www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

PEDAGOGIKA-studia licencjackie i magisterskie- specjalności dla pracowników służb mundurowych-rekrutacja trwa!

Studia licencjackie (studia magisterskie patrz poniżej)

Kierunek studiów: Pedagogika

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: licencjat

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 3 lata

Forma zajęć: student uczestniczy w zajęciach dydaktycznych z przedmiotów określonych w planie studiów

Opis studiów:

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika zapewniają naszym absolwentom rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i wszechstronną pomoc w kształtowaniu kompetencji zawodowych w poszczególnych specjalizacjach. Wiedza, jaką w toku studiów zdobywają studenci pedagogiki pozwala im zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego. Treści kształcenia dotyczą problematyki socjologicznej i psychologicznej a przede wszystkim zagadnień wchodzących w zakres przedmiotów pedagogicznych.

Specjalności:

Edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna z edukacją przez sztukę – kwalifikacje nauczycielskie

Edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna z nauką programowania – kwalifikacje nauczycielskie

Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne-kierunek dedykowany w szczególności przedstawicielom służb mundurowych

Opłaty:

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –  385 zł  

Czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –  490 zł  

Studia za darmo– studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

Studia magisterskie

Kierunek studiów: Pedagogika

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: magister

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 2 lata

Forma zajęć: student uczestniczy w zajęciach dydaktycznych z przedmiotów określonych w planie studiów

Opis studiów:

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika zapewniają naszym absolwentom rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i wszechstronną pomoc w kształtowaniu kompetencji zawodowych w poszczególnych specjalizacjach. Wiedza, jaką w toku studiów zdobywają studenci pedagogiki pozwala im zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego. Treści kształcenia dotyczą problematyki socjologicznej i psychologicznej a przede wszystkim zagadnień wchodzących w zakres przedmiotów pedagogicznych.

Specjalności:

Edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna– kwalifikacje nauczycielskie

Profilaktyka uzależnień i resocjalizacja

Opłaty:

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –  445 zł  

Czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –  495 zł  

Studia za darmo– studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27- naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu! Formularz kontaktowy  http://www.tszw.edu.pl/kontakt/

Mapka dojazdu

Strefa studenta