Coaching w edukacji

Coaching w edukacji – Doszkalające

Adresaci studiów:

  • Absolwenci studiów wyższych, przede wszystkim pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele szkół różnych szczebli, pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli, ośrodków pomocy rodzinie i ośrodków wsparcia posiadający przygotowanie pedagogiczne;

  • Właściciele firm szkoleniowych kształcących kadrę pedagogiczną, pracownicy poradni psychologicznych i terapeutycznych posiadający przygotowanie pedagogiczne;

  • Kuratorzy sądowi oraz pracownicy socjalni posiadający przygotowanie pedagogiczne.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • umiejętne wykorzystywanie narzędzi coachingowych w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami;

  • nabycie i wykorzystanie wiedzy i umiejętności w budowaniu potencjału edukacyjnego dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań wspierających procesy edukacyjne;

  • zmierzenie się z problemami uczniów, jakimi są dysleksja, dysgrafia, dysortografia, czy brak motywacji do nauki.

 

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1400 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)

6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |