www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Nowa edycja studiów podyplomowych ! – rozpoczęcie 03.03.2018 r.

SZANOWNI PAŃSTWO !

W dniu 03.03.2018 r. o godz. 9:00 rozpoczyna się kolejna edycja studiów podyplomowych:

  • Pedagogika specjalna w pięciu specjalnościach
  • Psychologia w edukacji i wychowaniu
  • Edukacja i rehabilitacja osób ze spectrum Autyzmu
  • Diagnoza, terapia i rewalidacja indywidualna
  • Profilaktyka i resocjalizacja w tym profilaktyka uzależnień z uwzględnieniem uzależnienia od Internetu
  • Doradztwo zawodowe
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika

Szczegółowe informacje: Dziekanat TSzW 14 657 10 55 wew.15 lub Sekretariat TSzW 14 657 10 55 wew.12

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

Strefa studenta