Pomoc materialna

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW w roku akademickim 2019/2020

Studenci w roku akademickim 2019/2020 może ubiegać się w Uczelni o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

  1. stypendium socjalnego,

  2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,

  4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,

  5. zapomogi,

 

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W DZIEKANACIE W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 27.10.2019 r.

Uwaga! W Dziekanacie nie ma możliwości wydrukowania wniosków i załączników do wniosków, pracownicy dziekanatu nie udzielają informacji dotyczących wypełniania wniosków!

 

Ponadto informujemy, że będzie możliwość spotkania się i złożenia wniosku bezpośrednio osobie, która wnioski sprawdza i rozpatruje:
  •  18.10.2019 r. (piątek)
oraz
  • 26.10.2019r. (piątek)
od godz. 15.10 dyżur pełnić będzie osoba rozpatrująca wnioski stypendialne.

Załączniki stanowią nieodzowną całość wraz z Wnioskiem o przyznanie stypendium socjalnego (brak któregokolwiek będzie powodem nierozpatrywania wniosku)

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |