Logo TSzW
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 27
tel. +48 14 657 10 55, +48 14 657 10 56


Studia podyplomowe - Formularz kontaktowy

Jestem zainteresowny(a) informacjami na temat następujących kierunków studiów podyplomowych:
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Przygotowanie pedagogiczne
Logopedia
Pedagogika specjalna uniwersalna
Metodyka nauczania języka angielskiego
Zarządzanie w oświacie
Profilaktyka i resocjalizacja
Diagnoza, terapia i rewalidacja
Edukacja dla bezpieczeństwa
Doradztwo zawodowe
Bibliotekoznawstwo
Psychologia w nauczaniu i wychowaniu
Wczesne wspomaganie rozwoju
Muzykoterapia
Neurologopedia
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z programowaniem
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami autystycznymi i z zespołem Aspergera
Inne: jakie?Dane Kandydata:
Imię
Nazwisko
Podaj co najmniej jeden kontakt:
Telefon
e-mail Jestem absolwentem MSzW/TSzW
 Mam przygotowanie pedagogiczne Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).

 

Copyright © Tarnowska Szkoła Wyższa. All Rights Reserved.
Tarnowska Szkoła Wyższa ∙ ul. Mościckiego 27 ∙ 33-100 Tarnów ∙ tel. 14/ 657 10 55, 14/ 657 10 56 . mail: uczelnia@tszw.edu.pl . www.tszw.edu.pl