www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

!! Rozpoczęcie zajęć w ramach studiów podyplomowych !!

W dniu 14 października o godz. 8:30

rozpoczynają zajęcia następujące kierunki w ramach studiów podyplomowych:

Pierwsze semestry ! (nowe grupy)

  • DORADZTWO ZAWODOWE – 2 semestry
  • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE – 2 semestry
  • DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA – 3 semestry
  • LOGOPEDIA – 4 semestry
  • TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA – 3 semestry
  • PROFILAKTYKA I RESOCJALIZACJA (PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ OD INTERNETU) – 3 semestry
  • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ – 3 semestry
  • KOSMETOLOGIA STOSOWANA – 2 semestry
  • METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU I KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ  – 3 semestry
  • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – 3 semestry

W tym dniu zaplanowano: spotkanie organizacyjne „przy kawie” i wykład wprowadzający.

Zakończenie zajęć około godz. 13:00

Z-A-P-R-A-S-Z-A-M-Y

 

Strefa studenta