Aktualności

Ostatnia szansa!

03-05-2022

Uprzejmie informujemy, że w Tarnowskiej Szkole Wyższej Akademii Nauk Stosowanych trwa rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 na następujące kierunki studiów:

1. Pedagogika ogólna- specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna- dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej;

2. Pedagogika specjalna- specjalności: oligofrenopedagogika oraz edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Zgodnie z postanowieniami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W SPRAWIE STUDIÓW rekrutacja na w/w kierunki prowadzona jest po raz ostatni. Zapraszamy! 

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |