www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Od 1.10.2019r. zajęcia dydaktyczne w Tarnowskiej Szkole Wyższej prowadzone będą także metodą e-learningową.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od nowego roku akademickiego tj. 2019/2020 w naszej Uczelni zajęcia dydaktyczne prowadzone będą także metodą e-learningową. Co to oznacza? Oznacza to, że  część wykładów i ćwiczeń odbywać się będzie przy użyciu technologii informatycznej za pomocą Internetu, z wykorzystaniem komputerów osobistych, smartfonów i tabletów. Metoda ta pozwala na odbycie zajęć dydaktycznych w dogodnym dla studenta/słuchacza czasie, bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Każdy student i słuchacz otrzyma indywidualny login do platformy moodle, dzięki któremu będzie miał dostęp do materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców a także wykładów on-line. Dzięki tym rozwiązaniom znacząco zmniejszy się liczba zjazdów, podczas których student/słuchacz ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach odbywających się w Uczelni. Wszyscy studenci/słuchacze przed rozpoczęciem zajęć metodą e-learningu odbędą szkolenie przygotowujące do korzystania z niej.   

Strefa studenta