Aktualności

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH ORAZ OBRON PRAC MAGISTERSKICH

07-06-2022

Szanowni Studenci,

przypominamy, że zgodnie z § 34 Regulaminu studiów Tarnowskiej Szkoły Wyższej  prace magisterskie oraz dokumenty dotyczące obron powinny być złożone w dziekanacie najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie tych postanowień.

Osoby, które nie złożą wymaganego kompletu dokumentów oraz pracy magisterskiej 14 dni przed obroną, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w pierwszym wyznaczonym terminie.

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |