Aktualności

27 maja 2022r. godz. 16:00 wykład otwarty ppłk. rez. Dariusza Paździura "Działania hybrydowe Federacji Rosyjskiej w stosunku do państw wschodniej flanki NATO"

08-05-2022

Zapraszamy studentów Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych na wykład otwarty ppłk. rez. Pana Dariusza Paździura na wykład otwarty pt. "Działania hybrydowe Federacji Rosyjskiej w stosunku do państw wschodniej flanki NATO". Pan ppłk. Dariusz Paździur jest doświadczonym oficerem Wojska Polskiego. Pełnił zawodową służbę wojskową w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie oraz Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie zarówno w zakresie analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa jak i zagrożeń międzynarodowych. Uczestnik wojskowych misji bojowych w Iraku, Afganistanie oraz w dowództwie misji stabilizacyjnej KFOR w Kosowie. Brał czynny udział w planowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu wojskowych operacji zarówno w kraju jak i za granicą. 

Zapisy na udział w wykładzie prowadzi w formie elektronicznej Dział Nauczania dzialnauczania@tszw.edu.pl

Pierwszeństwo udziału w wykładzie mają studenci kierunku: psychologia- specjalność: psychologia zdrowia i resocjalizacja oraz pedagogika- specjalność: profilaktyka uzależnie i resocjalizacja.  

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |