www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Program „Aktywny samorząd” – możliwość dofinansowania studiów wyższych dla niepełnosprawnych studentów.

W 2019 roku Gmina Miasta Tarnowa realizuje program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania do kosztów związanych z pobieraniem nauki na poziomie wyższym.

Dodatkowe informacje na ten temat oraz druki wniosków można uzyskać w Urzędzie Miasta Tarnowa, ul. Goldhammera 3, pokój nr 313, tel. 14/688-25-30, 14/688-28-33, oraz na stronie internetowej www.tarnow.pl / „Dla mieszkańców” / „Pomoc osobom niepełnosprawnym” / „Aktualności” / „Dofinansowanie dla niepełnosprawnych studentów w 2019 r.”

Strefa studenta