www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Posiedzenie Rady Patronackiej Tarnowskiej Szkoły Wyższej

W dniu 17 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Patronackiej Tarnowskiej Szkoły Wyższej. Członkowie Rady wyrazili pozytywną opinię na temat zrealizowanych w roku 2018 przez Tarnowską Szkołę Wyższą działań i osiągniętych celów naukowych i dydaktycznych a także przyjęli zaproponowane przez Władze Uczelni plany jej rozwoju na rok 2019.

Strefa studenta