Dyżury osób funkcyjnych Tarnowskiej Szkoły Wyższej

dr Antoni Stańczyk - Rektor

rektor@tszw.edu.pl

Dyżur w Uczelni:  piątek: 12:00 - 14:00
Dyżur telefoniczny: poniedziałek: 10:00 - 12:00 - tel. 14 657 10 55 wew. 1

prof. nadzw. dr Bożena Szołtysek - Kanclerz

kanclerz@tszw.edu.pl

Dyżur w Uczelni:  piątek: 12:30 - 14:30
Dyżur telefoniczny: poniedziałek: 11:00 - 12:00 - tel. 14 657 10 55 wew. 1

dr Wacław Nelec - Dziekan

dziekan@tszw.edu.pl

Dyżur w Uczelni:  piątek: 14:00 - 16:00
Dyżur telefoniczny: wtorek: 12:00 - 14:00 - tel. 14 657 10 55 wew. 1

 

mgr Magdalena Osiak - Prodziekan

prodziekan@tszw.edu.pl

Dyżur w Uczelni:  piątek: 13:00 - 14:00
Dyżur telefoniczny: wtorek: 12:00 - 13:00 - 14 657 10 55 wew. 1


dr Justyna Kaczmarczyk - Kierownik Katedry Psychologii

dzialnauczania@tszw.edu.pl

Dyżur w Uczelni:  piątek: 14:00 - 15:00
Dyżur telefoniczny: piątek: 13:00 - 14:00 - tel. 14 657 10 55 wew. 1

 

mgr Jadwiga Chaim - Koordynator ds. kształcenia praktycznego dla kierunków pedagogicznych i studiów podyplomowych

praktyki.pedagog@tszw.edu.pl

Dyżur w Uczelni:  środa: 14:00 - 17:00, czwartek: 15:00 - 17:00
Dyżur telefoniczny: środa: 16:00 - 17:00 - tel. 14 657 10 55 wew. 2

mgr Luiza Radecka- Koordynator ds. kształcenia praktycznego dla kierunku kosmetologia

praktyki.kosmetolog@tszw.edu.pl

Dyżur w Uczelni: 14, 24 marca, 4 kwietnia; 9, 30 maja; 6, 13 czerwca: godz. 10:00 - 17:00; 12 lipca: godz. 9:00-13:00
Dyżur telefoniczny: 14, 24 marca, 4, 11 kwietnia; 9, 30 maja; 6, 13 czerwca: godz. 10:00 - 17:00, tel. 14 657 10 55 wew. 1

dr Alena Stefańska - Koordynator ds. kształcenia praktycznego dla kierunku psychologia

praktyki.psycholog@tszw.edu.pl

Dyżur w Uczelni: 

każdy wtorek: 13.00 - 17.00

każdy piątek:  12.00 - 16.00

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |