www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

PEDAGOGIKA SPECJALNA-studia licencjackie i magisterskie-rekrutacja trwa!

Studia licencjackie (studia magisterskie patrz poniżej)

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: licencjat

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 3 lata

Forma zajęć: student uczestniczy w zajęciach dydaktycznych z przedmiotów określonych w planie studiów

Opis studiów:

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika specjalna zapewniają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z człowiekiem w różnym wieku, z niepełnosprawnościami oraz z zaburzeniami społecznego funkcjonowania. Zapewniają zdobycie wiedzy ogólnej, kierunkowej i specjalnościowej niezbędnej do aktywizowania tych osób w różnych obszarach funkcjonowania w społeczeństwie, diagnozowania i rozwiązywania problemów rehabilitacyjnych, terapeutycznych, socjalizacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, wykorzystania osiągnięć współczesnej nauki, postępu technicznego i informacyjnego wobec osób wymagających specjalistycznego wsparcia.

Specjalności:

Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika) oraz autystycznych z edukacją przez sztukę

Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika) oraz osób głuchych i niedosłyszących z nauką programowania

Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne-kierunek dedykowany w szczególności przedstawicielom służb mundurowych

Opłaty:

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –  395 zł  

Czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –  480 zł  

Studia za darmo– studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

Studia magisterskie

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: magister

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 2 lata

Forma zajęć: student uczestniczy w zajęciach dydaktycznych z przedmiotów określonych w planie studiów

Opis studiów: studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna pozwalają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą rozwoju w cyklu życia człowieka a także oddziaływań o charakterze rehabilitacyjnym-kształcenia, wychowania, opieki i terapii osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Absolwenci studiów zdobywają kwalifikacje pedagoga specjalnego oraz nauczycielskie.

Specjalności:

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) – kwalifikacje nauczycielskie

Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna- kwalifikacje nauczycielskie

Opłaty:

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –  445 zł  

Czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –  495 zł  

Studia za darmo– studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27- naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu! Formularz kontaktowy  http://www.tszw.edu.pl/kontakt/

Mapka dojazdu

Strefa studenta