www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Praktyki

Praktyki

Koordynator ds. Praktyk, kształcenia praktycznego i kontaktów z pracodawcami – mgr Justyna Małek:

 

Najbliższy dyżur:  CZWARTEK  – 16.01.2020 r.   godz. 15.45 – 17.15  – ODWOŁANY! – z powodu choroby.

 

adres email: koordynator.praktyk.tsw@gmail.com

UWAGA!

Student zobowiązany jest do odebrania w Dziekanacie kopii decyzji dotyczącej zwolnienia z praktyk i ma obowiązek dołączyć ją do swojego Dziennika Praktyk. Podania dotyczące praktyk zawodowych będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Praktyki studia licencjackie i magisterskie kierunek pedagogika i pedagogika specjalna:

  • Student zobowiązany jest dostarczyć Porozumienie w sprawie organizowania praktyk studenckich oraz Zgodę na odbycie praktyki do Dziekanatu lub na dyżur opiekuna praktyk – jest to informacja o tym, że rozpoczął praktyki
  • Praktyki składane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji po każdym semestrze w skoroszycie plastikowym wpinanym, pierwsza strona to imię i nazwisko studenta kierunek i rok studiów oraz nr indeksu. W miarę możliwości proszę drukować dokumenty dwustronnie. W semestrze student składa tylko i wyłącznie praktyki przypisane do danego semestru – w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej. Praktyki oddane w innym terminie nie będą rozpatrywane.
  • W sprawach zwolnień z praktyk na podstawie zatrudnienia i przebiegu kariery zawodowej lub zmniejszeniu godzin odbywanych praktyk decyzje każdorazowo podejmuje Dziekan, dlatego należy złożyć odpowiednie podanie do Dziekanatu,
  • Wszystkie dokumenty związane z praktykami maja być wypełnione czytelnie!!!

 

Praktyki studia podyplomowe:

  • Student zobowiązany jest dostarczyć Porozumienie w sprawie organizowania praktyk studenckich oraz Zgodę na odbycie praktyki do Dziekanatu lub na dyżur opiekuna praktyk – jest to informacja o tym, że rozpoczął praktyki
  • Praktyki składane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji w całości w ostatnim semestrze studiów, w skoroszycie plastikowym wpinanym, pierwsza strona to imię i nazwisko studenta kierunek i rok studiów oraz nr indeksu. W miarę możliwości proszę drukować dokumenty dwustronnie.
  • W sprawach zwolnień z praktyk na podstawie zatrudnienia i przebiegu kariery zawodowej lub zmniejszeniu godzin odbywanych praktyk decyzje każdorazowo podejmuje Dziekan, dlatego należy złożyć odpowiednie podanie do Dziekanatu,
  • Wszystkie dokumenty związane z praktykami maja być wypełnione czytelnie!!!

 

KOSMETOLOGIA:

Koordynator ds. Praktyk, kształcenia praktycznego i kontaktów z pracodawcami – mgr Dagmara Mróz

adres email: kosmetologiatsw@wp.pl

 

Terminy dyżurów dla studentów TSzW:

22.10.2019                             12.00-16.00,  

29.10.2019                               8.00-12.00,  

5.11.2019                                  8.00-12.00,  

12.11.2019                                8.00-12.00,  

19.11.2019                               11.00-15.00

26.11.2019                                8.00-12.00,  

3,10,17.12.2019                       8.00-12.00,  

7,14,21,28.01.2020                8.00-12.00

 

 

PSYCHOLOGIA:

Koordynator ds. Praktyk, kształcenia praktycznego i kontaktów z pracodawcami – mgr Agnieszka Klimczak

Terminy dyżurów dla studentów TSzW:

Każdy poniedziałek w godz. 15.30 – 17.00

adres email: agnieszczaki@gmail.com

 

LOGOPEDIA:

Koordynator ds. Praktyk, kształcenia praktycznego i kontaktów z pracodawcami – dr Anna Solak

adres email: an.solak.na@gmail.com

Terminy dyżurów dla studentów TSzW:

Od stycznia Pani dr Anna Solak dyżuruje w każdy drugi piątek miesiąca od 19.00 do 20.00 (lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu) – (koordynator praktyk Logopedia i pozostali Studenci)

E-dyżur będzie odbywał się w ostatni piątek miesiąca od 19.30 do 20.00

W sprawie zapisów na PZD prosimy  o kontakt osobisty z Panią Doktor A. Solak na dyżurze, poprzez platformę lub e-mail.

Możliwe jest spotkanie w innym terminie po wcześniejszym kontakcie e-mailowym: an.solak.na@gmail.com

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA TSzW:

Terminy hospitacji w Poradni  dla studentów TSzW:

Wtorek:  godz. 9.30 (3 osoby)

Środa:     godz. 12.30 – 15.30 (3 osoby)

                 godz. 15.30 – 18.30 (1 osoba)

                 godz. 18.30 (3 osoby)

Terminy prosimy ustalać tylko smsowo, bezpośrednio z p. Dziekan  – dr Magdaleną Peterek, podając: imię i nazwisko, kierunek i godzinę przyjścia.

 

 

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje o praktykach zawodowych dla studiów licencjackich i podyplomowych które obowiązują w naszej uczelni.

Dokumentacja dotycząca praktyk zawodowych:

Instrukcje dla poszczególnych kierunków studiów:

       • INSTRUKCJA Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

 

 

 

 

 

Szkoły Ćwiczeń współpracujące z Tarnowską Szkołą Wyższą

 

ZALICZENIE MODUŁU PRAKTYCZNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO – karta zaliczenia

 

Wykaz działań w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego dla poszczególnych kierunków:

Pedagogika – licencjat

Pedagogika – magisterium

Pedagogika specjalna – licencjat

Pedagogika specjalna – magisterium

 

ZALICZENIE MODUŁU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (KOSMETOLOGIA) – karta zaliczenia

Kosmetologia

 

 

Strefa studenta