www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Praktyki

Praktyki

Koordynator ds. Praktyk, kształcenia praktycznego i kontaktów z pracodawcami – mgr Justyna Małek:

dyżury: 

adres email: koordynator.praktyk.tsw@gmail.com

 

Praktyki studia licencjackie i magisterskie kierunek pedagogika i pedagogika specjalna:

  • Student zobowiązany jest dostarczyć Porozumienie w sprawie organizowania praktyk studenckich oraz Zgodę na odbycie praktyki do Dziekanatu lub na dyżur opiekuna praktyk – jest to informacja o tym, że rozpoczął praktyki
  • Praktyki składane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji po każdym semestrze w skoroszycie plastikowym wpinanym, pierwsza strona to imię i nazwisko studenta kierunek i rok studiów oraz nr indeksu. W miarę możliwości proszę drukować dokumenty dwustronnie.
  • W sprawach zwolnień z praktyk na podstawie zatrudnienia i przebiegu kariery zawodowej lub zmniejszeniu godzin odbywanych praktyk decyzje każdorazowo podejmuje Dziekan, dlatego należy złożyć odpowiednie podanie do Dziekanatu,
  • Wszystkie dokumenty związane z praktykami maja być wypełnione czytelnie!!!

 

Praktyki studia podyplomowe:

  • Student zobowiązany jest dostarczyć Porozumienie w sprawie organizowania praktyk studenckich oraz Zgodę na odbycie praktyki do Dziekanatu lub na dyżur opiekuna praktyk – jest to informacja o tym, że rozpoczął praktyki
  • Praktyki składane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji w całości w ostatnim semestrze studiów w skoroszycie plastikowym wpinanym, pierwsza strona to imię i nazwisko studenta kierunek i rok studiów oraz nr indeksu. W miarę możliwości proszę drukować dokumenty dwustronnie.
  • W sprawach zwolnień z praktyk na podstawie zatrudnienia i przebiegu kariery zawodowej lub zmniejszeniu godzin odbywanych praktyk decyzje każdorazowo podejmuje Dziekan, dlatego należy złożyć odpowiednie podanie do Dziekanatu,
  • Wszystkie dokumenty związane z praktykami maja być wypełnione czytelnie!!!

 

KOSMETOLOGIA:

Koordynator ds. Praktyk, kształcenia praktycznego i kontaktów z pracodawcami – mgr Dagmara Dychtoń

adres email: kosmetologiatsw@wp.pl

 

LOGOPEDIA:

Koordynator ds. Praktyk, kształcenia praktycznego i kontaktów z pracodawcami – dr Anna Solak

adres email: an.solak.na@gmail.com

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA TSzW:

Terminy hospitacji w Poradni  dla studentów TSzW:

Wtorek:  godz. 9.30 (3 osoby)

Środa:     godz. 12.30 – 15.30 (3 osoby)

                 godz. 15.30 – 18.30 (1 osoba)

                 godz. 18.30 (3 osoby)

Terminy prosimy ustalać tylko smsowo, bezpośrednio z p. Dziekan  – dr Magdaleną Peterek, podając: imię i nazwisko, kierunek i godzinę przyjścia.

 

 

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje o praktykach zawodowych dla studiów licencjackich i podyplomowych które obowiązują w naszej uczelni.

Dokumentacja dotycząca praktyk zawodowych:

Instrukcje dla poszczególnych kierunków studiów:

 

 

 

 

 

 

Szkoły Ćwiczeń współpracujące z Tarnowską Szkołą Wyższą

 

ZALICZENIE MODUŁU PRAKTYCZNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO – karta zaliczenia

 

Wykaz działań w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego dla poszczególnych kierunków:

Pedagogika – licencjat

Pedagogika – magisterium

Pedagogika specjalna – licencjat

Pedagogika specjalna – magisterium

 

ZALICZENIE MODUŁU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (KOSMETOLOGIA) – karta zaliczenia

Kosmetologia

 

 

Strefa studenta