Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

GERONTOLOGIA I OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI

Rozpoczęcie studiów podyplomowych w październiku 2021 r.
Rekrutacja trwa do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA - ELEKTRONICZNY FORMULARZ REKRUTACYJNY

 

Adresaci studiów:

  • Absolwenci studiów wyższych I stopnia i/lub II stopnia chcący znaleźć zatrudnienie w instytucjach pomocy i opieki społecznej, hospicjach, zakładach opiekuńczo- leczniczych, placówkach aktywizujących starszych ludzi, ośrodkach pomocy społecznej, domach opieki, a także jako prywatni opiekunowie osób starszych,

  • Absolwenci studiów na kierunkach: pedagogika, psychologia, promocja zdrowia, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, socjologia itp.

  • Osoby, które pracują już z osobami starszymi, jednak chcą doszlifować swoje umiejętności i poszerzyć posiadaną wiedzę.

Celem studiów podyplomowych jest:

  • Przygotowanie słuchaczy do zdobycia wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z osobami starszymi i na ich rzecz, pozwalające na świadczenie usług na najwyższym poziomie.

 

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1560 zł

 

Rekrutacja krok po kroku:

  1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny rejestracja on-line.

  2. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokument.

  3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich.

  4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych).

  5. Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 200 zł (oryginał do wglądu).

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 wew. 2 oraz e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 773

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |