www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Praktyki – studia podyplomowe

Praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych niezbędna dokumentacja:

 

kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna:

 

kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyka nauczania języka angielskiego:

 

kierunek Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej:

 

 

kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika):

 

kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:

 

kierunek Zarządzanie w Oświacie: 

 

 

Wróć do działu ogólnego praktyk

Strefa studenta