www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Spotkanie Klubu Dyskusyjnego Dyrektorów Szkół Ćwiczeń – 12.03.2018

Szanowni Państwo Członkowie

Klubu Dyskusyjnego Dyrektorów Szkół Ćwiczeń

Z przyjemnością informujemy, że na zaproszenie Pani Danuty Zawadzkiej Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym
– kolejne spotkanie Klubu Dyskusyjnego Dyrektorów Szkół Ćwiczeń odbędzie się 12 marca 2018 r. ( poniedziałek) o godz. 9.30.

Tematem spotkania będzie; Organizacja procesu kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci z Orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Oddziałach Integracyjnych.

Miejsce spotkania:  budynek  Przedszkola Publicznego Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi  ul. Pułaskiego 93, 33 – 100 Tarnów.

Ze względów organizacyjnych serdecznie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 06 marca 2018 r.

Strefa studenta