Podologia

Podologia

Adresaci studiów:

  • Kosmetolodzy, fizjoterapeuci, pielęgniarki, absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia posiadający świadectwo technika usług kosmetycznych;

  • Absolwenci innych kierunków szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • diagnozowanie wad i zaburzeń w obrębie stóp i stawu skokowo-goleniowego oraz zastosowanie właściwych zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych;

  • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu specjalistycznej pielęgnacji stóp, profilaktyki i edukacji pacjentów;

  • zdobycie wiedzy w zakresie anatomii i biomechaniki stopy, problemów stopy cukrzycowej, a także zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu ortez indywidualnych, klamer korygujących - ich doboru oraz obsługi specjalistycznego sprzętu.

 

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1860 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |