www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Pilotażowy program „Aktywny samorząd – Moduł II” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie
realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, którego adresatami są niepełnosprawni studenci z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkali na terenie Powiatu Tarnowskiego
W ramach programu realizowane są następujące formy wsparcia:
Moduł I: Obszar A – likwidacja barier transportowych,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się,
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, a także dodatek na pokrycie kosztów kształcenia dla osób niepełnosprawnych posiadających
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnoprawności pobierających naukę w szkole wyższej.
Wnioski o dofinansowanie nauki w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 należy składać w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, 33 – 100 Tarnów,
pokój nr 11 w godzinach od 07:30 do 15:30 w terminie:
– do dnia 31 sierpnia 2019 r. (Moduł I)
do dnia 10 października 2019 r. (Moduł II)
Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
pod numerem telefonu 14 621 – 56 – 83 wew. 15 oraz na stronie internetowej
www.pcprtarnow.pl pod zakładką „Aktywny samorząd – Moduł II”.

 

Strefa studenta