Aktualności

Podpisano Porozumienie o kontynuacji współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

14-12-2022

Pani Rektor Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych – prof. nadzw. dr Bożena Szołtysek w imieniu Uczelni podpisała Umowę o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych reprezentowanym przez Panią Dyrektor Oddziału ZUS w Tarnowie Ewę Skąpską - Wilk. Przedmiotem umowy jest m.in. organizowanie staży oraz praktyk w ZUS dla studentów TSzW ANS, prowadzenie przez ekspertów ZUS konsultacji i wykładów z zakresu ubezpieczeń społecznych dla studentów TSzW ANS oraz szkoleń z zakresu ubezpieczeń społecznych dla wykładowców oraz pracowników administracyjnych TSzW ANS.  Umowa ma charakter ramowy, przez co nie ogranicza nowych możliwości wspólnych działań i dotyczy współpracy ogólnopolskiej.

 


 

 

 

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |