www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

REKRUTACJA 2019/2020 DWULETNIE STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA WYŻSZE MAGISTERSKIE
PROWADZONE W TARNOWSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ
 

 

PEDAGOGIKA                                 PEDAGOGIKA SPECJALNA

 

 

UWAGA !!!

Tarnowska Szkoła Wyższa prowadzi na rok akademicki 2019/2020

 rekrutację na studia II stopnia

na kierunku Pedagogika w specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 

WYŁĄCZNIE dla absolwentów studiów I (pierwszego) stopnia tej specjalności.

 

Strefa studenta