www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH na rok akademicki 2019/2020

 Oferta studiów podyplomowych realizowanych
przez Tarnowską Szkołę Wyższą

nabór na terenie
Tarnowa, Mielca, Bochni, Brzeska, Dębicy, Suchej Beskidzkiej.

 

Szczegółowe informacje o każdym kierunku studiów znajdują się w podstronach.

TRWA NABÓR CIĄGŁY NA NASTĘPUJĄCE STUDIA PODYPLOMOWE:

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe:  kwestionariusz do pobrania tutaj 

            Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych.
  • Dowód osobisty do wglądu.
  • Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)
  • Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej (200 zł). (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia)

 

licznik na strone

Strefa studenta