www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

PSYCHOLOGIA-studia licencjackie-rekrutacja trwa!

Kierunek studiów: Psychologia

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: licencjat

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 3 lata

Forma zajęć: student uczestniczy w zajęciach dydaktycznych z przedmiotów określonych w planie studiów

Opis studiów:

Studia I stopnia na kierunku Psychologia kierowane są do osób, które chcą pomagać pacjentom/klientom/pracodawcom rozumieć świat i innych ludzi. Pozwalają zdobyć umiejętności diagnozowania problemów psychologicznych pojedynczych osób a także grup w środowisku ich życia oraz planowania, organizowania i realizacji różnych form pomocy psychologicznej. Absolwenci tego kierunku studiów uzyskują kompetencje zawodowe, które mogą okazać się przydatne w różnych obszarach aktywności zawodowej,co zwiększa ich szanse na zdobycie ciekawej, pełnej wyzwań pracy. 

Specjalności:

Psychologia edukacyjna i wychowawcza

Psychologia zdrowia i resocjalizacji 

Opłaty:

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –  465 zł  

Czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –  545 zł  

Studia za darmostudenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27- naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu! Formularz kontaktowy  http://www.tszw.edu.pl/kontakt/

Mapka dojazdu

Strefa studenta