www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Spis literatury dostępnej w Bibliotece MSzW w Brzesku

Spis literatury dostępnej w Małopolskiej Szkole Wyższej w Brzesku

1
Dach Zofia
Podstawy mikroekonomii Wyd. II zm.
SYNABA
83-915964-0-0
Kraków 2001
 
 
2
Dach Zofia, Polok Artur, Przybylska Krystyna
Zbiór zadań z mikroekonomii
SYNABA
83-915964-1-9
Kraków 2002
 
 
3
Ostasz Grzegorz
Krakowska okręgowa delegatura rządu na kraj 1941-1945
Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej
83-86705-58-2
Rzeszów 1996
 
4
Dernburg Thomas F., McDougall Duncan M.
Macroeconomics wyd. V
 
0-07-016526-2
 
 
5
Woźnik Michał Gabriel – red. naukowy
Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych. Bariery. Antyrecesyjne przedsięwzięcia.
AE w Krakowie
 
Kraków 1991
 
6
Krzymowska K. -redaktor
Polityka społeczna. Uwarunkowania demograficzne zadania potrzeby.
Książka i Wiedza
 
Warszawa 1980
 
7
Wnuk – Lipiński Edmund
Czas wolny. Współczesność i perspektywy.
Instytut Wydawniczy CRZZ
 
Warszawa 1975
 
8
Bywalec Czesław, Rudnicki Leszek
Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji.
AE w Krakowie
 
Kraków 1992
 
9
Dyoniziak Ryszard, Iwanicka Krystyna, Karwińska Anna, Pucek Zbigniew
Wstęp do socjologii. Struktura społeczna. Teoria rozwoju społecznego.
AE w Krakowie
 
Kraków 1992
 
10.
Ciszek Maria, Milczarek Wiesław, Żuchowska Barbara
Szkolny słownik rosyjsko – polski polsko – rosyjski
KRAM
83-86075-49-X
Warszawa 2001
 
11
 
The Word Bank Annual Report 1986
The Word Bank
ISSN 0252-2942
Washington 1986
 
12
 
POLAND Economic Management for a New Era
The Word Bank
ISSN 0253-2123
Washington 1990
 
13
 
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwoych. Cele – formy – procedury – delematy. Materiały konferencyjne.
AE w Krakowie
 
Kraków 1990
 
14
Hauser Jerzy, Jessop Bob, Nielsen Klaus
Markets, Politics and the Negotiated Economy – Scandinavian and Post-Socialist Perspectives.
FOGRA Oficyna Wydawnicza Kraków
 
Kraków 1991
 
15
 
Transformacja gospodarki polskiej w latach dziewięćdziesiątych
Dom wydawniczy ELIPSA
83-7151-155-8
Warszawa 1998
 
16
Woll Peter, Zimmermen Sidney E.
American Government
RANDOM HAUSE
ISBN 0-394-36278-0
New York 1989
 
18
Kuciński Kazimierz
Geografia ekonomiczna Zarys teoretyczny
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
ISBN 83-86689-00-5
Warszawa 1994
 
19
Trzeciakowski Witold
Monografie i analizy. Drogi transformacji polskiej gospodarki.
Katedra Nauk Ekonomicznych WZiPT PL Politechnika Lubelska
1428-5096
Lublin 1997
 
20
20Cygan Adam, Dach Zofia, Kosiec Krzysztof
Mikroekonomia zachowania rynkowe Wyd. II zm.
 
 
Kraków 1994
 
21
Borowiecki Ryszard, Anastasi Alessandro
Enterpreises in the face of contemporary challenges
 
ISBN 83-911295-2-7
Kraków- Messina 2000
 
22
Zeliaś Aleksander red. naukowy
O związkach demografii, statystyki I ekonometrii.
AE Kraków
 
Kraków 1994
 
23
Lubiński Marek
Poland international economic report 1996/1997
Warsow School of Economics
 
Warszawa 1997
 
24
Bielański Stefan, Biernat Tadeusz, Porębski Leszek
Wybrane zagadnienia integracji europejskiej
AGH Kraków
0239-6114
Kraków 1999
 
25
Kędzior Zofia, Karcz Korlenia
Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000-2010), wyd. I
AE w Katowicach
ISBN 83-908267-5-5
Katowice 1998
 
26
Szafarski Krzysztof
Trójstronna kooperacja przemysłowa wschód – zachód – połudenie
AE w Katowicach
 
Katowice 1992
 
27
Jung Bogdan H.
Ekonomia czasu wolnego. Zarys problematyki
PWN
ISDN 83-01-09214-9
Warszawa 1989
 
28
Weber Helmut
Nowoczesne przygotowanie pracy w przedsiębiorstwach małych i średnich
Biuro Radcy Prawnego Ambasady Austrii w Warszawie
 
 
 
29
Berg Rolf, Rotfeld Adam-Daniel
Bulding security in Europe
Institute for East-West Security Studies
ISBN 0-913449-00-8
New York 1986
 
30
Chałasiński Józef
Społeczeństwo i szkolnictwo Stanów Zjednoczonych
PWN
 
Warszawa 1966
 
31
Hauser Jerzy, Klementewicz Tadeusz
The protracted Heath-agony of Real socialism
 
ISBN 83-85479-38-4
Warszawa 1992
 
32
Hodoly Andrzej
Wstęp do badań rynku
Polskie Wydawnictwo Gospodarcze
 
Warszawa 1961
 
33
Desmonde W.H.
Maszyny matematyczne i ich zastosowania
PWN
 
Warszawa 1969
 
34
Szczepański Jan
Zmiany społeczeństwa polskiego w procesie uprzemysłowienia
Instytut Wydawniczy CRZZ
 
Warszawa 1973
 
35
Weber Helmut
Planowanie produkcji
Biuro Radcy Prawnego Ambasady Austrii w Warszawie
 
Warszawa
 
36
Hauser Jerzy, Marody Mirosław, Wilkin Jerzy, Wojtyna Andrzej, Zirik-Sadowski Marek
Accession or Integration? Poland’s Road to the European Union
Fridrich Ebert Stiftung Przedstawicielstwo w Polsce
ISBN 83-86088-55-9
Warszawa 1998
 
37
 
Odce Economic Surveys
 
 
1994
 
38
Midera Bronisław
Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej.
AE w Krakowie
0209-1674 ISBN 83-87239-25-9
Kraków 1997
 
39
Chojnicka Krystyna, Kozuba-Cembroniewicz Wiesław, pod. Red.
Doktryny polityczne XIX i XX wieku
Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN 83-233-1235-4
Kraków 2000
 
40
Bylicki Lech
Pomoc zagraniczna w integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”
ISBN 83-86850-46-9
Toruń 1997
 
41
Lis Stanisław
Makroekonomia zeszyt 1 Przedmiot badań mimakroekonomii, Mierniki efektów działalności gospodarczej
MWSE w Tanowie
ISBN 83-909445-8-8
Tarnów 2002
 
42
Łukawer Edward
Makroekonomiczne problemy transformacji systemowej
MWSE w Tanowie
ISBN 83-909445-5-3
Tarnów 2001
 
43
Sporka Tadeusz pod red.
Droga Polski do Unii Europejskiej. Negocjacje, dyplomacja i różnice kulturowe
AE w Katowicach
ISBN 83-7246-046-9
Katowice 2001
 
44
Pod red, Wodza Jacka
Unia Europejska – wyzwania dla Polski
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ISBN 83-913301-3-3
Dąbrowa Górnicza 2000
 
45
Lis M. Wojciech
Wstęp do arytmetyki finansowej
MWSE w Tanowie
ISBN 83-909445-7-X
Tarnów 2002
 
46
Praca zbiorowa
Dylematy transformacji
MWSE w Tanowie
ISBN 83-909445-6-1
Tarnów 2001
 
47
Czarny Bogusław, Rapacki Ryszard
Podstawy ekonomii
PWE
ISBN 83-208-1360-3
Warszawa 2002
 
48
Praca zbiorowa
Transformacja integracja globalizacja
AE w Krakwie i MWSE w Tanowie
ISBN 83-917312-7-8
Kraków-Tarnów 2004
 
49
Rudolfa Stanisława praca pod red.
Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 83-7171-335-5
Łódź 2000
 
50
Pod red. Bociana Andrzeja F.
Prognozowanie i symulacje gospodarcze – ćwiczenia, przykładowe modele i analizy empiryczne
Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia
ISBN 83-916344-3-4
Białystok 2002
 
51
Nasiłowski Mieczysław
Wstęp do makroekonomii w systemie rynkowym
Instytut Kształcenia Ekonomicznego Poleskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 
Warszawa 1991
 
52
Szczepański Marek
Pokusy nowoczesności. Polskie dylematy rozwojowe.
Andrzej Matczewski Publisher – Wydawnictwo Naukowe Katowice
ISBN 83-85607-02-1
Katowice 1992
 
54
Adam Budnikowski
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN 83-208-1440-5
Warszawa 2003
 
55
Paweł Bożyk Józef Mijala
Mieczysław Puławski
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN 83-208-1363-8
Warszawa 2002
 
56
Jan Szpak
Historia Gospodarcza Powszechna
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN 83-208-1415-4
Warszawa 2003
 
57
Aleksander Welfe
Ekonometria
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN 83-208-1444-8
Warszawa 2003
 
58
Richard E. Caves Jeffrey A. Frankel
Ronald W. Jones
Handel I finanse międzynarodowe
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN 83-208-1148-1
Warszawa 1998
 
59
Pod red. Roman Milewski
Podstawy ekonometrii
PWN
ISBN 83-01-13010-5
Warszawa 2004
 
60
David Begg Stanley Fischer
Rudiger Dornbusch
Ekonomia- Mikroekonomia Makroekonomia
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN 38-208-1436-7 ISBN 38-208-1434-0
ISBN 83-208-1436-7
ISBN 83-208-1435-9
Warszawa 2003
 
61
Piotr Szpunar
Polityka pieniężna Cele i warunki skuteczności
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN 83-208-1302-6
Warszawa 2000
 
62
Mieczysław Nasiłowski
Ekonomia dla licealistów
Wydawnictwo Key Text
ISBN 83-901665-5-0
Warszawa 1996
 
63
Mieczysław Mieszczankowski
Monopol
Wydawnictwo „książka i wiedza”
 
Warszawa 1982
 
64
Pod red. O.T. Bogomołowa
Światowa Gospodarka Socjalistyczna – Zagadnienia ekonomii politycznej
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN 83-208-0511-2
Warszawa 1987
 
65
Zdzisław Sadowski
Szukanie drogi
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski
 
Warszawa 1995
 
66
Andreas Bród
Zwolnienie wzrostu – O globalnych schorzeniach gospodarczych
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN 83-01-10322-1
Warszawa 1991
 
67
Anna Zielińska- Głębocka, Andrzej Stępniak,
Krystyna Gawlikowska- Hueckel
Transformation and integration In Europe
Ośrodek badań integracji europejskiej
ISBN 83-900952-9-7
Gdańsk 1994
 
68
Pod. Red. Stanisław Lis
Problemy Transformacji Systemowej krajów europy środkowo – wschodniej
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej
ISBN 83-909445-0-2
Tarnów 1998
 
69
 
I konferencja naukowa uczelni miasta Tarnowa “Społeczno – gospodarcze aspekty integracji Polski z Unią Europejską”
Zeszyt Naukowy 1
ISBN 83-86744-25-1
Tarnów 2000
 
70
Ricky. W. Griffin
Podstawy zarządzania organizacjami
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN 83-01-14018-6
Warszawa 2003
 
71
Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański,
Barbara Woźniak,
System finansowy w Polsce
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN 83-01-14065-8
Warszawa 2003
 
72
Antoni Marszałek
Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej
Instytut Europejski
ISBN 83-86973-74-9
Łudź 2000
 
73
Jacek Kochanowski, Mirosława Marody,Urszula
Konferencja nt. Społeczne i polityczne uwarunkowania konsolidacji refoem systemowych
 
ISBN 83-909998-9-7
Warszawa 2000
 
74
Sławomir Bukowski
Teoretyczne podstawy i realizacja unii monetarnej krajów członkowskich wspólnoty europejskiej
Wydawnictwo Radom
ISBN 1642-5278
Radom 2003
 
75
 
Studia Europejskie – Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Warszawa 1997
 
76
Pod red. Edward Molendowski
Republika Węgierska – Poradnik eksperta i inwestora
 
ISBN 83-910137-5-8
Budapeszt 2000
 
77
Bogusław Czarny, Elżbieta Czarny,
Ryszard Bartkowski,
Ryszard Rapacki,
Podstawy Ekonomii – pomocnik nauczyciela
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN 82-208-1152-X
Warszawa 1998
 
78
Pod. Red. Ks. Adam Solak
Przyszłość wychowania
Zakłady graficzne „drukarz”
ISBN 83-913241-1-7
Tarnów 2001
 
79
Pod. Red k. Adam Solak
Prawa dziecka w kontekście wychowawczym
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblas”
ISBN 83-7332-249-3
Tarnów 2005
 
80
Ks. Adam Solak
Przestrzenia nadziei
Zakłady graficzne „drukarz”
ISBN 83-913241-4-1
Tarnów 2002
 
81
Pod. Red. Ks. Adam Solak
Wychowanie chrześcijańskie
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISBN 83-7072-334-9
Warszawa 2004
 
82
Ks. Adam Solak
Człowiek i jego wychowanie
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”
ISBN 83-7332-244-2
Tarnów 2004
 
84
Jan Morris
Europa najwspanialsze miejsca kontynentu
ELIPSA
ISBN 83-7265-051-9
Warszawa 2003
 
85
Norman Goodman
Wstęp do socjologii
Zysk i S-ka
ISBN 83-7150-143-9
Poznań 2001
 
86
Phedon Nicolaides, Arjan Geveke, Anne-Mieke den Teuling
Skuteczna realizacja polityk w poszerzonej Unii Europejskiej- przykład krajowych władz regulacyjnych.
Instytut Europejski
ISBN 83-86973-84-6
Łudź 2003
 
87
Danielle Bossaert, Christoph Demmke,
Służba cywilna w państwach akcesyjnych – tendencje i wpływ procesów integracyjnych
Instytut Europejski
ISBN 83-86973-89-7
Łodź 2003
 
88
Grzegorz. W. Kołodko
Od szoku do terapii – Ekonomia i polityka transformacji
Poltext
ISBN 83-86890-67-3
Wrszawa 1999
 
89
Pod. Red. Krzysztof Pikoń
Złota księga Nauk ekonomicznych, prawnych i ścisłych
Polski Instytut Biograficzny
ISBN 83-920014-4-3, 83-920014-3-5
2005
 
90
Pod.red Jan Duraja
Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN 83-208-1396-4
Warszawa 2002
 
91
Pod red. Jan Głuchowski
Leksykon finansów
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN 83-208-1336-0
Warszawa 2001
 
92
Edward Nowak
Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN 83-208-1342-5
Warszawa 2001
 
93
Eugeniusz Najlepszy
Zarządzanie finansami
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN 83-208-1239-9
Warszawa 2000
 
94
Paul Marie Gaudemet Hoel Molinier
Finanse publiczne
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN 83-208-1234-8
Warszwa 2000
 
95
Pod. Red. Lech Bednarski, Jerzy Gierusza
Rachunkowość międzynarodowa
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN 83-208-1354-9
Warszawa 2001
 
96
Eugeniusz Najlepszy
Zarządzanie finansami międzynarodowymi- Zadania z rozwiązaniami I
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN 83-208-1322-0
Warszawa 2001
 
97
Eugeniusz Najlepszy
Zarządzanie finansami międzynarodowymi – Zadania z rozwiązaniami II
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN 83-208-1393-x
Warszawa 2002
 
98
John Sloman
Podstawy ekonomii
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN 83-208-1294-1
Warszawa 2001
 
99
Stephen P. Robbins, David A. DeCenzo
Podstawy zarzadzania
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN 83-208-1373-5
Warszawa 2002
 
100
Pod.red Ekkehard Buchhofer. Bronisława Kortusa
Polska I Niemcy Geografia sąsiedztwa w nowej Europie
Universitas
ISBN 83-7052-323-4
Kraków 1995
 
101
Antoni Jarosz
Polityka społeczna
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu
ISBN 83-88-139-14-2
Jarosław 2000
 
102
Federico Mayor
Przyszłość świata
Fundacja Studiów i badań edukacyjnych
Warszawa 2001
ISBN 83-915039-3-3
 
103
 
 
 
 
 
 
104
Antoni Goryl, Zbigniew Jędrzejczyk, Karol Kukuła, Jacek Osiewalski, Anna Walkosz
Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 1999
ISBN 83-01-12756-2
 
105
Stanisław Otok
Geografia polityczna
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2004
ISBN 83-01-14214-X
 
106
Ryszard Domański
Geografia ekonomiczna
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2005
ISBN 83-01-14190-5
 
107
Klemens P. Białecki
Operacje handlu zagranicznego
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszwa 2002
ISBN 83-208-1376-X
 
108
Anna Gryglaszewska, Maria Kosiorowska, Barbara Paszek
Ćwiczenia z matematyki Część 1
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Kraków 2003
ISBN 83-7252-185-9
 
109
Anna Gryglaszewska, Maria Kosiorowska, Barbara Paszek
Ćwiczenia z matematyki część 2
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Kraków 2002
ISBN 83-7252-124-7
 
110
Andrzej Malawski
Wprowadzenie do ekonomii matematycznej
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Kraków 1999
ISBN 83-7252-028-3
 
111
Alicja Dziuba- Burczyk
Podstawy rachunkowości w świetle międzynarodowych standardów
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Kraków 2003
ISBN 83-916758-4-X
 
112
 
Parlament Europejski Regulamin
 
Lipiec 2004
ISBN 92-823-1858-3
 
113
Aleksander Zeliaś
Teoria prognozy
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 1997
ISBN 83-208-1081-7
 
114
Ross, Westerfield, Jordan
Finanse przedsiębiorstw
Dom Wydawniczy ABC
 
ISBN 83-87916-45-5
 
115
Adam Nalepka
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – Zakres, kierunki, metody
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Kraków 1998
ISBN 83-87239-86-0
 
116
Pod red Bronisław Micherd
Podstawy rachunkowości
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Kraków 2002
ISBN 83-7252-128-X
 
117
Michael Burda, Charles Wyplosz
Makroekonomia – podręcznik europejski
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 1995
ISBN 83-208-0982-7
 
118
Pod red Marek Lubiński
Poland – International Economic report
Word Economy Research Institute
Warszawa 2003
ISBN 83-88666-02-9
 
119
Elżbieta Kawecka- Wyrzykowska
Stosunki Polski ze wspólnotami europejskimi od 1989 roku
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Warszawa 1997
ISBN 83-86689-64-1
 
120
Bogusław Czarny, Elżbieta Czarny, Ryszard Bartkowski, Ryszard Rapacki
Podstawy ekonomii
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 1998
ISBN 83-208-1152-X
 
121
Pod red Jan Rymarczyk
Handel zagraniczny – Organizacja i technika
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2002
ISBN 83-208-1361-1
 
122
Michael E. Porter
Porter o konkurencji
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2001
ISBN 82-208-1287-9
 
123
Jarosław Kundera
Jednolity rynek europejski
Oficyna Wydawnicza
Kraków 2003
ISBN 83-88597-96-5
 
124
Rolf Sachsie, Konrad Adenauer
Konrad Adenauer im Portrait 1970-1966
Kolon 1996
Kolon 1996
 
125
Nicola Acocella
Zasady polityki gospodarczej
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2002
ISBN 83-01-13821-1
 
126
Jo Owen
Zarządzanie – czego nie uczą w szkole biznesu
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2003
ISBN 83-208-1464-2
 
127
George S. Yip
Strategia globalna
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2004
ISBN 83-208-1474-X
 
128
Wacław Stankiewicz
Historia myśli ekonomicznej
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2000
ISBN 83-208-1276-3
 
129
Pod red Agnieszka Biegaj
Negocjacje członkowskie – Polska na drodze do Unii Europejskiej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Warszwa 1999
ISBN 83-907504-8-1
 
130
Robert J. Barro
Makroekonomia
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 1997
ISBN 83-208-1056-6
 
131
Pod red Zbigniew Mikołajewicz
Podstawowe problemy Polityki rozwoju regionalnego i lokalnego
Wydawnictwo Instytut Śląski
Opole 1997
ISBN 83-86708-42-5
 
132
Ralpha C. Chiang
Podstawy Ekonomii matematycznej
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 1994
ISBN 83-208-0942-8
 
133
Pod red Dorotchy M. Stewart
Praktyka kierowania
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2002
ISBN 83-208-1404-9
 
134
Zvi Bodie, Robert C. Mwrton
Finanse
Polskie Wydawnictwo Ekionomiczne
Warszwawa 2003
ISBN 83-208-1448-0
 
135
John J. Coyle, Edward J. Bardi, C. John Longley Jr.
Zarządzanie logistyczne
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2002
ISBN 83-208-1355-7
 
136
Frank K. Reilly, Keith C. Brown
Analiza inwestycji i zarządzanie I ; II
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2001
ISBN 83-208-1309-3 ISBN83-208-1317-4
 
137
Erich A. Halfert
Technika analizy finansowej
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2004
ISBN 83-208-1479-0
 
138
Irena Pietrzyk
Polityka regionalna Unii Europejskiej
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2004
ISBN 83-01-13240-X
 
139
Andrzej K. Koźmiński
Zarzadzanie międzynarodowe
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 1999
ISBN 83-208-1212-5
 
140
Pod kier. Jana W. Bossaka
Gospodarka światowa i gospodarka Polski w 1988 roku
Instytut Gospodarki Światowej
Warszawa 1989
ISBN –
 
141
Kazimierz Urban
Mniejszości religijne w Polsce 1945-1991
NOMOS
Kraków 1994
ISBN 83-85527-13-3
 
142
Andrzej Stanisław Barczak
Model ekonometryczny gospodarki narodowej
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Kraków 1995
ISSN 1230-1477
 
143
Pod red. Andrzej Kosecki
Zarządzanie Tarnowskimi nieruchomościami
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Tarnów 2003
ISBN 83-917312-5-1
 
144
Zdzisław Dec, Robert Konieczny
ABC…Komputera
EDITION
Kraków 2005
ISBN 83-7366-085-2
 
145
Julian Sutor
Prawo dyplomatyczne i konsularne
Wydawnictwo Prawnicze Lewis Nexis
Warszawa 2004
ISBN 83-7334-312-1
 
146
W. Krysicki, L. Włodarski
Analiza matematyczna w zadaniach – 1 i 2
PWN
Warszawa 2004
ISBN 83-01-14295-2 ISBN 83-01-14297-9
 
147
Pod red Antoni Marszałka
Transformacja rolnictwa Polskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 1993
ISBN 83-7016-707-1
 
148
Henryk Kierkowski
Gospodarka Polska: od załamania do ekspansji
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Kraków 1995
ISSN1230-1477
 
149
 
 
 
 
 
 
150
Pod red Zdzisław Małecki
Problemy socjologiczne aglomeracji miejsko-przemysłowych wybrane zagadnienia
Firma wydawnicza MP-PRESS
Biuletyn 1/1993
BRAK
 
151
Pod red Jana Siekierskiego
Zeszyty naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej
 
Tarnów 1999
 
 
152
W. Żakowski, G. Decewicz
Matematyka Analiza matematyczna – podręcznik akademicki – I; II
Wydawnictwa naukowo- techniczne
Warszawa 1991
ISBN 83-204-2473-9 ISBN 83-204-2126-8
 
153
Eugene F. Brigham
Podstawy zarządzania finansami I;II;III
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 1997
ISBN 83-208-1076-9 ISBN 83-208-1078-7
ISBN 83-208-1079-5
 
154
Stanisław Lis, Stanisław Miklaszewski
Procesy międzynarodowej integracji regionalnej
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Kraków 1990
 
 
155
Pod red Adam Szałkowski
Zarządzanie personelem – materiały do ćwiczeń
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Kraków 1997
ISBN 83-87239-24-0
 
156
Adam Szałkowski, Alicja Miś, Anna Piechnik- Kurdziel
Wprowadzenie do zarządzania personelem
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Kraków 1996
ISBN 83-86439-62-9
 
157
 
Rezultaty stowarzyszenia Polski ze wspólnotami europejskimi
Szkoła Główna Handlowa
Warszawa 1998
ISBN 83-904801-5-8
 
158
Marian Gorynia
Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospodarki Polskiej
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Poznań 1995
ISSN 1230-6673
 
159
Lyndon H. Parouche, jun.
A więc chcecie dowiedzieć się wszystkiego o ekonomii?
New Benjamin Franklin House
New York 1984
ISBN 83-86513-19-1
 
160
Pod red Anna Strzałkowska
Kto jest kim w Polsce – Biznes
PAI S.A
Warszawa 2001
ISBN 83-223-2704-8
 
161
Barbara Liberda
Oszczędności a wzrost gospodarczy- Współczesne teorie wzrostu gospodarczego
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Rada Naukowa
Warszawa 1996
 
 
162
Pod red Ryszard Borowiecki
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce- Aspekt teoretyczno praktyczny
Instytut Ekonomi Przemysłu
Kraków 1990
 
 
163
Pod red W.Adamski
Nauka i szkolnictwo wyższe- Wyższe szkolnictwo zawodowe
„Nauka i Szkolnictwo Wyższe”
Warszawa 2001
ISSN 1231-02-98
 
164
Klaus Nielsen, Ove K. Pewdersn
Procesy transformacyjne w europie wschodniej- od rynku do negocjacji I z powrotem
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Kraków 1993
 
 
165
Antoni Marszałek
Wprowadzenie do teorii suwerenności i integracji europejskiej
Instytut Europejski w Łodzi
Łódź 2001
ISBN 83-86973-82-X
 
166
Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński
Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania
Zakamycze 2004
Kraków 2004
ISBN 83-7333-414-9
 
167
Michael Burda, Charles Wyplosz
Makroekonomia – Podręcznik europejski
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 1995
ISBN 83-208-0982-7
 
168
 
UKRAINIAN Economic review
International Ukrainian
Ukraine 1998
ISSN 1080-725X
 
169
Viera Cihovska
Information Package 2002-2003
University of Economics In Bratislava
Bratislava 2002
ISBN 80-225-1617-1
 
170
CESTAL –Statistical Bulletin
 
Gówny Urząd Statystyczny
Warszawa 1999
ISSN 1425-3518
 
171
Maria Krasińska- Fendler
Convention on EU Reform and Enlargement
European Commission
Łódź2003
ISBN 83-86973-92-7
 
172
 
The World Bank – Annual Report 1991
The World Bank
Wahington1991
ISBN 0-8213-1830-6
 
173
Christen Lieberknecht
Aufbau und Leistung des Parlamentarismus in den neuen Bundeslandern
NDV
2001
ISBN 3-87576-461-7
 
174
Eugenie von Trutzschler
Role of Comunication for Boosting Democraty.
Working Group
Erfurt 2000
 
 
175
Jerzy Hausner, Grzegorz Mosur
Transformation Processes in estern Europe.
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Kraków 1993
ISBN 83-85479-53-8
 
176
Zdzisław L. Sadowski
Education, Science a and technology in Poland an assesment
Polish Economic Sociaty
Warszawa 1993
 
 
177
Agnieszka Biegaj
A CCESION Negations Poland on the road to the European Union
Dom Wydawniczy ELIPSA
Warszawa 2000
ISBN 83-7151-377-1
 
178
 
Jurnal of Transforming Economies and Societies
EMERGO
1996, 1996 1997
1999
2000
2001
ISSN 1233-3115
 
179
Urszula Pałowiec
Experience of Economic Transformation in Central Europe
Polisch Economic Society
ACE Programme
 
 
180
Helge Ole Bergesen, Anna Kristin Sydnes
Naïve Newcomer or Shrewd Selesman?
Fridtjof Nansen Institute
1990
ISBN 82-90156-76-6
 
181
Ruprecht von Heusinger
The first Balcerowicz Plan in Historical Perspective
Odessa “Majak”
2002
ISBN 966-587-064-5
 
182
 
Union Europeene Traites Consolides
Fevrier
2003
ISBN 92-78-40126-9
 
183
 
EUROPEAN PARLIAMENT – Rules of Procedure
 
2003
ISSN 1682-8836
 
184
Ruprecht von Heusinger
Financial Mathematics Using a Financial Calculator
Odessa “Majak”
2003
ISBN 966-587-038-6
 
185
Ruprecht von Heusinger
Aspect of International Capital Markets
Odessa “Majak”
2003
ISBN 966-587-05201
 
186
Ruprecht von Heusinger
Alternative Macroeconomis
Odessa “ Majak”
2003
ISBN 966-587-017-3
 
187
 
Dokumente
Europalsche
2000
ISBN 92-828-8784-7
 
188
Eva Rucka
Frauen im vereinten Europa
Uniwersytet Opolski
1998
 
 
189
 
eEconomic Repoet of the President
 
1995
ISBN 0-16-045414-X
 
190
 
Poland International Economic Raport
Warsaw school of Economics
Warszawa 2003
ISBN 83-88666-02-9
 
191
Janusz Piszczała
Matematyka I jej zastosowanie w naukach ekonomicznych- Ćwiczenia
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Poznań 1999
ISSN 1427-1117
 
192
Stanisław Lis, Wojciech M. Lis
Podstawy rynku pieniężnego- ujęcie makroekonomiczne
Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej
Tarnów 2003
ISBN 83-917312-4-3
 
193
Ks. Stanisław Piech
Kościoły i Parafie miasta Brzeska – 1385-2003
Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej
Kraków 2004
ISBN 83-89017-83-0
 
194
Wirginia Evans, Jenny Dooley
Enterprise -coursebook
Express Publishing
1998
ISBN 1-84216-089-3
 
195
Wirginia Evans, Jenny Dooley
Enterprise – workbook
Express Publishing
1997
ISBN 1-84216-091-5
 
196
Maria Stępień, Zofia Wydymus
Podstawy rachunkowości- Zbiór ćwiczeń
„Debet” spółka cywilna
2001
ISBN 83-910036-1-1
 
197
Pod Red. Wacławy Starzyńskiej
Podstawy statystyki – podręcznik
„Difin”
2004
ISBN 83-7251-467
 
198
Urszula Czerska, Stanisław Walewski
Langenscheidt- Wielki słownik polsko-niemiecki niemiecko- polski
Langenscheidt
2005
ISBN 83-89718-18-9
 
199
Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Philips G. Smith
Słownik polsko- angielski, angielsko -polski– OXFORD Tom I i II
Wydawnictwo Naukowe PWN
2005
ISBN 83-01-14310-X ISBN 83-01-14311-8
 
200
Aneta Jakubiak- Mirończuk, Krzysztof Mirończuk
Negocjacje z partnerami z krajów Unii Europejskiej
INFO
2004
ISBN 83-89385-39-2
 
201
Stanisław Miklaszewski
Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Tarnów 2005
ISBN 83-89879-02-6
 
202
Mirosław Kaliński
Kształcenie obronne młodzieży akademickiej
Agencja Wydawnicza „Ergros”
Warszawa 2004
83-89986-03-5
 
203
Grzegorz W. Kołodko
O Naprawie Naszych Finansów
„DOM ORGANIZATORA”
Toruń 2004
83-7285-188-3
 
204
Grzegorz W. Kołodko
„Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce”
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Kóźmińskiego
Warszawa 2004
83-89437-29-5
 
205
Bożena Pazurek Małgorzata Szpleter
Rachunkowość przedsiębiorstw” Kalkulacja obrót wyrobami gotowymi obrót towarami
Wydawnictwo Bożena Padurek
Wrocław 2005
83-921061-9-9
 
206
Janina Depo, Grażyna Wójcik
Vademecum Studenta Akademia Ekonomiczna w Krakowie 2002/2003
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Kraków 2003
 
207
Agnieszka Żbikowska
Public relations
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2005
83-208-1559-2
 
208
Jerzy Rokita
Zarządzanie Strategiczne
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2005
83-208-1552-5
 
209
Roman Kotarski, Robert Kowalak, Michał Poszwa, Andrzej Szczerbiński
Rachunkowość Zarządcza – Zbiór Zadań
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2005
83-208-1566-5
 
210
Pod red. Jerzy Rymarczyk
Handel Zagraniczny. Organizacja i technika
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2005
83-208-1568-1
 
211
Ks. Zbigniew Wielgosz
Szczepanów Sanktuarium św. Stanisława BM
Wydawnictwo ZET Wrocław
Wrocław
83-7346-222-6
 
212
Agnieszka Zarębska-Mazan
Sacrum i neoplemienność – nowe związki wyznaniowe w Polsce i zasady ich funkcjonowania społecznego
Śląskie Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Tychy 2002
83-89055-01-5
 
213
Adam Lityński
Pół wieku kodyfikacji prawa w Polsce (1919-1969) Wybrane zagadnienia
Śląskie Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Tychy 2001
83-909523-9-4
 
214
Pod red Stanisława Swadźby
Edukacja i innowacyjność w rozwoju regionów
Śląskie Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Tychy 2002
83-89055-00-7
 
215
Pod red Ewa Okoń- Horodyńska
Nauczanie na odległość – nowa szansa dla edukacji
Śląskie Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Tychy 1999
83-909523-4-3
 
216
Grzegorz Gawron Anna Mrozek
Anna Dryja
Badanie opinii społeczności studenckiej na temat studiowania w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Śląskie Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Tychy 2002
83-89055-02-3
 
217
Pod red. Stanisław Jadczak
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wydawca Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Lublin 2005
 
218
Pod red. Franciszek Kozaczuk
Wybrane zagadnienia profilaktyki i resocjalizacji dzieci i młodzieży
Centrum Doskonalenia Pedagogicznego
Rzeszów 1998
ISBN 83-908176-3-2
 
219
Franciszek Kozaczuk
Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Rzeszów 1994
ISBN 83-86246-55-3
 
220
Franciszek Kozaczuk
Konflikt nieletniej młodzieży wiejskiej z prawem karnym
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Rzeszów 1988
 
221
Pod red. Franciszek Kozaczuk
Młodzież wobec Współczesnych zagrożeń
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów 2003
ISBN 83-7338-052-3
 
222
Pod red. Józef Sowa Dorota Pstrąg
Pedagogika opiekuńcza wobec współczesnej orientacji filozoficznej i praktyki pedagogicznej
Centrum Kształcenia Pedagogicznego
Rzeszów 1998
83-908176-8-3
 
223
Pod red. Franciszek Kozaczuk
Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów 2005
83-7338-191-0
 
224
Pod red. Franciszek Kozaczuk
Profilaktyka i Resocjalizacja Młodzieży
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów 2004
83-7338-048-5
 
225
Pod red. Franciszek Kozaczuk
Resocjalizacja Instytucjonalna
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów 2004
83-7338-148-1
 
226
Janusz Reykowski
Metodologiczne problemy psychologii współczesnej
PWN
Warszawa 1964
 
227
Józef Kozielecki
Strategia psychologiczna
Nasza Księgarnia
Warszawa 1975
 
228
Włodzimierz Szewczuk
Psychologiczne podstawy zasad wychowania
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Warszawa 1972
 
229
Józef Rembowski
Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży
PWN
Warszawa 1975
 
230
Zygmunt Putkiewicz
Uczenie się i nauczanie
Nasza Księgarnia
Warszawa 1969
 
231
Ryszard Radwiłowicz
O rozwoju i kształtowaniu światopoglądu
Nasza księgarnia
Warszawa 1971
 
232
Włodzimierz Szewczuk
Psychologia w służbie życia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Warszawa 1982
 
233
Franciszek Kozaczuk
„Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego”
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów 2005
83-7338-156-2
 
234
Marian Stolarczyk
Wybór tekstów źródłowych z historii powszechnej
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie
Rzeszów 1984
 
235
Simon Clarke
Książka do języka angielskiego In Company Elementary
Macmillan
Macmillan
0-333-93350-8
 
236
Simon Clarke
Książka do języka angielskiego In Company Pre – intermediate
Macmillan
Macmillan
0-333-95726-1
 
237
Peter Moor
Książka do jezyka angielskiego Cutting Edge Elementary
Longman
Longman
0-582-82501-6
 
238
Peter Moor
Ćwiczenia do jezyka angielskiego Cutting edge Elementary
Longman
Longman
0-582-82503-2
 
239
Peter Moor
Słowniczek do jezyka angielskiego Cutting edge Elementary
Longman
Longman
0-582-825016
 
240
Stanisław Owsiak
„Finanse Publiczne” Wydanie zmienione
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2005
83-01-14411-4
 
241
Antoni Goryl, Zbigniew Jędrzejczyk, Karol Kukuła, Jacek Osiewalski, Anna Walkosz
Wprowadzenie do Ekonometrii w przykładach i zadaniach
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2004
83-01-12756-2
 
242
Stanisław Owsiak
„Podstawy nauki finansów”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2002
83-208-1388-3
 
243
Aleksander Welfe
„Ekonometria”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2003
83-208-1444-4
 
244
Bogumiła Tarasiewicz
„Mówię i śpiewam świadomie”
„Universitas”
Kraków 2003
83-242-0345-1
 
245
Richard H. Popkin, Avrum Stroll
“Filoaofia”
ZYSK I S-KA WYDAWNICTWO
1993
83-86211-84-9
 
246
Pod red. Gordona Marshalla, Marek Tabin
„Słownik socjologii i nauk społecznych”
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2005
83-01-13219-1
 
247
Przemysław Piotrowski
„Subkultury młodzieżowe- aspekt psychospołeczny”
Wydawnictwo Akademickie „Żak”
Warszawa 2003
83-88149-96-2
 
248
Aneta Łastik
„Poznaj swój głos…twoje najważniejsze narzędzie pracy”
Wydawnictwo Studio Emka
Warszawa 2002
83-88607-28-6
 
249
Norman Goodman
„Wstęp do socjologii”
Zysk i S-ka Wydawnictwo
Poznań 2001
83-7150-143-9
 
250
Pod red. Józef Marek Śnieciński
„Encyklopedia Pedagogiczna XXI Wieku” Tom I A-F Tom IIG-Ł
Tom III M- O
Wydawnictwo Akademickie „Żak”
Warszawa 2003
83-88149-92
 
251
Red naukowa Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwierski
Pedagogika 1 podręcznik akademicki
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2005
83-01-14055-0
 
252
Red naukowa Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwierski
Pedagogika 2 podręcznik akademicki
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2005
83-01-14133-6
 
253
Peter Moor
Książka do języka angielskiego Cuttind Edge Starter
Longman
2002
0-582-49804-X
 
254
Peter Moor
Ćwiczenia do języka angielskiego Cuttind Edge Starter
Longman
2002
0-582-50177-6
 
255
Peter Moor
Cutting edge vocabulary book
Longman
2002
0-582-49804-X
 
256
Stanisław Gniadek
„Socjologia nauka czy sztuka”
Katedra Komunikacji i Mediów Społecznych Uniwersytet Jagielloński
Kraków 2005
83-919936-0-4
 
257
Adam Budnikowski
„Międzynarodowe stosunki gospodarcze”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2003
ISBN 83-208-1440-5
 
258 259
Adam Budnikowski
„Międzynarodowe stosunki gospodarcze”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2003
ISBN 83-208-1440-5
 
260
Adam Budnikowski
„Międzynarodowe stosunki gospodarcze”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2003
ISBN 83-208-1440-5
 
261
Adam Budnikowski
„Międzynarodowe stosunki gospodarcze”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2003
ISBN 83-208-1440-5
 
262
Adam Budnikowski
„Międzynarodowe stosunki gospodarcze”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2003
ISBN 83-208-1440-5
 
263
Adam Budnikowski
„Międzynarodowe stosunki gospodarcze”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2003
ISBN 83-208-1440-5
 
264
Adam Budnikowski
„Międzynarodowe stosunki gospodarcze”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2003
ISBN 83-208-1440-5
 
265
Adam Budnikowski
„Międzynarodowe stosunki gospodarcze”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2003
ISBN 83-208-1440-5
 
266
Adam Budnikowski
„Międzynarodowe stosunki gospodarcze”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2003
ISBN 83-208-1440-5
 
267
Adam Budnikowski
„Międzynarodowe stosunki gospodarcze”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2003
ISBN 83-208-1440-5
 
268
Gerd Mietzel
„Wprowadzenie do psychologii”
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gdańsk 2003
ISBN 83-85416-76-5
 
269
Alicja Kargulowa
„O teorii i praktyce poradnictwa”
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2005
ISBN 83-01-14224-3
 
270
Philips G. Zimbardo
„Psychologia i życie”
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2005
ISBN 83-01-12881-X
 
271
Feliks Kiryk Ks. Stanisław Piech
„Kościoły i parafie miasta Brzeska 1385 – 2003”
Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej
Kraków 2004
ISBN 83-89017-83-0
 
272
Pod red. Andrzeja Jaczewskiego
„Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania”
Wydawnictwo Akademickie „Żak”
Warszawa 2005
ISBN 83-88149-61-X
 
273
Napoleon Wolański
„Rozwój biologiczny człowieka”
Wydawnictwo naukowe PWN
Warszawa 2005
ISBN 83-01-14422-X
 
274
Kazimierz Pospiszyl
„Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań.”
Wydawnictwo Akademickie „Żak”
Warszawa 1998
ISBN 83-86770-87-2
 
275
Marice Debesse
„Etapy wychowania”
Wydawnictwo „Żak”
Warszawa 1996
ISBN 83-86770-05-8
 
276
Władysław Piotr Zaczyński
„Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich.”
Wydawnictwo „Żak”
Warszawa 1995
ISBN 83-903103-7-6
 
277
Jan Locke
„Myśli o wychowaniu”
Wydawnictwo „Żak”
Warszawa 2002
ISBN 83-88149-70-9
 
278
Herbert Spencer
„O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym.”
Wydawnictwo Akademickie „Żak”
Warszawa 2002
ISBN 83-88149-79-2
 
279
Redaktor Józef Marek Śnieciński
„Materiały do ćwiczeń z historii wychowania”
Wydawnictwo „Żak”
Warszawa 1995
ISBN 83-901558-6-7
 
280
Kalina Bartnicka, Irena Szybiak
„Zarys historii wychowania”
Wydawnictwo Akademickie „Żak”
Warszawa 2001
ISBN 83-88149-39-3
 
281
Józef Miąso
„Wybrane prace z historii wychowania XIX-XX w.”
Wydawnictwo Akademickie „Żak”
Warszawa 1997
ISBN 83-86770-71-6
 
282
Danuta Bernacka
„Od słowa do działania”
Wydawnictwo Akademickie „Żak”
Warszawa 2001
ISBN 83-88149-47-4
 
283
Danuta Lalak, Tadeusz Pilch
„Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej”
Wydawnictwo Akademickie „Żak”
Warszawa 1999
ISBN 83-88149-12-1
 
284
Radosław Polak
„Hipoteka i księgi wieczyste.”
Oficyna wydawnicza P.U.U. „Vega”
Bydgoszcz 1992
 
 
285
 
„Kodeks postępowania cywilnego”
„IUS” – Spółka cywilna
Gdańsk 1992
 
 
286
 
„Prawno – Ekonomiczne podstawy przekształceń własnościowych polskiej gospodarki”
Fundacja edukacyjna przedsiębiorczości
 
 
 
287
Opracowanie redakcyjne: Edmund Knyspel
„Kodeks karny”
Dom wydawniczy ABC
Warszawa 1998
ISBN 83-87286-47-8
 
288
Redakcja :Leopold Płudowski, Marian Kasiarz
„Kodeks pracy. Przepisy wykonawcze.”
Wydawnictwo „Bonus”
Tarnobrzeg 1993
 
 
289
Edmund Knyspel
„Kodeks cywilny”
Dom wydawniczy ABC
Warszawa 1999
ISBN 83-87916-20-X
 
290
Cezary Kosikowski
„Odpowiedzialność w zakresie wyników gospodarczych i finansowych przedsiębiorstw państwowych”
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Lublin 1986
 
 
291
Wacław Grzybowski
„Zdolność przedsiębiorstwa do podejmowania decyzji obarczonych ryzykiem”
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Lublin 1986
 
 
292
Andrzej Stelmachowski
„Konsekwencje monopolizacji struktur organizacyjnych w gospodarce narodowej”
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Lublin 1986
 
 
293
Czesława Żuławska
„Interes przedsiębiorstwa – ramy prawne i gwarancje prawne”
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Lublin 1986
 
 
294
Marek Jakubek
„Prawo bankowe. Ustawa o Narodowym Banku Polskim.”
Wydawnictwo Lubelskie Prawnicze
Lublin 1993
ISBN 83-85575-05-7
 
295
Tadeusz Szabłowski, Janusz Szemioth
„Prawo o notariacie. Prawo o księgach wieczystych.”
Wydawnictwo Prawnicze
Warszawa 1981
ISBN 83-219-0085-2
 
296
Jan Majewski
„Kodeks postępowania cywilnego”
Oficyna wydawnicza „Audytoriat”
Kraków 1996
ISBN 83-86834-75-7
 
297
Andrzej Nałęcz
„Czas pracy.”
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Gdańsk 1997
ISBN 83-71870-31-0
 
298
Andrzej Majewski
„Kodeks cywilny.”
Oficyna wydawnicza „Audytoria”
Kraków 1997
ISBN 83-86834-91-9
 
299
Marzena Jurczewska
„Kodeks podatnika. Podstawowe ustawy i akty wykonawcze.”
Wydawnictwo INFOR
Warszawa 1999
ISBN 83-87347-11-6
 
300
 
„Prawno – Ekonomiczne podstawy przekształceń własnościowych polskiej gospodarki”
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
 
 
 
301
Jolanta Jabłońska – Bonca
„Podstawy prawa dla ekonomistów”
Wydawnictwo prawnicze LexisNexis Sp.z.o.o.
Warszawa 2002
ISBN 83-7334-296-6
 
302
Monika Tarska
„Kodeks spółek handlowych”
C.H. Beck
Warszawa 2004
ISBN 83-7387-515-8
 
303
Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański
Ireneusz Weiss
„Prawo spółek”
Oficyna wydawnicza BRANTA
Bydgoszcz – Kraków 2005
ISBN 83-89073-79-X
 
304
 
„Ochrona interesów finansowych UE w Polsce”
Ministerstwo Finansów
Warszawa 2003
 
 
305
Andrzej Adamczyk
„Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech”.
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Kraków 2005
ISBN 83-7252-289-8
 
306
Pod redakcją Jerzego Marka Białkiewicza
„Prawo, zarządzanie, marketing”
Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie
Kraków 2004
ISBN 83-907357-5-X
 
307
 
„Konstytucje dla Europy”
Konwent Europejski
Wspólnoty Europejskie 2003
ISBN 92-78-40212-5
 
308
 
„Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską”
 
Warszawa 1996
ISBN 83-905176-4-7
 
309
Tomasz Rynarzewski
„Strategiczna polityka handlu międzynarodowego”
PWE
Warszawa 2005
ISBN 83-208-1567-3
 
310
Zvi Bodie , Robert C. Merton
“Finanse”
PWE
Warszawa 2003
ISBN 83-208-1448-0
 
311
Zbigniew Dobosiewicz
“Bankowość”
PWE
Warszawa 2005
ISBN 82-208-1591-7
 
312
Janusz Świerkocki
“ Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych”
PWE
Warszawa 2004
ISBN 83-208-1493-6
 
313
Praca zbiorowa pod red. Edwarda Nowaka
„Controlling w działalności przedsiębiorstwa”
PWE
Warszawa 2004
ISBN 83-208-1530-4
 
314
Praca zbiorowa pod redakcją Wiesława Pluty
„Finanse małych i średnich przedsiębiorstw”
PWE
Warszawa 2004
ISBN 83-208-1511-8
 
315
Praca zbiorowa pod red. Juliusza Kotyńskiego
„Globalizacja i integracja europejska”
PWE
Warszawa 2005
ISBN 83-208-1572-X
 
316
Praca zbiorowa pod redakcją Ewy Oziewicz
„Przemiany we współczesnej gospodarce światowej”
PWE
Warszawa 2006
ISBN 83- 208-1601-7
 
317
Paweł Bożyk
„Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna”
PWE
Warszawa 2004
ISBN 83-208-1505-3
 
318
Eugene F. Brigham, Joel F. Houston
“Podstawy zarządzania finansami” tom I i II
PWE
Warszawa 2005
ISBN 83-208-1548-7
 
319
Andrzej Rutkowski
„Zarządzanie finansami”
PWE
Warszawa 2003
ISBN 83-208-1410-3
 
320
Paweł Bożyk Józef Misala
„Integracja ekonomiczna”
PWE
Warszawa 2003
ISBN 83-208-1449-9
 
321
Jan Rymarczyk
„Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa”
PWE
Warszawa 2004
ISBN 83-208-1508-8
 
322
Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Szczepaniaka
„Transport i spedycja w handlu zagranicznym”
PWE
Warszawa 2002
ISBN 83-208-1367-0
 
323
Leszek Patrzałek
„Finanse samorządu województw w systemie finansów publicznych w Polsce”
PWE
Warszawa 2005
ISBN 83-208-1536-3
 
324
Elżbieta Ostrowska
„Banki na rynkach kapitałowych”
PWE
Warszawa 2005
ISBN 83-208-1565-7
 
325
Małgorzata Iwonicz – Drozdowska
„Zarządzanie finansowe bankiem”
PWE
Warszawa 2005
ISBN 83-208-1595-9
 
326
Zofia Wysokińska, Janina Witkowska
„Integracja europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk”
PWE
Warszawa 2004
ISBN 83-208-1539-8
 
327
Tadeusz Dudycz
„Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa”
PWE
Warszawa 2005
ISBN 83-208-1535-5
 
328
Piotr Urbanek
„Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych”
PWE
Warszawa 2006
ISBN 83-208-1613-0
 
329
Stanisław Owsiak
„Podstawy nauki finansów”
PWEf
Warszawa 2002
ISBN 83-208-1388-3
 
330
Praca zbiorowa pod red. Beaty Sępień
„Transakcje handlu zagranicznego”
PWE
Warszawa 2004
ISBN 83-208-1540-1
 
331
Paweł Bożyk Józef Misala
Mieczysław Puławski
„Międzynarodowe stosunki ekonomiczne”
PWE
Warszawa 2002
ISBN 83-208-1363-8
 
332
Praca zbiorowa pod red. Antoniego Marszałka
„Integracja europejska. Podręcznik akademicki”
PWE
Warszawa 2004
ISBN 83-208-1528-2
 
333
Praca zbiorowa pod red. Magdaleny Jerzemowskiej
„Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie”
PWE
Warszawa 2006
ISBN 83-208-1608-4
 
334
Danuta Marciniak-Neider
„Rozliczenia w handlu zagranicznym”
PWE
Warszawa 2004
ISBN 83-208-1503-7
 
335
Adam Budnikowski
„Międzynarodowe stosunki gospodarcze”
PWE
Warszawa 2003
ISBN 83-208-1440-5
 
336
Eugeniusz Najlepszy
„Zarządzanie finansami międzynarodowymi. Zadania z rozwiązaniami część I”
PWE
Warszawa 2001
ISBN 83-208-1322-0
 
337
Edward Nowak
„Analiza sprawozdań finansowych”
PWE
Warszawa 2005
ISBN 83-208-1544-4
 
338
Erich A. Helfert
„Techniki analizy finansowej”
PWE
Warszawa 2004
ISBN 83-208-1479-0
 
339
Praca zbiorowa pod red. Jana Rymarczyka
„Międzynarodowe stosunki gospodarcze”
PWE
Warszawa 2006
ISBN 83-208-1604-1
 
340
Wiktor Gabrusewicz
„Podstawy analizy finansowej”
PWE
Warszawa 2005
ISBN 83-208-1561-4
 
341
Lech Bednarski
„Analiza finansowa w przedsiębiorstwie”
PWE
Warszawa 2002
ISBN 83-208-1325-5
 
342
Praca zbiorowa pod red. Jana Rymarczyka
„Handel zagraniczny. Organizacja i technika.”
PWE
Warszawa 2005
ISBN 83-208-1568-1
 
343
Eugeniusz Najlepszy
„Zarządzanie finansami międzynarodowymi. Zadania z rozwiązaniami część II”
PWE
Warszawa 2002
ISBN 83-208-1393-X
 
344
Frank K. Reilly Keith C. Brown
“Analiza inwestycji I zarządzanie portfelem” Tom I i II
PWE
Warszawa 2001
ISBN 83-208-1316-6
 
345
Richard E. Caves Jeffrey A. Frankel
Ronald W. Jones
“Handel I finanse międzynarodowe”
PWE
Warszawa 1998
ISBN 83-208-1148-1
 
346
Eugeniusz Najlepszy
“Zarządzanie finansami międzynarodowymi”
PWE
Warszawa 2000
ISBN 83-208-1239-9
 
347
Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias
„Metody badawcze w naukach społecznych”
Zysk i S-ka
Poznań 2001
ISBN 83-7150-702-X
 
348
Maria Przetacznik-Gierowska, Maria Tyszkowa
„Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne”
PWN
Warszawa 2005
ISBN 83-01-14237-5
 
349
Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała
„Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka życia człowieka.”
PWN
Warszawa 2006
ISBN 83-01-14151-4
 
350
Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała
„Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych”
PWN
Warszawa 2004
ISBN 83-01-14274-X
 
351
Pod red. Teresy Bernadetty Kulik, Macieja Latalskiego
„Zdrowie publiczne”
Wydawnictwo Czelej Sp.z.o.o.
Lublin 2002
ISBN 83-88063-96-0
 
352
Anna Matczak
„Zarys psychologii rozwoju”
Wydawnictwo Żak
Warszawa 2003
ISBN 83-88149-91-1
 
353
Mieczysław Łobocki
„Metody i techniki badań pedagogicznych”
Wydawnictwo Impuls
Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-608-1
 
354
Anna Birch
„Psychologia rozwojowa w zarysie”
PWN
Warszawa 2005
ISBN 83-01-14511-0
 
355
Janusz Gajda
„Media w edukacji”
Wydawnictwo Impuls
Kraków 2005
ISBN 83-7308-612-9
 
356
Tadeusz Pilch, Teresa Bauman
„Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe”
Wydawnictwo Żak
Warszawa 2001
ISBN 83-88149-69-5
 
357
Ross Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller
“Psychologia dziecka”
WSiP
Warszawa 2004
ISBN 83-02-08927-3
 
358
Pod red. Adama Kubowa, Tadeusza Michalczyka, Janusza Słodczyka
„Ekonomia. Polityka. Społeczeństwo”
Wydawnictwo Instytut Śląski
Opole-Wrocław 2001
ISBN 83-88796-20-8
 
359
Pod red. Antoniego Marszałka
„Integracja europejska”
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 1997
ISBN 83-7171-082-8
 
360
Aleksander Mysiński
„Proces badania zjawisk społecznych i gospodarczych w pracy magisterskiej”
 
Kraków 2006
ISBN 83-923413-0-9
 
361
Czesław Kupisiewicz
„Podstawy dydaktyki”
WSiP
Warszawa 2005
ISBN 83-02-09310-6
 
362
Czesław Kupisiewicz
„Projekty reform edukacyjnych w Polsce”
PWN
Warszawa 2006
ISBN 83-01-14655-9
 
363
Andrzej Pułło
„Prace magisterskie i licencjackie”
Lewis Nexis
Warszawa 2003
ISBN 83-7334-557-4
 
364
Maria Węglińska
„Jak pisać pracę magisterską”
IMPULS
Kraków 2005
ISBN 83-7308-549-1
 
365
Aleksander Nalaskowski
„Dzikość i zdziczenie – jako kontekst edukacji”
IMPULS
Kraków 2006
ISBN 83-7308-635-8
 
366
Rupert Brown
„Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa”
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gdańsk 2006
ISBN 83-60083-52-5
 
367
Pod red. Moniki Sajkowskiej
„Jak organizować lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym”
Fundacja Dzieci Niczyje
Warszawa 2002
ISBN 83-904490-8-0
 
368
K. MacFarlane i Joanne Ross Feldmeth
“Przesłuchanie I diagnoza małego dziecka”
Fundacja Dzieci Niczyje
Warszawa 2002
ISBN 83-904490-4-8
 
369
Dobroniega Trawkowska
„Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne”
Biblioteka Pracownika Socjalnego
Katowice 2005
ISBN 83-7164-440-X
 
370
Agnieszka Sakowicz-Boboryko
„Rodzina jako realizator potrzeb rehabilitacyjnych dzieci niepełnosprawnych”
Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie
Białystok 2005
ISBN 83-89190-54-1
 
371
Ks. Stanisław Kowalczyk
„Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej”
Wydawnictwo KUL
Lublin 2006
ISBN 83-7363-323-5
 
372
Pod red. Krystyny Marzec-Holki
„Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej”
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Bydgoszcz 2005
ISBN 83-7096-540-7
 
373
Kazimierz Żegnałek
„Dydaktyka ogólna”
WSP TWP
Warszawa 2005
ISBN 83-88278-68-1
 
374
Pod red. Anna Sajdak
„Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich”
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2005
ISBN 83-233-2055-1
 
375
Czesław Kupisiewicz
„Dydaktyka ogólna”
GRAF PUNKT
Warszawa 2002
ISBN 83-87988-57-X
 
376
Kazimierz Denek
„Ku dobrej edukacji”
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”
Toruń 2005
ISBN 83-89163-13-6
 
377
Wincenty Okoń
„Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej”
„Żak”
Warszawa 2003
ISBN 83-86770-21-X
 
378
Marian Śnieżyński
„Dialog edukacyjny”
PAT
Kraków 2001
ISBN 83-87681-92-X
 
379
Stanisław Lis, Wojciech M. Lis
„Podstawy rynku pieniężnego. Ujęcie makroekonomiczne”
MWSE w Tarnowie
Tarnów 2003
ISBN 83-917312-4-3
 
380
Stanisław Lis
„Makroekonomia. Zeszyt 1.”
MWSE w Tarnowie
Tarnów 2002
ISBN 83-909445-8-8
 
381
Praca zbiorowa
„Transformacja , integracja, globalizacja. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski.”
MWSE w Tarnowie
Kraków-Tarnów 2004
ISBN 83-917312-7-8
 
382
Stanisław Miklaszewski
„Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej”
MWSE w Tarnowie
Tarnów 2005
ISBN 83-89879-02-6
 
383
Praca zbiorowa
„Dylematy transformacji”
MWSE w Tarnowie
Tarnów 2001
ISBN 83-909445-6-1
 
384
Pod red. Stanisława Lisa
„Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej”
MWSE w Tarnowie
Kraków-Tarnów 2000
ISBN 83-909445-3-7
 
385
Maria Dąbrowa
„Zbiór zadań z matematyki finansowej”
MWSE w Tarnowie
Tarnów 2000
ISBN 83-909445-2-9
 
386
Edward Łukawer
„Makroekonomiczne problemy transformacji systemowej”
MWSE w Tarnowie
Tarnów 2001
ISBN 83-909445-5-3
 
387
Wojciech M. Lis
„Wstęp do arytmetyki finansowej”
MWSE w Tarnowie
Tarnów 2002
ISBN 83-909445-7-X
 
388
Pod red. Stanisława Lisa
„Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej”
MWSE w Tarnowie
Tarnów 1998
ISBN 83-909445-0-2
 
389
Klemens P. Białecki
„Operacje handlu zagranicznego”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2002
ISBN 803-208-1376-X
 
390
Pod red. Franciszka Kozaczuka
„Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich”
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów 2006
ISBN 978-83-7338-177-3
 
391
Józef Misala
„Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej”
Oficyna wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Warszawa 2001
ISBN 83-7225-114-2
 
392
Kazimierz Waćkowski Jerzy Krawiec
Justyna Bereda
Ewa Chmielewska
Monika Malińska
„Informatyka. Terminologia znormalizowana i wykaz norm”
Polski Komitet Normalizacyjny
Warszawa 2006
ISBN 83-243-8956-3
 
393
Europejski Bank Centralny
„Biuletyn miesięczny” marzec
EBC
2006
ISSN 1830-009X
 
394
Stanisław Lis Wojciech M. Lis
„Podstawy rynku pieniężnego i walutowego. Eoro”
Akademia Ekonomiczna
Kraków 2006
 
 
395
Bogusław Czarny
„Wstęp do Ekonomii”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2006
ISBN 83-208-1612-2
 
396
Janusz Bilski
„Międzynarodowy system walutowy”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2006
ISBN 83-208-1617-3
 
397
Alfreda Zachorowska
„Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2006
ISBN 83-208-1626-2
 
398
Praca pod red. Kseni Czubakowskiej
„Rachunkowość w biznesie”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2006
ISBN 83-208-1616-5
 
399
Pod red. Elżbiety Gołębskiej
„Współczesne kierunki rozwoju logistyki”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2006
ISBN 83-208-1594-0
 
400
Pod red. Mirosławy Malinowskiej i Barbary Kucharskiej
„Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2006
ISBN 83-208-1623-8
 
401
Pod red. Magdaleny Jerzemowskiej
„Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2006
ISBN 83-208-1608-4
 
402
Ksenia Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak
„Podstawy rachunkowości zarzadczej”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2006
ISBN 83-208-1620-3
 
403
Pod red. Jerzego Wrony
„Podstawy geografii ekonomicznej”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2006
ISBN 83-208-1600-9
 
404
Pod red. Marka Cieselskiego
„Logistyka w biznesie”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2006
ISBN 83-208-1619-X
 
405
Marian Guzek
„Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej.”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2006
ISBN 83-208-1611-4
 
406
Elżbieta Czarny
„Mikroekonomia”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2006
ISBN 83-208-1603-3
 
407
Pod red. Alojzy Z. Nowak, Dariusz Milczarek
„Europeistyka w zarysie”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2006
ISBN 83-208-1646-7
 
408
Gordon Dryden Jeannette Vos
„Rewolucja w uczelni”
Wyd. Zysk i S-ka
Poznań 2003
ISBN 83-7298-457-3
 
409
Andrzej Sławiński
„Rynki finansowe”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2006
ISBN 83-208-1634-3
 
410
Gabriel Hawawini Claude Viallet
„Finanse menadżerskie”
Polskie Wydawnictwo Ekonokiczne
Warszawa 2007
ISBN 83-208-1629-7
 
411
Mariusz Granosik
„Profesjonalny wymiar pracy socjalnej”
Biblioteka Pracownika Socjalnego
Katowice 2006
ISBN 978-83-7164-473-3
 
412
Pod red. Teresy Sołtysiak
„Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania”
Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej
Bydgoszcz 2005
ISBN 83-7096-536-9
 
413
Bronisław Urban
„Zachowania dewiacyjne młodzieży”
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2000
ISBN 83-233-1408-X
 
414
Pod red. F. Kiryka I J. Lacha
„Brzesko. Dzieje miasta i regionu”
Urząd Miejski w Brzesku
Brzesko 2006
ISBN-10:83-924211-0-8 ISBN-13:978-83-924211-0-8
 
415
Stanisław Lis Wojciech M. Lis
„Podstawy rynku pieniężnego i walutowego”
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Kraków 2006
ISBN 83-7252-312-6
 
416
Anna Karmańska
„Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa”
Difin
Warszawa 2006
ISBN 83-7251-618-9
 
417
Elżbieta Czarny, Ewelina Nojszewska,
Ewa Marta Syczewska
„Mikroekonomia”
Oficyna Wydawnicza SGH
Warszawa 1995
ISBN 83-86689-08-0
 
418
Praca zbiorowa
„Znalostna ekonomika – narodohospodarsku vedu”
Narodohospodarska fakulta Ekonomickiej univerzity v Bratislave
Bratislava 2006
ISBN 80-225-2239-2
 
419
Praca zbiorowa
„Ekonomicke rozhlady”
Ekonomika Univerzita v Bratislave
Bratislava 2005
ISSN 0323-262X
 
420
Wojciech Wrzosek
„Funkcjonowanie rynku”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2002
ISBN 83-208-1411-1
 
421
Mikołaj Turzyńśki
„Rachunkowość leasingu na tle regulacji prawa cywilnego i podatkowe”
Wydawnictwa profesjonalne ALPHApro
Ostrołęka 2004
ISBN 83-919761-1-4
 
422
Jan Turyna
„Standardy sprawozdawczości finansowej”
Wydawnictwo DIFIN
Warszawa 2006
ISBN 83-7251-595-6
 
423
Mariusz Andrzejewski
„Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe”
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2002
ISBN 83-01-13758-4
 
424
Mieczysław Dobija
„Rachunkowość zarządcza i controlling”
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2005
ISBN 83-01-14407-6
 
425
Joachim Rumpf
„Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat”
Gdańskie Wyd. Psychologiczne (GWP)
Gdańsk 2004
ISBN 83-89120-59-3
 
426
D. Heyne S. Rollings
„Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje”
GWP
Gdańsk 2004
ISBN 83-89574-11-x
 
427
Karl E. Dambach
„Lobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej”
GWP
Gdańsk 2003
ISBN 83-89120-60-7
 
428
Piotr Sztompka
„Socjologia wizualna”
PWN
Warszawa 2006
ISBN 83-01-14367-3
 
429
Elżbieta Chromiec
„Dziecko wobec obcości kulturowej”
GWP
Gdańsk 2004
ISBN 83-89120-67-4
 
430
Robert B. Cialdini
„Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka”
GWP
Gdańsk 2004-
ISBN 83-87957-52-6
 
431
Romuald Kolman
„Zdobywanie wiedzy”
Oficyna Wydawnicza BRANTA
Bydgoszcz-Gdańsk 2004
ISBN 83-89073-51-X
 
432
S. G. Mattis T. H. Ollendick
„Lęk i fobir nastolatków. Jak pomóc dzieciom przezwyciężyć napady paniki”
GWP
Gdańsk 2004
ISBN 83-89574-16-0
 
433
Pod red. Krystyny de Walden – Gałuszko
„Podstawy opieki paliatywnej”
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Warszawa 2006
ISBN 83-200-3597-X
 
434
B. Hołyst
„Kryminologia”
Wyd. Prawnicze LEXIS NEXIS
Warszawa 2007
ISBN 83-7334-559-0
 
435
B. Hołyst
„Wiktymologia”
Wyd. Prawnicze LEXIS NEXIS
Warszawa 2007
ISBN 83-7334-459-4
 
436
Barbara Krahe
„Agresja’
GWP
Gdańsk 2006
ISBN 83-89574-35-7
 
437
Piotr Szarszewski
„Satanizm w Polsce”
Wyd. Akademickie Żak
Warszawa 2004
ISBN 83-89501-21-X
 
438
Tadeusz Hanausek
„Kryminalistyka”
Kantor Wydawniczy Zakamycze
Zakamycze 2005
ISBN 83-7444-088-0
 
439
Jean-Marie Abgrall
„Sekty. Manipulacja psychologiczna”
GWP
Gdańsk 2005
ISBN 83-89574-73-X
 
440
Hein Retter
„Komunikacja codzienna w pedagogice”
GWP
Gdańsk 2005
ISBN 83-89574-23-3
 
441
Maria Katarzyna Grzegorzewska
„Stres w zawodzie nauczyciela”
Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2006
ISBN 83-233-2006-3
 
442
C. R. Hollin D. Browne
E. J. Palmer
„Przestępczość wśród młodzieży”
GWP
Gdańsk 2004
ISBN 83-89574-12-8
 
443
S. Guerin E. Hennessy
„Przemoc i prześladowanie w szkole”
GWP
Gdańsk 2004
ISBN 83-89574-09-8
 
444
Carole Sutton
„Psychologia dla pracowników socjalnych”
GWP
Gdańsk 2007
ISBN 83-89120-30-4
 
445
Marek Jędrzejewski
„Subkultury a przemoc”
Wydawnictwo Akademickie Żak
Warszawa 2001
ISBN 83-88149-47-4
 
446
Judith Lewis Herman
„Przemoc, uraz psychiczny i powrót do równowagi”
GWP
Gdańsk 2007
ISBN 83-87957-92-5
 
447
Stanisław Palka
„Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna”
GWP
Gdańsk 2006
ISBN 83-60083-30-4
 
448
Kazimierz Ajdukiewicz
„Zagadnienia i kierunki filozofii”
Wydawnictwo Antyk – Fundacja Aletheia
Kęty-Warszawa 2004
ISBN 83-89372-02-9
 
449
L. Gawor Z. Stachowski
„Filozofia współczesna’
Oficyna wydawnicza BRANTA
Bydgoszcz-Warszawa-Lublin 2006
ISBN 83-60186-28-6
 
450
Kelvin Wren
„Psychologia społeczna. Wpływ społeczny”
GWP
Gdańsk 2005
ISBN 83-89574-88-8
 
451
Pod red. Jana Hartmana
„Słownik filozofii”
Wyd. Zielona Sowa
Kraków 2004
ISBN 83-7389-587-6
 
452
Bogusław Śliwierski
„Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu” TOM 1
GWP
Gdańsk 2006
ISBN 83-7489-021-5
 
453
Bogusław Śliwierski
„Pedagogika. Subdyscyplina wiedzy pedagogicznej” TOM 3
GWP
Gdańsk 2006
ISBN 83-7489-023-1
 
454
Bogusław Śliwierski
„Pedagogika. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” TOM 2
GWP
Gdańsk 2006
ISBN 83-7489-022-3
 
455
Władysław Tatarkiewicz
„Historia filozofii” TOM 1
PWN
Warszawa 2005
ISBN 83-01-14466-1
 
456
Władysław Tatarkiewicz
„Historia filozofii” TOM 2
PWN
Warszawa 2005
ISBN 83-01-14466-1
 
457
Władysław Tatarkiewicz
„Historia filozofii” TOM 3
PWN
Warszawa 2005
ISBN 83-01-14466-1
 
458
Arno Anzenbacher
„Wprowadzenie do filozofii. Myśl filozoficzna”
Wydawnictwo WAM
Kraków 2005
ISBN 83-7318-152-0
 
459
Elżbieta Ostrowska
„Rynek Kapitałowy”
PWEf
Warszawa 2007
ISBN 83-208-1639-4
 
460
Michelle Cini
„Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie”
PWE
Warszawa 2007
ISBN 83-208-1637-8
 
461
Edycja okolicznościowa
„Kodeks cywilny”
Wydawnictwo Prawnicze LEX
Sopot 1998
ISBN 83-7159-229-9
 
462
Gerard Bieniek
„Kodeks handlowy”
Wyd. Zachodnie Centrum Organizacji
Warszawa- Zielona Góra 1994
ISBN 83-86262-60-5
 
463
Jan Namitkiewicz
„Kodeks handlowy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
Wyd. Grand Gamma
Łódź 1994
ISBN 83-85651-06-3
 
464
 
„Kodeks postępowania administracyjnego”
Wyd. BONUS
Tarnobrzeg 1993
 
 
465
 
„Organizacje międzynarodowe”
Wyd.
 
 
 
466
Red. Naukowa W. Jarmołowicz
„Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych”
Wyd. AE w Poznaniu
Poznań 2003
ISBN 83-89224-46-1
 
467
Pod red. Józefa Jagasa
„Produktywność pracy – wzrost gospodarczy”
Wyd. Uniwersytet Opolski
Opole 1995
ISBN
 
468
B. Klimczak L. Olszewski
Z. Pisz
„Dydaktyczne aspekty Polski z Unią Europejską”
Wyd AE im. Oskara Langego we Wrocławiu
Wrocław 1996
ISSN 0324-8445
 
469
Zbigniew Madej
„Polski rynek kapitałowy”
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji”
Warszawa 1998
ISBN 83-86031-77-8
 
470
Red. Zbigniew Chrupek
„Materiały do badań nad gospodarką Polski”
PWN
Warszawa 1956
brak
 
471
Beata Ciałowicz Ilona Ćwięczek
„Elementy ekonomii matematycznej”
Wyd. AE
Kraków 2006
ISBN 83-7252-313-4
 
472
  1. Gryglaszewska
    M. Kosiorowska
  1. Paszek
      T. Stanisz
„Zadania z matematyki stosowanej”
Wyd. AE
Kraków 2005
ISBN 83-7252-281-2
 
473
 
„Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie”
 
 
 
 
474
 
„Analiza strategiczna przedsiębiorstwa”
 
 
 
 
475
Jacek Kopeć, Jarosław Piwowarczyk
„Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie”
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Kraków 2004
ISBN 83-7252-215-4
 
476
Pod red. Aleksego Pocztowskiego
„Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej”
Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Krakowie
Kraków 2003
ISBN 83-7252-159-X
 
477
Cezary Suszyński
„Restrukturyzacja konsolidacja globalizacja przedsiębiorstw”
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2003
ISBN 83-208-1441-3
 
478
GUS
„Roczniki statystyczne handlu zagranicznego 2006”
GUS
Warszawa 2006
ISBN
 
479
Pod red. Mirosława Bańki
Słownik wyrazów obcych”
Wyd. naukowe PWN
Warszawa 2006
ISBN 83-01-14196-4
 
480
PWN
„Słownik języka polskiego”
Wyd. naukowe PWN
Warszawa 2006
ISBN 83-01-14626-5
 
481
Biblioteka Gazety Wyborczej
„Encyklopedia Świat i Polska 2007’
Wyd. naukowe PWN
Warszawa 2006
ISBN 83-01-14666-4
 
482
Andrzej Olubiński
„Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne”
Wyd. Edukacyjne AKAPIT
Toruń 2004
ISBN 83-89163-03-9
 
483
Red. Naukowa Barbara Kromolicka
„Praca socjalna w organizacjach pozarządowych”
Wyd. Edukacyjne AKAPIT
Toruń 2005
ISBN 83-89163-16-0
 
484
Ewa Jarosz, Ewa Wysocka
„Diagnoza psychopedagogiczna; podstawowe problemy i rozwiązania’
Wyd. Akademickie ŻAK
Warszawa 2006
ISBN 83-89501-52-X
 
485
Praca zbiorowa Pod red. M. Grycman i A. Smyczek
„Wiem, czego chcę”
Stowarzyszenie MÓWIĆ BEZ SŁÓW
Kraków 2004
ISBN 83-912671-6-4
 
486
Barbara Kaja
„Zarys terapii dziecka”
Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej
Bydgoszcz 2001
ISBN 83-7096-373-0
 
487
Mieczysław Łobocki
„Metody i techniki badań pedagogicznych”
Oficyna wydawnicza IMPULS
Kraków 2006
ISBN 978-93-7308-608-1
 
488
Pod red. Marii Deptuły
Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej.
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Bydgoszcz 2005
ISBN 83-7096-571-7
 
489
Pod red. Ireny Namysłowskiej
Psychiatria dzieci i młodzieży
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Warszawa 2004, 2005
ISBN 83-200-3196-6
 
490
Opracowanie redakcyjne: Anna Tarnowska, Marta Wilińska, Małgorzata Ziemińska
Encyklopedia Świat i Polska 2007. Biblioteka Gazety Wyborczej
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2006
ISBN 10: 83-01-14666-4. ISBN 13: 978-83-01-14666-5
 
491
Jarosław Piotrowski
Samochód a podatki
WEM
Warszawa 1995
ISBN 83-86582-04-9
 
492
Juliusz Kamiński
VAT-zasady naliczania w 1997 r.
Agencja Wydawnicza InterFart
Łódź 1997
ISBN 83-86939-16-8
 
493
Wojciech Szabunio, Gerard Bisewski, Leszek Jankowski
Spór z Urzędem Podatkowym. Procedura. Wzory pism.
Info-Trade
Gdańsk 1992
Brak
 
494
Redakcja: zespół
Kodeks handlowy z komentarzem. Tom I
Exbudrol, OPO-TNOiK
Bydgoszcz
Brak
 
295
Redakcja: zespół
Kodeks handlowy z komentarzem. Tom II
Exbudrol, OPO-TNOiK
Bydgoszcz
Brak
 
296
Brak
Kodeks drogowy (Stan prawny na dzień 15.09.1993 r.)
PZM-OZDG
Kraków
Brak
 
297
Marian Stolarczyk
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Brzesku (1892 – 2003)
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku
Brzesko 2003
ISBN 83-918305-0-0
 
298
Editor Grażyna Szcześniak
Poland Today. Culture
Polska Agencja Informacyjna. Interpress Publishing
Warsaw 1998
ISBN 83-233-2680-7
 
299
Joanna Długokęcka i inni
Narodowe obserwatorium kształcenia i szkolenia zawodowego. Raport 2001.
Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Fundacja „Fundusz Współpracy”
Warszawa 2002
ISBN 83-915886-9-6
 
300
Opracowanie: Zespół
Małopolska 2015.Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Brak
ISBN 83-923833-0-3
 
301
Redaktor naczelny: Krzysztof Pikoń
Złota Księga Nauki Polskiej. Naukowcy Zjednoczonej Europy.
Mastermedia sp. z o.o
2006
ISBN 83-920014-6-X
 
302
Prepared by the: team
Małopolska 2015. The Małopolska Region. Development strategy for 2007-2013.
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Brak
ISBN 83-923833-1-1
 
303
Sam Black
Public Relations
Oficyna Ekonomiczna. Dom Wydawniczy ABC
Kraków 1993
ISBN 83-88597-22-1
 
304
Zbigniew Grygorec
Podatek dochodowy od osób fizycznych, skutki zmian w 2003 roku
Ośrodek Doradztwa i doskonalenia Kadr Sp. z o. o
Gdańsk 2003
ISBN 83- 71877-60-9
 
305
Krystyna Gawlikowska- Hueckel, Stanisław Umiński.
Handel zagraniczny Małopolski. Metodologia badań oraz analiza obrotów w latach 2000-2004.
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Brak
ISBN 83-922869-1-X
 
306
Pod red. Bolesława Domańskiego, Woyciecha Jarczewskiego
Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kraków 2006
ISBN 83-922869-2-8
 
307
Opracowanie: zespół
Województwo małopolskie 2005
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kraków 2006
ISSN: 1730-9301
 
308
Jerzy Roman Feliński
Wzorcowy plan kont dla małych i średnich firm
Sigma Wydawnictwo
Skierniewice 2003
ISBN 83-87769-49-5
 
309
Pod redakcją Bronisława Michredy
Podstawy rachunkowości
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Kraków 2002
ISBN 83-7252-128-X
 
310
Teresa Kiziukiewicz, Teresa Sadowska
Przewodnik po rachunkowości
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Szczecin 1999
ISBN 83-88044-05-2
 
311
Bolesław Siwoń
Kontrola gospodarcza kosztów działalności
Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne
Warszawa 1983
ISBN 83- 208-0320-9
 
312
Marek Lisiński, Zbigniew Martyniak
Analiza wartości organizacji
Książka i Wiedza
Warszawa 1981
Brak
 
313
Zbigniew Messner
Rachunek kosztów jako instrument operatywnego zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym
Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne
Warszawa 1972
Brak
 
314
Bolesław Siwoń
Współczesne tendencje rozwoju rachunku kosztów i wyników
Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne
Warszawa 1972
Brak
 
315
Elżbieta Burzymowa
Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych
Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne
Warszawa 1971
Brak
 
316
 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999
International Accounting Standards Committee
1999
ISBN 83 7228 02 5 8
 
317
Barbara Gierusz
Podręcznik samodzielnej nauki księgowania
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o
Gdańsk 2004
ISBN 83-7187-791-9
 
318
Pod redakcją Kazimierza Sawickiego
Rachunkowość w warunkach reformy gospodarczej
Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne
Warszawa 1986
ISBN 83-208-0470-1
 
319
Joel Bakan
Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą.
Wydawnictwo Lepszy Świat
Warszawa 2006
ISBN 83-922296-0-6
 
320
Hanna Lubińska, Andrzej Skórzewski
Sprawozdanie finansowe w procesie podziału, połączenia i przekształcenia spółek.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Warszawa 2004
ISBN 83-7228-141-6
 
321
Jerzy Majdziak, Andrzej Zaleski
Wpływ środowiska komputerowych systemów informacyjnych na ryzyko rewizyjne.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Warszawa 2002
ISBN 83-7228-107-6
 
322
Andrzej Roza- Michalski
Wszystko o inwentaryzacji- poradnik praktyczny
Agencja Wydawnicza InterFart
Łódź 1996
ISBN 83-86939-12-5
 
323
Bolesław Siwoń
Koszty i zysk w samofinansującym się przedsiębiorstwie
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 1986
ISBN 83-208-0430-2
 
324
Elżbieta Malinowska- Misiąg, Wojciech Misiąg
Finanse publiczne w Polsce
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. Z o. o
Warszawa 2006
ISBN-10:83-7334-598-1
 
324
Pod red. Leokadii Oręziak, Bogusława Pietrzaka
Bankowość na świecie i w Polsce + CD
Instytut Naukowo-Wydawniczy OLYMPUS Centrum Edukacji i rozwoju Biznesu SA
Warszawa 2000/2001
ISBN 83-87967-95-5
 
325
Katarzyna Dobosiewicz, Katarzyna Marton-Gadoś
Podstawy bankowości z zadaniami
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2005
ISBN 83-01-14345-2
 
326
Marek Dylewski, Beata Filipiak, Małgorzata Gorzałczyńska- Koczkodaj
Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy.
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2006
ISBN-13:978-83-01-14754-9
 
327
Leokadia Oręziak
Finanse Unii Europejskiej
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2006
ISBN 83-01-14589-7
 
328
Paweł Kowalik, Agnieszka Pietrzak
Finanse międzynarodowe. Zbiór zadań.
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2005
ISBN 83-01-14433-5
 
328
Redaktor naukowy Bogumił Bernaś
Finanse Międzynarodowe
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2006
ISBN- 13:978-83-01-14787-7
 
329
Pod red. Cezarego Kosikowskiego
Finanse samorządowe 2006
Dom Wydawniczy ABC
Łódź 2006
ISBN 83-7416-588-X
 
330
Marcin Mikołaj Kałudyński
Klauzula największego uprzywilejowania
Studio Kropka
Toruń 2006
ISBN 83-7285-298-7
 
331
Red. Jerzy Rymarczyk, Marek Wróblewski
10 lat Światowej Organizacji Handlu
Wydawnictwo Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław 2005
ISBN 83 7334 356 2
 
332
Marian Brzóska, Bogdan Gajos, Marian Mońka
Środki unijne przedmiotem badań biegłego rewidenta
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Warszawa 2005
ISBN 83 89255 15 4
 
333
Anna Zorska
Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej
Wydawnictwo naukowe PWN
Warszawa 2002
ISBN 83-01-14351-7
 
334
Pierre Delooz, Manuel- Luis Lopez
Systematyzacja I ocean doswiadczeń zawodowych w pracy socjalnej
Śląsk Sp. Z o .o
Katowice 1999
ISBN 83 7164 147 8
 
335
Neil Thompson, Martina Osada, Bob Anderson
Praktyczna nauka pracy socjalnej
Śląsk Sp. Z o .o
Katowice 1999
ISBN 83 7164 164 8
 
336
Daniela Becelewska
Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej
Śląsk Sp. Z o .o
Katowice 2004
ISBN 83-7164-439-6
 
337
Pod red. Marka Żmigrodzkiego
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wydawca Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Lublin 2006
ISSN 1734-4379

Strefa studenta