Psychologia w zarządzaniu

Psychologia w zarządzaniu

Adresaci studiów:

  • Osoby, które interesują się zarówno psychologią, jak też nowoczesnym i sprawnym zarządzaniem;
  • Absolwenci wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności;
  • Kadra zarządzająca, praktycy Zarządzania Kapitałem Ludzkim, trenerzy, doradcy pracujący w organizacjach oraz przedsiębiorcy prowadzący własne firmy.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów;

  • dostarczanie i uzupełnianie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;

  • nauka budowania i motywowania zespołu, rozwiązywanie napięć i konfliktów, trafne rozpoznawanie potrzeb klientów;

  • dostarczenie aktualnej wiedzy psychologicznej i kształtowanie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce zarządzania.

 

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1670 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |