Kosmetologia estetyczna

Kosmetologia estetyczna – Kwalifikacyjne

Adresaci studiów:

  • Absolwenci studiów wyższych chcący podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, bądź zdobyć nowe umiejętności i wiedzę w tym zakresie;

  • Osoby interesujące się naukami przyrodniczymi, chcące zgłębić tajniki profilaktyki chorób skóry i przeciwdziałania starzeniu się;

  • Osoby chcące pracować w zawodzie kosmetologa, firmie kosmetycznej czy laboratorium kosmetycznym.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry zawodowej w zakresie profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych, umiejętności wykonywania makijażu i stylizacji, różnych sposobów pielęgnacji ciała, obsługi nowoczesnych urządzeń kosmetycznych, a także wiedzy o składach produktów kosmetycznych;

  • fachowe przygotowanie praktyczne w połączeniu z przygotowaniem teoretycznym, które są niezbędne do funkcjonowania w zawodzie kosmetologa i prowadzenia własnego gabinetu.

 

Absolwenci dzięki uzyskanemu wykształceniu będą posiadali umiejętności m.in. w zakresie pielęgnowania urody, opóźniania procesów starzenia oraz właściwego planowania i profesjonalnego przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających (zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi). Studia podyplomowe dają możliwość otwarcia i prowadzenia własnego gabinetu.

 

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 200zł

Opłata za semestr: 1860 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |