Dydaktyka nauczania języka angielskiego

DYDAKTYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO (DLA OSÓB CHCĄCYCH ZDOBYĆ KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH OD IV DO VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ).

Rozpoczęcie studiów podyplomowych w październiku  2021 r.
Rekrutacja trwa do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA - ELEKTRONICZNY FORMULARZ REKRUTACYJNY

 

Adresaci studiów:

 • nauczyciele i osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne chcący zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na drugim etapie szkoły podstawowej (w klasach IV-VIII ),
 • lektorzy, a także absolwenci studiów filologicznych niezwiązani obecnie z edukacją, lecz zainteresowani rozwojem osobistym.

Celem studiów podyplomowych jest:

 • nabycie kompetencji metodycznych do nauczania języka obcego (w zakresie języka angielskiego),
 • nabycie wiedzy metodycznej z zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego dostosowanej do pracy z dziećmi na II etapie edukacyjnym,
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Podstawa prawna:

 • Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr:  1760 zł/semestr

 

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny rejestracja on-line.

 2. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokument.

 3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich.

 4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych).

 5. Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 200 zł (oryginał do wglądu).

 

Miejsce składania dokumentów:

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |