www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Pomoc materialna

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW w roku akademickim 2019/2020

Studenci w roku akademickim 2019/2020 może ubiegać się w Uczelni o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

  1. stypendium socjalnego,
  2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
  5. zapomogi,

_____________________________

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Tarnowskiej Szkoły Wyższej od 01.10.2019 r.

 

Załącznik nr 1 – WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

Załącznik-nr-1-WNIOSEK-O-PRZYZNANIE-STYPENDIUM-SOCJALNEGO – semestr letni

Załącznik nr 2 – ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO

Załącznik Nr 2a – OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Załącznik Nr 4 – OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM

Załącznik nr 5 – OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Załącznik nr 6 – OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW

Załącznik Nr 7 – OŚWIADCZENIE O ILOŚCI MIESIĘCY

Załącznik Nr 8 – OŚWIADCZENIE O POZOSTAWANIU BEZ ZATRUDNIENIA

Załącznik Nr 9 – OŚWIADCZENIA STUDENCKIE

Załącznik nr 10 – OŚWIADCZENIE OGÓLNE

Załącznik nr 11 – OŚWIADCZENIE STUDENTA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KWOTĘ ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM SOCJALNEGO Z TYTUŁU

Załącznik nr 12 – WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA

Załącznik nr 13 – WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Załącznik nr 14 – WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI

Załącznik nr 15 – INFORMACJE

Załącznik Nr 16 – WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODU

 

Załączniki stanowią nieodzowną całość wraz z Wnioskiem o przyznanie stypendium socjalnego (brak któregokolwiek będzie powodem nierozpatrywania wniosku)

 

Szanowni Studenci!

Uprzejmie informujemy, że pomoc materialna za miesiące X, XI, XII została wypłacona w dniu 19.12.2019 roku.

Po odbiór decyzji pozytywnych  i negatywnych dotyczących stypendiów prosimy zgłaszać się po 10.01.2020 roku do dziekanatu TSzW.

Równocześnie przypominamy, że stypendia Rektora i dla osób niepełnosprawnych zostały przyznane na cały rok akademicki 2019/2020 (od października 2019 roku do lipca 2020 roku), natomiast stypendia socjalne tylko na semestr zimowy (od października 2019 roku do lutego 2020 roku).

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni prosimy składać w terminie od 07.01.2020 r. do 02.02.2020 r.

Osoby które składały wnioski na semestr zimowy a ich sytuacja materialna i rodzinna nie uległa zmianie powinny złożyć jedynie „Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni” z załącznikiem Oświadczenie ogólne (nr 10) o treści:

„Sytuacja materialna i osobowa mojej rodziny nie uległa zmianie od dnia złożenia wniosku na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020”.

 

 

 

 

Strefa studenta