Aktualności

Nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach - potrzebni pedagodzy specjalni, psycholodzy, logopedzi, oraz terapeuci pedagogiczni.

07-06-2022

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona m. in. przepisy wprowadzające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. Główne regulacje dotyczące standardów zatrudniania nauczycieli specjalistów:
1. wprowadza się minimalną łączną liczbę nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych, która będzie musiała być zapewniona w publicznych i niepublicznych:

- przedszkolach niebędących przedszkolami specjalnymi,
- szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia, które nie są szkołami specjalnymi,
- szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
- zespołach, w skład których wchodzą wymienione wyżej przedszkola lub szkoły.

2. W przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych tworzone będą nowe stanowisko pedagoga specjalnego.

3. Liczba etatów nauczycieli specjalistów będzie uzależniona od liczby dzieci lub uczniów w danym przedszkolu, szkole lub zespole.

Wprowadzenie standardów podzielono na dwa etapy:  I etap od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2024 r. drugi etap od 1 września 2024 r.

 

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |