Aktualności

Trwa nabór na rok 2021/2022 do Szkoły Policealnej prowadzonej przez Tarnowską Szkołę Wyższą.

19-11-2021

Tarnowska Szkoła Wyższa po raz kolejny prowadzi nabór do Szkoły Policealnej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z prognozą zapotrzebowania na pracowników, od roku 2022 w Małopolsce zawód asystenta osoby niepełnosprawnej będzie zawodem deficytowym, czyli takim w którym w najbliższym czasie nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka. Nauka w szkole trwa 2 semestry a zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Udział w zajęciach daje szerokie możliwości, w szczególności studentom kierunków pedagogicznych naszej Uczelni (głównie w zakresie praktycznego doskonalenia zawodowego oraz praktyk zawodowych). 

Osoby zainteresowane rekrutacją do Szkoły Policealnej proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z Dziekanatem Uczelni. Zapraszamy!


TSzW Copyright © 2021 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |