www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Oferta dydaktyczna

Tarnowska Szkoła Wyższa-Wydział Nauk Stosowanych oferuje licencjackie studia stacjonarne (dzienne) i licencjackie studia niestacjonarne (zaocznych):

 KIERUNEK PSYCHOLOGIA

  • Psychologia edukacyjna i wychowawcza
  • Psychologia zdrowia i resocjalizacji 

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –  465 zł  

Czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –  545 zł  

 

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

  • Kosmetologia stosowana z marketingiem firmy kosmetycznej
  • Kosmetologia z zarządzaniem zdrowym stylem życia

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł 

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 495 zł 

Czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 560 zł 

 

KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz osób autystycznych z edukacją przez sztukę
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz osób głuchych i niedosłyszących z nauką programowania
  • Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł 

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 395 zł 

Czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 480 zł 

 

KIERUNEK PEDAGOGIKA

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją przez sztukę
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z nauką programowania
  • Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł 

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 385 zł  

Czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 490 zł  

 

PROMOCJA DLA ABSOLWENTÓW TSZW

Dla Absolwentów Tarnowskiej Szkoły Wyższej została  przygotowana specjalna oferta promocyjna na kontynuację kształcenia w ramach studiów magisterskich lub podyplomowych.

Absolwenci studiów I stopnia podejmujący studia II stopnia – zwolnienie z opłaty wpisowej i pomniejszenie o 5 % obowiązujących opłat za czesne.

Absolwenci studiów I stopnia  podejmujących studia podyplomowe – zwolnienie z opłaty wpisowej i pomniejszenie o 10 % obowiązujących opłat za czesne.

Absolwenci studiów podyplomowych podejmujący kolejne studia podyplomowe – zwolnienie z opłaty wpisowej i pomniejszenie o 10 % obowiązujących opłat za czesne.

 

Strefa studenta