Aktualności

UWAGA Słuchacze Szkoły Policealnej!!!

23-06-2022

29 czerwca br. o godz. 17:00 zapraszamy na spotkanie podsumowujące pierwszy semestr nauki w roku szkolnym 2022/2023. W trakcie spotkania zostana omówione także zasady odbywania praktyk w semestrze drugim. Obecność obowiązkowa. Osoby, które w wyjątkowych przypadkach nie będą mogły wziąć udziału w spotkaniu proszone są o kontakt telefoniczny do dnia 27 czerwca br. z Panią Gabrielą Pyzdek tel. 14 657 10 55 wew. 1. Zapraszamy. 

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |