Aktualności

23 stycznia 2023 r. Posiedzenie Rady Patronackiej Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych.

24-01-2023

Na zaproszenie Pani Poseł Józefy Szczurek-Żelazko Przewodniczącej Rady w dniu 23 stycznia 2023 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Patronackiej Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych. Rada skupia grono wybitnych osobistości życia publicznego, które swym autorytetem, wiedzą i doświadczeniem wspierają naszą Uczelnię oraz promują w środowisku lokalnym i poza granicami. Podczas posiedzenia omawiano tematy związane z kształceniem nauczycieli i psychologów, aktywnością i osiągnięciami studentów naszej Uczelni w kołach naukowych, nowej ofercie studiów wyższych i podyplomowych, które rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23 a także sytuacją na rynku pracy i związanymi z nią wyzwaniami dla Uczelni w kreowaniu kierunków studiów. Wszystkich przybyłym Gościom bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie i poświęcony czas.

 

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |