www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Praktyki

Praktyki

Koordynator ds. Praktyk, kształcenia praktycznego i kontaktów z pracodawcami – mgr Justyna Małek:

dyżury:  

listopad: 08.11.2018 r. (czwartek) godz. 16.00 – 18.00
                  15.11.2018 r. (czwartek) godz. 13.00 – 15.00
                  22.11.2018 r. (czwartek) godz. 13.00 – 15.00
                  19.11.2018 r. (czwartek) godz. 13.00 – 15.00

UWAGA! W terminach 8.11 i 15.11 można TYLKO składać dzienniki praktyk (bez konsultacji).

adres email: koordynator.praktyk.tsw@gmail.com

 

KOSMETOLOGIA:

Koordynator ds. Praktyk, kształcenia praktycznego i kontaktów z pracodawcami – mgr Dagmara Dychtoń

dyżury:  każdy poniedziałek, godz. 15.00 – 17.00

adres email: kosmetologiatsw@wp.pl

 

LOGOPEDIA:

Koordynator ds. Praktyk, kształcenia praktycznego i kontaktów z pracodawcami – dr Anna Solak

adres email: an.solak.na@gmail.com

 

 

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje o praktykach zawodowych dla studiów licencjackich i podyplomowych które obowiązują w naszej uczelni.

Dokumentacja dotycząca praktyk zawodowych:

Instrukcje dla poszczególnych kierunków studiów:

 

 

Szkoły Ćwiczeń współpracujące z Tarnowską Szkołą Wyższą

 

ZALICZENIE MODUŁU PRAKTYCZNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO – karta zaliczenia

 

Wykaz działań w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego dla poszczególnych kierunków:

Pedagogika – licencjat

Pedagogika – magisterium

Pedagogika specjalna – licencjat

Pedagogika specjalna – magisterium

 

ZALICZENIE MODUŁU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (KOSMETOLOGIA) – karta zaliczenia

Kosmetologia

 

 

Strefa studenta