Aktualności

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe- edycja 2022/2023

04-08-2022

Uprzejmie informujemy, że w naszej Uczelni trwa rekrutacja na nową edycję studiów podyplomowych w roku akademickim 2022/2023 (rozpoczęcie zajęć październik 2022r.) na kierunkach:

  1. Pedagogika specjalna w 3 specjalnościach
  2. Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
  4. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chorych (pedagogika terapeutyczno-lecznicza)
  5. Organizacja i zarządzanie oświatą
  6. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela (porzygotowanie pedagogiczne)
  7. Logopedia
  8. Etyka dla nauczycieli
  9. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem dla nauczycieli

Rekrutacja prowadzona jest na terenie:

Tarnowa- siedziba główna Uczelni w Tarnowie, ul. Mościckiego 27, tel. 14 657 10 55 wew. 19, e-mail: studiapodyplomowe@tszw.edu.pl

Mielca- Punkt Rekrutacyjny Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Mielcu, ul. Kusocińskiego 2 (budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu) tel. 536 300 443, e-mail: rekrutacjamielec@tszw.edu.pl

Bochni- Punkt Rekrutacyjny Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 67 (budynek SOSW w Bochni) tel. tel. 577 973 045 e-mail: rekrutacjabochnia@tszw.edu.pl 

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |