www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

OPIEKUNOWIE KIERUNKÓW

OPIEKUNOWIE KIERUNKÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

Kierunek Pedagogika (licencjat i magisterium) – dr Marta Jedynak

 

Kierunek Pedagogika specjalna (licencjat i magisterium) – mgr Justyna Małek

 

Kierunek Psychologia (licencjat) – dr Bartosz Bąk

 

Kierunek Kosmetologia (licencjat) – mgr Dagmara Dychtoń

Strefa studenta