www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Oferta dydaktyczna

Tarnowska Szkoła Wyższa oferuje licencjackie studia stacjonarne (dzienne) i licencjackie studia niestacjonarne (zaoczne):

Wydział Nauk Stosowanych

Kierunek Kosmetologia

 • Kosmetologia stosowana
 • Kosmetologia z promocją zdrowia

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł 

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 480 zł 

Kierunek Pedagogika specjalna

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z edukacją wczesnoszkolną (oligofrenopedagogika z edukacją wczesnoszkolną) – kwalifikacje nauczycielskie
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z edukacją wczesnoszkolną z informatyczną (oligofrenopedagogika z edukacją wczesnoszkolną z informatyczną) – kwalifikacje nauczycielskie 
 • Terapia i rewalidacja indywidualna – kwalifikacje nauczycielskie

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł 

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 390 zł 

 Kierunek Pedagogika

 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – kwalifikacje nauczycielskie
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z edukacją informatyczną – kwalifikacje nauczycielskie
 • Profilaktyka uzależnień i resocjalizacja
 • Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł 

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 370 zł  

 Kierunek Psychologia

 • Psychologia edukacyjna i wychowawcza
 • Psychologia zdrowia i resocjalizacji 

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –  420 zł  

Pozostałe informacje

Opis ABSOLWENTÓW naszej uczelni pomoże Państwu poznać informację co uzyskują po tych kierunkach, gdzie mogą pracować itd..

Jeśli są Państwo zainteresowani powyższymi kierunkami studiów zapraszamy do podstrony opisującej REKRUTACJĘ na powyższe kierunki. Ewentualnie może są Państwo zainteresowani STUDIAMI PODYPLOMOWYMI na naszej uczelni.

 

Strefa studenta