www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Nowa aktywność w ramach modułu Praktycznego Doskonalenia Zawodowego

Szanowni Studenci

III roku Pedagogiki licencjat, specjalność: Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne oraz II roku Pedagogiki magisterium, specjalność Profilaktyka uzależnień i resocjalizacja w dniu 04.12.2019 r. można pomóc w przygotowaniu paczek Mikołajkowych (Siemacha Spot Tarnów Gemini Park) w ramach aktywności z modułu Praktycznego Doskonalenia Zawodowego (10 pkt.)

Zapisy u Pani dr Anny Solak poprzez platformę e-learning lub w trakcie dyżuru (informacje o dyżurze na stronie internetowej).

Strefa studenta