www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Noworoczne „Happy Hour” – spotkanie dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych

Szanowni Studenci,
Słuchacze Studiów Podyplomowych

 

pomiędzy 11.00 a 12.00 w dniu 18 stycznia 2020 (sobota) pragniemy spotkać
się z Wami na nieformalnej noworocznej „happy hour”.
Nauczycieli akademickich prowadzących w tym czasie zajęcia prosimy o przerwę.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.


          Rektor TSzW                     Kanclerz TSzW                Dziekan TSzW           
dr Antoni Stańczyk      dr Bożena Szołtysek      dr Magdalena Peterek

 

 

Strefa studenta