www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Sesja egzaminacyjna

Harmonogram sesji egzaminacyjnej zimowej w roku akademickim 2017/2018:

 

lp.

DATA

GODZINA

PRZEDMIOT

FORMA ZALICZENIA

PROWADZĄCY

GRUPA

1. 11.01.2018 r. (czwartek) 16.00 – 18.00 Programowanie i planowanie pracy EGZAMIN prof. nadzw. dr hab. A. Niedojadło Zarządzanie w Oświacie (studia podyplomowe)
2. 11.01.2018 r. (czwartek) 18.00 – 20.00 Nadzór pedagogiczny EGZAMIN prof. nadzw. dr hab. A. Niedojadło Zarządzanie w Oświacie (studia podyplomowe)
3.  28.01.2018 r. (niedziela)  13.10  Pedagogika ogólna EGZAMIN  prof. nadzw. dr hab. A. Niedojadło  I rok Pedagogika specjalna (studia licencjackie)                I semestr Przygotowanie pedagogiczne (studia podyplomowe)
4.  19.01.2018 r. (piątek)  18.00 – 20.00  Dydaktyka ogólna EGZAMIN  prof. nadzw. dr hab. A. Niedojadło  II rok Pedagogika (studia licencjackie)
5.  03.02.2018 r. (sobota)  14.00  Pedagogika ogólna  EGZAMIN  prof. nadzw. dr hab. A. Niedojadło  I rok Pedagogika (studia magisterskie)
6.  02.02.2018 r. (piątek) 16.00  Metodyka kształcenia zintegrowanego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim  EGZAMIN  dr M. Peterek  III rok Pedagogika specjalna (OLIGO) (studia licencjackie)
7.  05.02.2018 (poniedziałek)  17.00  Anatomia  EGZAMIN  mgr M. Osiak  I rok Kosmetologia (studia licencjackie)

I sem. Kosmetologia stosowana (studia podyplomowe)

8.  03.02.2018 r. (sobota) 08.00  Język angielski  ZALICZENIE  mgr A. Fiala – Sawczak  I rok Kosmetologia
9.  04.02.2018 r. (niedziela) 14.40  Elementy prawa dla pedagogów  ZALICZENIE  adw. J. Biernat  I rok Pedagogika + Pedagogika specjalna (studia licencjackie)
10. 12.02.2018 r. (poniedziałek) 16.00
Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży EGZAMIN dr W. Srebro I rok Pedagogika + Pedagogika specjalna (studia magisterskie)

 

Strefa studenta