Aktualności

Scenariusze lekcyjne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowywch, dotyczące zagadnień z ochrony środowiska i zmian klimatu.

15-02-2023

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach prac Zespołu ds. edukacji klimatycznej przygotowało 40 scenariuszy lekcyjnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowywch, dotyczących zagadnień z  ochrony środowiska i zmian klimatu. Zadanie to realizowane było w ramach utworzonych Grup Roboczych, w których skład weszli m.in. naukowcy, eksperci, praktycy, pedagodzy. 

Materiały tworzą spójny program wprowadzający w problemy zmian klimatu w sześciu obszarach tematycznych:

  • nauki o klimacie,
  • sprzężeń zwrotnych ze szczególnym podkreśleniem bioróżnorodności,
  • adaptacji i mitygacji,
  • energetyki,
  • społecznych skutków zmian klimatu,
  • źródeł informacji o klimacie.

scenariusze lekcyjne

Autorzy wykorzystali w nich nowoczesne metody dydaktyczne, tj prace w grupie, burze mózgów, dyskusje, prezentacje, czy badania własne. Zróżnicowali także treści pod względem poziomu i objętości materiałów, po to by mogły być wykorzystane w trakcie godzin wychowawczych, ale także pozostałych lekcji, czy spotkań kół naukowych.  Przygotowany materiał, tak jak tematyka zmian klimatu, z założenia miał być więc różnorodny, ciekawy i inspirujący. Mamy nadzieję, że taki właśnie będzie w Państwa ocenie dlatego zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami. Nauczycieli zachęcamy do udziału w ankiecie ewaluacyjnej scenariuszy.

 

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |