Studia magisterskie
Szanowni Studenci!  Prosimy o każdorazowe sprawdzanie harmonogramów na stronie Uczelni przed kolejnymi zjazdami. Zajęcia są w dalszym ciągu ustalane z wykładowcami i dopisywane do poniższych planów. Ponadto informujemy, że w ciągu semestru zaplanowane wcześniej zajęcia mogą zmienić termin lub zostać odwołane przez wykładowców z przyczyn losowych – będziemy starać się niezwłocznie o tym Państwa powiadamiać. 

 

Poniżej znajdą Państwo harmonogramy zajęć dla poszczególnych kierunków i roków studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022:


II semestr - Uzupełnienie przygotowania pedagogicznego na studiach magisterskich

 

 

I rok:

II semestr - Kosmetologia - studia magisterskie - harmonogram zajęć w semestrze letnim

II semestr - Psychologia - studia magisterskie - harmonogram zajęć w semestrze letnim

II semestr - Pedagogika - studia magisterskie - harmonogram zajęć w semestrze letnim

II semestr - Pedagogika specjalna - studia magisterskie - harmonogram zajęć w semestrze letnim

II rok:

IV semestr - Pedagogika (Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) - studia magisterskie - harmonogram zajęć w semestrze letnim

IV semestr - Pedagogika (Profilaktyka uzależnień i resocjalizacja) - studia magisterskie - harmonogram zajęć w semestrze letnim

IV semestr - Pedagogika specjalna (Oligofrenopedagogika) - studia magisterskie - harmonogram zajęć w semestrze letnim

IV semestr - Pedagogika specjalna (Diagnoza i terapia pedagogiczna) - studia magisterskie - harmonogram zajęć w semestrze letnim

IV semestr - Kosmetologia - studia magisterskie - harmonogram zajęć w semestrze letnim

 

 

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |