Aktualności

LEGIA AKADEMICKA-ochotnicze szkolenie wojskowe dla studentów.

19-01-2023

Ochotnicze szkolenie wojskowe studentów „Legia Akademicka”, realizuje się w ramach części teoretycznej i praktycznej w celu gromadzenia wyszkolonych zasobów żołnierzy rezerwy na potrzeby uzupełnień osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w korpusach: szeregowych, podoficerów i oficerów, 
 
- do programu mogą przystąpić osoby, które są studentami lub absolwentami uczelni wyższych publicznych oraz niepublicznych (studia dzienne, zaoczne I oraz II stopnia) i posiadają obywatelstwo polskie, 
 
- po zdaniu egzaminu na podoficera w module podoficerskim dla zainteresowanych studentów, którzy poddadzą się dodatkowym kwalifikacjom, organizuje się szkolenie specjalistyczne w specjalnościach wojskowych należących do korpusów osobowych: 
a) kryptologii i cyberbezpieczeństwa, 
b) Wojsk Specjalnych,
c) Żandarmerii Wojskowej,
d) w innych – stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych RP. 
 
- dla zainteresowanych żołnierzy rezerwy po zaliczeniu modułu oficerskiego i zdaniu egzaminu na oficera organizuje się dodatkowe szkolenie specjalistyczne w zakresie: 
a) cyberbezpieczeństwa, 
b) Wojsk Specjalnych, 
c) Żandarmerii Wojskowej,
d) oraz stosowanie do potrzeb w innych specjalnościach.

 

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |