia 30.11.2019 r. należy złożyć w dziekanacie deklaracje wyboru specjalności.

06

listopad
2019

BEZPŁATNY KURS AUTOCAD 2D I 3D DLA STUDENTÓW I SŁUCHACZY TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
BEZPŁATNY KURS AUTOCAD 2D I 3D DLA STUDENTÓW I SŁUCHACZY TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że studenci i słuchacze naszej Uczelni mogą bezpłatnie wziąć udział w szkoleniu komputerowym z zakresu obsługi programu AutoCAD.

06

listopad
2019

UWAGA ODWOŁANE ZAJĘCIA w dniu 09-10.11.2019 r. z dr Antonim Stańczykiem!

Szanowni Studenci! Uprzejmie informujemy, że wszystkie zajęcia w dniu 09.11.2019 r. (sobota) oraz 10.11.2019 r. (niedziela) z dr ANTONIM STAŃCZYKIEM są odwołane!

06

listopad
2019

Elementy prawa dla pedagogów – 08.11.2019 r. WAŻNE MATERIAŁY NA ZAJĘCIA!

Uprzejmie informujemy studentów I roku Pedagogiki oraz I roku jednolitych studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna , że na najbliższe zajęcia z Elementów prawa dla pedagogów każdy student ma posiadać wydrukowane prezentacje (załączniki) .

31

październik
2019

Uwaga Studenci II roku studiów licencjackich: PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, PSYCHOLOGIA, KOSMETOLOGIA, oraz III roku studiów licencjackich: PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA

SZANOWNI STUDENCI! Uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2019/20 obowiązują Państwa zajęcia z wychowania fizycznego.

24

październik
2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w ramach nowych kierunków studiów podyplomowych-16 listopada 2019r. godz. 9:00
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w ramach nowych kierunków studiów podyplomowych-16 listopada 2019r. godz. 9:00

Informujemy, że dnia 16 listopada br. o godz. 9:00 rozpoczną się pierwsze zajęcia dydaktyczne w ramach studiów podyplomowych.

23

październik
2019

UWAGA Studenci II semestr Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna -STUDIA PODYPLOMOWE

Szanowni Studenci II semestru Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna– STUDIA PODYPLOMOWE

23

październik
2019

UWAGA Studenci II rok Pedagogika Specjalna – magisterium!

Szanowni Studenci II roku Pedagogiki Specjalnej – Diagnoza i terapia pedagogiczna z rewalidacją indywidualną MAGISTERIUM

23

październik
2019

Zaległe egzaminy i zaliczenia u prof. P. Moszczyńskiego

Szanowni Studenci, informujemy, że podejście do zaległych egzaminów i zaliczeń za semestr letni 2018/2019 u prof. P. Moszczyńskiego jest możliwe w dniu 25.10.2019 r. o godz. 16.30.

19

październik
2019

II i III rok Kosmetologia – PODZIAŁ NA GRUPY ĆWICZENIOWE

II ROK: II rok Kosmetologia – Podział na grupy ćwiczeniowe   III ROK: III rok Kosmetologia – Podział na grupy ćwiczeniowe

17

październik
2019

Ważna informacja dotycząca STYPENDIÓW SOCJALNYCH

Uprzejmie informujemy wszystkich studentów, którzy będą składać lub złożyli wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy w roku akad. 2019/20, [...]

17

październik
2019

Uwaga – I ROK KOSMETOLOGIA – ODWOŁANE ZAJĘCIA

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z mgr K. Lemańską „Elementy prawa dla kosmetologów” w najbliższy piątek(18.10.2019r) oraz sobotę(19.10.2019r) są odwołane.

16

październik
2019

PODZIAŁ NA GRUPY ĆWICZENIOWE I ROK PEDAGOGIKA SPECJALNA MAGISTERIUM

PODZIAŁ NA GRUPY ĆWICZENIOWE I ROK PEDAGOGIKA SPECJALNA MAGISTERIUM

11

październik
2019

POMOC MATERIALNA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Szanowni Studenci! Uprzejmie informujemy, że na stronie Uczelni w zakładce „Pomoc materialna” znajdują się wnioski o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020.

07

październik
2019

Egzamin poprawkowy u dr M. Komorowskiej z przedmiotu Pojęcia i systemy pedagogiczne.

Szanowni Studenci! Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy u dr M. Komorowskiej z przedmiotu Pojęcia i systemy pedagogiczne odbędzie się 11.10.2019

04

październik
2019

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ ELS
WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ ELS

Szanowani Państwo, poniżej można pobrać wniosek o wydanie legitymacji studenckiej ELS.

01

październik
2019

 UWAGA! 26 października br. nastąpi rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w ramach nowych kierunków studiów podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020
UWAGA! 26 października br. nastąpi rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w ramach nowych kierunków studiów podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 26 października 2019r. o godz. 9:00 odbędą się pierwsze zajęcia dydaktyczne

28

wrzesień
2019

I rok magisterium – Wyniki egzaminu Biomedyczne podstawy zaburzeń rozwoju u prof. P. Moszczyńskiego

I rok magisterium – Wyniki egzaminu Biomedyczne podstawy zaburzeń rozwoju u prof. P. Moszczyńskiego.

27

wrzesień
2019

UWAGA! Ważna informacja dotycząca Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że studenci, którzy będą obecni na Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 w dniu 11 października 2019 roku o godz. 10.00 w Sali Lustrzanej w Tarnowie [...]

26

wrzesień
2019

UWAGA Kandydaci na I rok studiów na kierunku Kosmetologia

Szanowni Państwo, ze względów sanitarno-epidemiologicznych a także w celu zapewnienia przestrzegania zasad BHP od roku akademickiego 2019/2020 studenci I roku Kosmetologii powinni nabyć wyprawkę na zajęcia praktyczne [...]

17

wrzesień
2019

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2019/2020 – studia licencjackie, magisterskie, jednolite magisterskie

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2019/2020 – studia licencjackie, magisterskie, jednolite magisterskie terminy zjazdow – sem. zimowy

17

wrzesień
2019

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2019/2020 – studia podyplomowe

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2019/2020 – studia podyplomowe   terminy zjazdow – sem. zimowy STUDIA PODYPLOMOWE   Uwaga! Terminy zjazdów mogą uleć zmianie!

16

wrzesień
2019

Termin zaległego egzaminu „Biomedyczne podstawy zaburzeń rozwoju” dla studentów I roku Pedagogiki specjalnej – magisterium

Szanowni Studenci!!! W porozumieniu z większością osób termin zaległego egzaminu pisemnego „Biomedyczne podstawy zaburzeń rozwoju” u prof. zw. dr hab. P. Moszczyńskiego przeniesiono na:  18.09.2019 r. (środa) godz. 16:00.

11

wrzesień
2019

Uwaga Studenci I roku Psychologii egzamin poprawkowy u dr Ewy Klimas- Kuchtowej

Szanowni Studenci I roku Psychologii, uprzejmie informujemy, że  egzamin poprawkowy (Metody badań psychologicznych)  u dr  Ewy Klimas-Kuchtowej odbędzie się dnia 28.09.2019 r. (sobota) [...]

06

wrzesień
2019

Egzamin poprawkowy u dr Marioli Komorowskiej dla I roku Pedagogiki (licencjat) i I roku Pedagogiki specjalnej (licencjat)

Szanowni Studenci I roku Pedagogiki (licencjat) i I roku Pedagogiki specjalnej (licencjat) ! Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy u dr Marioli Komorowskiej z przedmiotu Pojęcia i systemy pedagogiczne został ustalony na dzień 13 września (piątek) .

20

sierpień
2019

Od 1.10.2019r. zajęcia dydaktyczne w Tarnowskiej Szkole Wyższej prowadzone będą także metodą e-learningową.
Od 1.10.2019r. zajęcia dydaktyczne w Tarnowskiej Szkole Wyższej prowadzone będą także metodą e-learningową.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od nowego roku akademickiego tj. 2019/2020 w naszej Uczelni zajęcia dydaktyczne prowadzone będą także metodą e-learningową.

14

sierpień
2019

ZAPRASZAMY PO ODBIÓR DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

Szanowni Absolwenci!

Zapraszamy do Dziekanatu po odbiór DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH.

12

sierpień
2019

Bezpłatne kursy i szkolenia dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, osób dorosłych w każdym wieku-rekrutacja trwa!!
Bezpłatne kursy i szkolenia dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, osób dorosłych w każdym wieku-rekrutacja trwa!!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że prowadzimy rekrutację do udziału w projekcie ,,SPOŁECZNA MOC UCZELNI – opracowanie i realizacja programów służących rozwijaniu kompetencji kluczowych wśród niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.”

30

lipiec
2019

Termin zaległego egzaminu pisemnego „Biomedyczne podstawy zaburzeń rozwoju” dla studentów 1-go roku Pedagogiki specjalnej – magisterium

Szanowni Studenci I roku Pedagogiki specjalnej magisterium!

Termin zaległego egzaminu pisemnego „Biomedyczne podstawy zaburzeń rozwoju” u prof. zw. dr hab. P. Moszczyńskiego.

18

lipiec
2019

Wyniki ocen dla studentów Psychologii z przedmiotów: Diagnoza psychologiczna, Metodologia badań psychologicznych, Podstawy pracy empirycznej u dr Ewy Klimas – Kuchtowej.

Szanowni Studenci Psychologii,

przesyłamy uzupełnienie ocen z przedmiotów: Diagnoza psychologiczna, Metodologia badań psychologicznych, Podstawy pracy empirycznej u dr Ewy Klimas – Kuchtowej.

17

lipiec
2019

Wyniki egzaminu dla I roku Pedagogiki specjalnej (lic.) – Pojęcia i systemy pedagogiczne u dr Marioli Komorowskiej

Szanowni Studenci Pedagogiki specjalnej, podajemy wyniki egzaminu z Pojęć i systemów pedagogicznych u dr Marioli Komorowskiej. 

17

lipiec
2019

Wyniki egzaminu dla I roku Pedagogiki (lic.) – Pojęcia i systemy pedagogiczne u dr Marioli Komorowskiej

Szanowni Studenci Pedagogiki, podajemy wyniki egzaminu z Pojęć i systemów pedagogicznych u dr Marioli Komorowskiej.

17

lipiec
2019

Wyniki zaliczenia dla II roku Kosmetologii – przedmiot Mikrobiologia

Szanowne Studentki II roku Kosmetologii, podajemy wyniki zaliczenia z Mikrobiologii u dr hab. Dariusza Latowskiego.

16

lipiec
2019

Dodatkowy termin obrony prac magisterskich

Szanowni Studenci! uprzejmie informujemy, że został wyznaczony drugi termin obrony prac magisterskich u dr M. Peterek i dr T.Wardzały na dzień 21.09.2019 (sobota).

15

lipiec
2019

ŚWIADECTWA DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Szanowni Słuchacze ! Uprzejmie informujemy, że świadectwa ukończenia studiów podyplomowych dla kierunków: Przygotowanie Pedagogiczne, Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z programowaniem  oraz Zarządzanie w Oświacie są gotowe do odbioru w Dziekanacie Tarnowskiej Szkoły Wyższej.

11

lipiec
2019

OBRONY – wrzesień 2019

Szanowni Studenci, uprzejmie informujemy, że osoby które nie obroniły się w pieszym wyznaczonym przez Dziekana terminie (czerwiec/lipiec) będą mogły przystąpić do obrony w dniach wyznaczonych na: 14.09.2019 r. oraz 21.09.2019 r. 

11

lipiec
2019

Opłaty za studia

Szanowni Studzeni! Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Studiów oraz Umową o studiowanie opłaty za czesne wnosi się od X do VII do 10-ego dnia każdego miesiąca. 

09

lipiec
2019

I rok Pedagogika specjalna – MAGISTERIUM – oceny z przedmiotu: Diagnostyka psychologiczno – pedagogiczna w pedagogice specjalnej

Szanowni Studenci! Oceny z przedmiotu: Diagnostyka psychologiczno – pedagogiczna w pedagogice specjalnej u mgr Justyny Małek.

05

lipiec
2019

UWAGA! ZMIANA TERMINU EGZAMINU „Biomedyczne podstawy zaburzeń rozwoju”

Szanowni Studenci I roku Pedagogiki specjalnej ( studia magisterskie), informujemy, że egzamin z „Biomedycznych podstaw zaburzeń rozwoju” u prof. zw. dr hab. Paulina Moszczyńskiego odbędzie się we wrześniu.

03

lipiec
2019

Wyniki zaliczenia I rok Kosmetologia – Podstawy zdrowego żywienia i dietetyka

Wyniki zaliczenia I rok Kosmetologia – Podstawy zdrowego żywienia i dietetyka.

02

lipiec
2019

Dyżury w lipcu mgr J. Małek – Koordynator ds praktyk

Dyżury w lipcu mgr J. Małek – Koordynator ds praktyk:

03.07 (środa) 12:00 – 14:00

10.07 (środa) 10:00 – 12:00

17.07 (środa) 10:00 – 12:00

16

maj
2019

Fizyka muzyki – muzykoterapia. Zagadnienia dotyczące podstaw funkcjonowania człowieka w świecie

Konferencja „Fizyka muzyki – muzykoterapia. Zagadnienia dotyczące podstaw funkcjonowania człowieka w świecie” odbyła się 16 maja 2019 r. W czasie konferencji obył się koncert Orkiestry Szkoły Muzycznej I stopnia im. St. Wiechowicza w Krakowie oraz wystąpienie Rektora Uniwersytetu Presowskiego w Presowie.

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |