www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Posiedzenie Rady Patronackiej Tarnowskiej Szkoły Wyższej

SZANOWNI PAŃSTWO !

W dniu 11 grudnia br.  o godz. 10:30 odbyło się posiedzenie Rady Patronackiej Tarnowskiej Szkoły Wyższej.

Rada Patronacka Tarnowskiej Szkoły Wyższej skupia grono wybitnych osobistości życia publicznego. Wspiera ona swoim autorytetem, wiedzą i doświadczeniem Uczelnię, poprzez współpracę, pomoc w organizowaniu praktyk studenckich oraz wyrażanie opinii w sprawach związanych ze strategią rozwoju Uczelni.

 

Strefa studenta