www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Praktyki

Praktyki

Koordynator ds. Praktyk, kształcenia praktycznego i kontaktów z pracodawcami – mgr Justyna Małek:

dyżury:  LIPIEC

03.07 (środa) 12:00 – 14:00

10.07 (środa) 10:00 – 12:00

17.07 (środa) 10:00 – 12:00

 

adres email: koordynator.praktyk.tsw@gmail.com

 

Praktyki studia licencjackie i magisterskie kierunek pedagogika i pedagogika specjalna:

  • Student zobowiązany jest dostarczyć Porozumienie w sprawie organizowania praktyk studenckich oraz Zgodę na odbycie praktyki do Dziekanatu lub na dyżur opiekuna praktyk – jest to informacja o tym, że rozpoczął praktyki
  • Praktyki składane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji po każdym semestrze w skoroszycie plastikowym wpinanym, pierwsza strona to imię i nazwisko studenta kierunek i rok studiów oraz nr indeksu. W miarę możliwości proszę drukować dokumenty dwustronnie.
  • W sprawach zwolnień z praktyk na podstawie zatrudnienia i przebiegu kariery zawodowej lub zmniejszeniu godzin odbywanych praktyk decyzje każdorazowo podejmuje Dziekan, dlatego należy złożyć odpowiednie podanie do Dziekanatu,
  • Wszystkie dokumenty związane z praktykami maja być wypełnione czytelnie!!!

 

Praktyki studia podyplomowe:

  • Student zobowiązany jest dostarczyć Porozumienie w sprawie organizowania praktyk studenckich oraz Zgodę na odbycie praktyki do Dziekanatu lub na dyżur opiekuna praktyk – jest to informacja o tym, że rozpoczął praktyki
  • Praktyki składane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji w całości w ostatnim semestrze studiów w skoroszycie plastikowym wpinanym, pierwsza strona to imię i nazwisko studenta kierunek i rok studiów oraz nr indeksu. W miarę możliwości proszę drukować dokumenty dwustronnie.
  • W sprawach zwolnień z praktyk na podstawie zatrudnienia i przebiegu kariery zawodowej lub zmniejszeniu godzin odbywanych praktyk decyzje każdorazowo podejmuje Dziekan, dlatego należy złożyć odpowiednie podanie do Dziekanatu,
  • Wszystkie dokumenty związane z praktykami maja być wypełnione czytelnie!!!

 

KOSMETOLOGIA:

Koordynator ds. Praktyk, kształcenia praktycznego i kontaktów z pracodawcami – mgr Dagmara Dychtoń

dyżury:  

10.06.2019 r.(poniedziałek) – 8.00 – 10.00

17.06.2019 r. (poniedziałek) – 8.00 – 10.00

24.06.2019 r. (poniedziałek) – 8.00 – 9.00

adres email: kosmetologiatsw@wp.pl

 

LOGOPEDIA:

Koordynator ds. Praktyk, kształcenia praktycznego i kontaktów z pracodawcami – dr Anna Solak

adres email: an.solak.na@gmail.com

najbliższy dyżur:

07.06.2019 r. (piątek) w godzinach 19.00 – 20.00

14.06.2019 r. (piątek) w godzinach 19.00 – 20.00

21.06.2019 r. (piątek) w godzinach 19.00 – 20.00

Ponadto na inny termin można umówić się e-mailowo.

 

 

 

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje o praktykach zawodowych dla studiów licencjackich i podyplomowych które obowiązują w naszej uczelni.

Dokumentacja dotycząca praktyk zawodowych:

Instrukcje dla poszczególnych kierunków studiów:

 

 

 

 

 

 

Szkoły Ćwiczeń współpracujące z Tarnowską Szkołą Wyższą

 

ZALICZENIE MODUŁU PRAKTYCZNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO – karta zaliczenia

 

Wykaz działań w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego dla poszczególnych kierunków:

Pedagogika – licencjat

Pedagogika – magisterium

Pedagogika specjalna – licencjat

Pedagogika specjalna – magisterium

 

ZALICZENIE MODUŁU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (KOSMETOLOGIA) – karta zaliczenia

Kosmetologia

 

 

Strefa studenta