www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Bezpłatne kursy i szkolenia dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, osób dorosłych w każdym wieku-rekrutacja trwa!!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że prowadzimy rekrutację do udziału w projekcie ,,SPOŁECZNA MOC UCZELNI – opracowanie i realizacja programów służących rozwijaniu kompetencji kluczowych wśród niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.”

W ramach projektu realizowane będą następujące kursy, szkolenia i warsztaty :

 1. kurs kosmetologiczny 3 – modułowy :
 • kurs makijażu I lub II stopnia (40 godzin dydaktycznych),
 • kurs przedłużania rzęs (10 godzin dydaktycznych),
 • kurs pielęgnacji i stylizacji paznokci z elementami podologii (50 godzin dydaktycznych),
 1. kurs kompetencji informatycznych:
 • AUTOCAD 2D (30 godzin dydaktycznych),
 • AUTOCAD 3D (30 godzin dydaktycznych),
 1. kurs kompetencji językowych:
 • kurs języka angielskiego na poziomie A1 wraz z egzaminem (120 godzin dydaktycznych),
 • kurs języka angielskiego na poziomie A2 wraz z egzaminem (120 godzin dydaktycznych),
 1. kurs kompetencji informatycznych – ECDL wraz z egzamin,
 2. oraz pozostałe warsztaty :
 • warsztaty z zakresu inicjatyw i przedsiębiorczości w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego z zastosowaniem metody storytellingu (24 godziny dydaktyczne),
 • warsztaty z zakresu umiejętność uczenia się: mnemotechniki i kreatywne rozwiązywanie problemów (24 godziny dydaktyczne),
 • warsztaty kompetencji społecznych z zakresu aktywności i radzenia sobie ze stresem (24 godziny dydaktyczne).
 • warsztaty kompetencji społecznych z zakresu kreowania wizerunku i autoprezentacji (16 godzin dydaktycznych),
 • warsztaty kompetencji społecznych z zakresu komunikacji i pracy w zespole (16 godzin dydaktycznych).
 • warsztaty kompetencji społecznych z zakresu motywacji i zarządzania sobą w czasie (16 godzin dydaktycznych),
 • warsztaty kompetencji społecznych z zakresu autoprezentacji (16 godzin dydaktycznych).
 • szkolenie autorskie z obszaru kompetencji informatycznych
  (4 moduły po 16 godzin dydaktycznych),
 • warsztaty z zakresu kompetencji matematycznych (16 godzin dydaktycznych),
 • warsztaty z zakresu kompetencji społecznych z zakresu motywacji (16 godzin dydaktycznych),
 • warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem (16 godzin dydaktycznych).

Rekrutacja trwa od 12.08.2019 r. do 20.09.2019 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w sekretariacie TSzW pod nr tel .14 657 10 55 wew. 12.

REGULAMIN REKRUTACJI

Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8

 

Strefa studenta