Programowanie w nauczaniu dzieci i młodzieży

Programowanie w nauczaniu dzieci i młodzieży

Adresaci studiów:

  • Nauczyciele pragnący doskonalić swoje wiadomości i umiejętności z zakresu informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji dotyczących nauczania programowania w szkole na różnych poziomach edukacyjnych.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • doskonalenie umiejętności z zakresu tworzenia dynamicznych witryn internetowych, a także zapoznanie się z metodami nauczania programowania strukturalnego i obiektowego w szkole;

  • doskonalenie umiejętności programowania jako elementu powszechnego kształcenia;

  • merytorycznie i metodycznie przygotowanie do nauczania informatyki w zakresie nauczania programowania w szkole;

 

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1850 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |