Aktualności

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe "Pedagogika specjalna" - rozpoczęcie zajęć luty 2023 r. Zajęcia prowadzone także metodą online.

15-12-2022

Uprzejmie informujemy, że w naszej Uczelni trwa rekrutacja na nową edycję studiów podyplomowych Pedagogika specjalna- rozpoczęcie zajęć luty 2023 r. Studia trwają trzy semestry, obejmują 350 godzin zajęć dydaktycznych.  Koszt jednego semestru wynosi 1550 zł. 

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do pracy z osobami: z niepełnosprawnością intelektualną, z osobami autystycznymi oraz przewlekle chorymi;
przygotowanie do organizowania pracy edukacyjno- wychowawczej oraz rewalidacyjnej w szkołach specjalnych, integracyjnych, masowych z oddziałami integracyjnymi, szkołach ogólnodostępnych realizujących nauczanie włączające, szkołach przyszpitalnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji, poradniach rehabilitacyjnych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych oraz warsztatach terapii zajęciowej.

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |