Doradztwo zawodowo–edukacyjne

Doradztwo zawodowo–edukacyjne – Kwalifikacje nauczycielskie

Adresaci studiów:

  • Osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie doradztwa zawodowego, oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne;

  • Osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • kompleksowe przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze doradcy edukacyjno-zawodowego z uwzględnieniem interdyscyplinarnego charakteru współczesnego poradnictwa zawodowego;

  • wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje niezbędne do świadczenia usług z zakresu doradztwa edukacyjnego oraz doradztwa zawodowego w odniesieniu do różnorodnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych;

  • zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi podstawami poradnictwa zawodowego oraz wskazanie jego zjawiska;

  • zrozumienie oraz przygotowanie do pracy w grupie oraz nabycie umiejętności w komunikacji interpersonalnej;

  • ukształtowanie umiejętności nawiązywania relacji oraz przekazywania informacji zwrotnych dzieciom i młodzieży.

 

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1480 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |